Slovníky
iconŠtudijný
iconŠtudijný
reklama:
Hrvatsko-slovački rječnik Advancedverzija 2.123.900 natuknica, 5.800 primjera, 42.900 prijevoda© Lingea s.r.o., 2016. Sva prava zadržana.Chorvátsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.123.900 hesiel, 5.800 príkladov, 42.900 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.
reklama: