×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Gramatika
Anglická abecedaPodstatné menáPrídavné menáČlenyZámenáOsobné zámenáPrivlastňovacie zámenáZvratné zámenáUkazovacie zámenáOpytovacie zámenáČíslovkySlovesáPomocné slovesáSpôsobové slovesáTrpný rodGerundium a príčastie prítomnéSlovesné časyPrítomný priebehový časJednoduchý prítomný časRozkazovací spôsobZvolanieJednoduchý minulý časMinulý priebehový časPredprítomný časPredprítomný priebehový časPredminulý časJednoduchý budúci časBlízka budúcnosťVyjadrovanie podmienkyPríslovkyStupňovanie prísloviekSlovosled a tvorenie viet
Reklama:

1 Anglická abeceda

Hláskovanie anglickej abecedy
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [əʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [dʌbəljuː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Výslovnosť špeciálnych znakov
Znaky použité na prepis výslovnosti sa vyslovujú nasledovne:
[ŋ] Nosové n. Vyslovuje sa ako n v slovenských slovách banka, tank.
[θ] Neznelé th. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví S. Napr. think
[ð] Znelé th. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví D. Napr. this
[ɜ] Vyslovuje sa ako dlhšia oslabená neurčitá samohláska - ako pri váhaní či neistote.
[ə] Je neurčitá krátka samohláska. Je to zvuk, ktorý zaznie na konci vysloveného h, b alebo n ap.
[w] Je to hláska podobná slovenskému uo alebo ua. Nevyslovujte ako v!
[eˌ i] Vyslovujú sa ako slovenské e, i, ale nezmäkčujú sa v slabikách de te ne le a di ti ni li.
Prepis výslovnosti a opis znakov sú zjednodušené tak, aby vám umožnili čo najjednoduchšie a pritom zrozumiteľné prečítanie uvedených slovných zvratov.
Reklama:

Reklama: