Slovníky
iconPraktický
iconPraktický
reklama:
English-Slovak Practical Dictionaryversion 6.036.000 entries, 67.000 word meanings7.500 examples, phrases and idioms135.000 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 6.036.000 hesiel, 67.000 významov7.500 príkladov, fráz a idiómov135.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.
reklama: