×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Gramatika
Anglická abecedaPodstatné menáMnožné číslo podstatných mienVýnimky tvorenia množného číslaRod podstatných mienPrivlastňovaniePrivlastňovanie pomocou predložky ofPrivlastňovací pádPrídavné menáStupňovanie prídavných mienStupňovanie príponamiStupňovanie pomocou more a mostNepravidelné stupňovanie prídavných mienSpojky používané pri stupňovaníPorovnávanie prídavných mienČlenyUrčitý člen THENeurčitý člen A alebo ANNulový členZámenáOsobné zámenáNominatívny pád zámenPredmetový pád zámenPrivlastňovacie zámenáNesamostatné zámenáSamostatné zámenáZvratné zámenáUkazovacie zámenáOpytovacie zámenáVzťažné zámenáNeurčité zámenáČíslovkyZákladné číslovkyMatematické operácieRadové číslovkyVyjadrenie násobnostiZlomkyUdávanie časuSlovesáPomocné slovesáSpôsobové slovesáTrpný rodNepravidelné slovesáGerundium a prítomné príčastieSlovesné časyPrítomné časyPrítomný priebehový časTvorenie prítomného priebehového časuJednoduchý prítomný časTvorenie jednoduchého prítomného časuRozkazovací spôsobZvolanieMinulé časyJednoduchý minulý časTvorenie jednoduchého minulého časuTvary USED TO a WOULD v minulom časeMinulý priebehový časTvorenie minulého priebehového časuPredprítomný časTvorenie predprítomného časuPredprítomný priebehový časTvorenie predprítomného priebehového časuPredminulý časTvorenie predminulého časuPredminulý priebehový časBudúce časyJednoduchý budúci časTvorenie jednoduchého budúceho časuBudúci priebehový časTvorenie budúceho priebehového časuBlízka budúcnosťPredbudúci časTvorenie predbudúceho časuPredbudúci priebehový časTvorenie predbudúceho priebehového časuVyjadrovanie podmienkyTvar WOULDTvar SHOULDTvary COULD a CANTvary MIGHT a MAYTvar OUGHT TOPodmienkové súvetiaReálna podmienka v prítomnostiReálna podmienka v minulostiNereálna podmienka v prítomnostiNereálna podmienka v minulostiSúslednosť časovPríslovkyOdvodené príslovkyStupňovanie prísloviekPredložkySpojkyPriraďovacie spojkyPodraďovacie spojkyCitoslovciaSlovosled a tvorenie vietVedľajšie vety v anglickom súvetíNepriama reč v anglickom súvetíDovetkyOdvodzovanie slov v angličtineOdvodzovanie príponamiOdvodzovanie predponami
Reklama:

1 Anglická abeceda

Hláskovanie anglickej abecedy
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [ɔʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [dʌbljuː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [exs]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Výslovnosť špeciálnych znakov
Špeciálne znaky použité v tabuľke Hláskovanie anglickej abecedy sa vyslovujú týmto spôsobom:
[ː] Uvedený znak predlžuje predchádzajúcu hlásku.
[dʒ] Vyslovuje sa ako dž.
[ɪ] Vyslovuje sa ako i.
[ɔʊ] Vyslovuje sa ako slabšie eu s neurčitým e na začiatku.
[ʃ] Vyslovuje sa ako š.
[tʃ] Vyslovuje sa ako č.
V tabuľke nepravidelných slovies sa pri prepise výslovnosti stretnete aj s týmito znakmi:
[ʌ] Vyslovuje sa ako a.
[ɑ] Vyslovuje sa, akoby ste chceli vysloviť o, ale vyslovíte a.
[æ] Široké e. Vyslovuje sa, akoby ste chceli vysloviť a, ale vyslovíte e.
[ð] Znelé th. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví d. Napr. that
[ŋ] Nosové n. Vyslovuje sa ako n v slovenských slovách banka, tank.
[θ] Neznelé th. Vyslovuje sa tak, že sa špička jazyka oprie medzi predné zuby a zľahka sa vysloví s. Napr. think
[ɜ] Vyslovuje sa ako dlhšia oslabená neurčitá samohláska - ako pri váhaní.
[ə] Je neurčitá krátka samohláska. Je to zvuk, ktorý zaznie na konci vysloveného h, b alebo n ap.
[ɔː] Vyslovuje sa ako ó.
[ɒ] Vyslovuje sa ako o.
[ʊ] Vyslovuje sa ako u.
[ʒ] Vyslovuje sa ako ž.
[w] Je to hláska podobná slovenskému uo alebo ua. Nevyslovujte ako v!
Reklama:
Reklama: