ďalšie jazykové kombinácie nájdete na dict.com
 • Skutočné slovníky:

 • rozlišovanie významov slov
 • spresňujúce poznámky a väzby
 • označenie rodov
 • prepis výslovnosti
 • príklady použitia
 • Užitočné na:

 • správne porozumenie textu
 • pochopenie rozdielov vo významoch slov
 • zdokonalenie sa v cudzom jazyku
 • aktívne preklady
 • Novinky:

 • ázijské jazyky: čínština, japončina, kórejčina
 • prehľady gramatík
 • konverzácie pre 7 základných jazykov
 • použitie slov a iné zaujímavosti