Slovníky
iconŠtudijný
iconŠtudijný
reklama:
Українсько-словацький словник Advancedверсія 2.122.100 словникових статей, 5.700 прикладів, 43.000 перекладів© Lingea s.r.o., 2016. Всі права захищені.Ukrajinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.122.100 hesiel, 5.700 príkladov, 43.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.
reklama: