×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconaccountingiconaccount
Reklama:

Odvodené slová

accountaccountabilityaccountableaccountancyaccountantaccounting

Slovné spojenia

cost accountingcreative accounting

Okolie

accordionaccostaccountaccountabilityaccountableaccountancyaccountantaccount foraccountingaccoutrementaccreditaccreditationaccretionaccretionaryaccretiveaccrualaccrueaccruedaccumulateaccumulationaccumulativeaccumulatoraccuracyaccurate
Zobraziť všetko (24)

accounting

[əˈkaʊntɪŋ]314n
uncúčtovníctvo, vedenie účtovníctva, účtovná evidenciaaccounting department učtáreň
Reklama:

accountbe accounted sth (form.) byť považovaný za čo, byť braný ako čo
accounton account of sb/sth pre koho/čo, vzhľadom na koho/čo, s ohľadom na koho/čo
accountby all accounts podľa všetkého, podľa toho, čo sa hovorí
accountgive a good account of osf dobre sa uviesť, urobiť dobrý dojem
accountof no account bezvýznamný, nepodstatný, nedôležitý
accounton account zálohovo (uhrádzaný), ako záloha (platený)
accounton sb's account za/namiesto koho (mať pocit)
accounton sb's account kvôli komu
accounton no account za žiadnych okolností, v žiadnom prípade, za žiadnu cenu
accountby sb's own account podľa čích vlastných slov
accounton one's own account na vlastnú päsť, na vlastný účet (podnikať ap.)
accounttake sth into account, take account of sth brať do úvahy, uvážiť, zvážiť čo (pri rozhodovaní, posudzovaní)
accountcurrent account bežný účet
accountopen an account otvoriť si účet
accountto keep accounts viesť účtovné záznamy
accountwritten account písomná správa
balance(ekon.) balance of account zostatok účtu
clerkaccounts clerk účtovník/účtovníčka
debitdebit sb's account zaťažiť čí účet (sumou), pripísať na ťarchu čieho účtu
sectionaccounts section učtáreň
account forHe will have to account for his action. Za svoj čin sa bude musieť zodpovedať.
bankovýbankové konto bank account
bežný(ekon.) bežný účet current account, (AmE) checking account
cenaza žiadnu cenu (v žiadnom prípade) on no account
dôvodz dôvodu čoho owing to, due to sth, by reason, (vzhľadom na) on account of sth, (na základe) on the grounds of sth, (pre) because of sth
hnaťhnať koho na zodpovednosť za čo call sb to account, bring sb to account for sth, (robiť zodpovedným) hold sb responsible
jednoduchýjednoduché účtovníctvo single-entry accounting
otvoriťotvoriť si účet open a bank account
podielmať svoj podiel na čom have a share in sth, (prispieť) contribute to sth, (o príčine) account for sth
podľapodľa všetkého (ako sa zdá) to all appearances, presumably, (podistým) apparently, (podľa toho, čo sa hovorí) by all accounts
pohyb(ekon.) pohyb na účte account activity, (suma) transaction amount
považovaťbyť považovaný za čo be considered/reckoned as/accounted sth
preddavkový(ekon.) preddavková platba advance payment, payment on account
previesťpreviesť peniaze na účet transfer money to an account
prihliadnuties prihliadnutím na čo taking into account sth, considering sth
prihliadnutiebez prihliadnutia na čo regardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth
prípadv žiadnom prípade on no account, by no means, (hovor.) no way
pripísať(ekon.) pripísať čo na ťarchu (účtu) koho charge sth to sb, debit sb's account
revízia(ekon.) revízia účtov audit of accounts
sporenie(ekon.) stavebné sporenie building society account
stavstav účtu/na účte/konta account/bank balance
svedectvoočité svedectvo eyewitness account
účet(ekon.) viesť účty keep accounts
účetbežný účet current/(AmE) checking account
účetmať účet v banke have an account with a bank
účetotvoriť si účet open an account
účetzrušiť účet close an account
účetpreviesť čo komu na účet transfer sth to sb's account
účtovníctvo(ekon.) jednoduché/podvojné účtovníctvo single-entry/double-entry bookkeeping/accounting
účtovnýúčtovné knihy/obdobia accounting books/period
vedenie(ekon.) vedenie účtu operation of the account
vedomievziať čo na vedomie take sth into account
vybaviťvybaviť si účty s kým (pren.) settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb
vyjadreniepodľa čieho vlastného vyjadrenia in sb's own account/words
zálohový(ekon.) zálohová platba advance payment, (dane) payment on account
založiťzaložiť (si) účet open an account
záznam(ekon.) účtovný záznam accounting record
záznamviesť (si) záznamy o kom/čom keep a record/an account of sth, (spisy) keep files on sb/sth
zreteľbrať zreteľ na čo take sth into account/consideration, take account of sth
bankamať účet v banke have an account with a bank
pripísaťÚrok bol pripísaný (na účet). The interest has been credited to the account.
pripísaťPripíšte mi to na účet. (útratu) Charge it to my account., (hovor.) Put it on my tab.
skresleneskreslene podať čo misrepresent, give a distorted account/picture of sth
svetloUkázali sa v dobrom svetle. They gave a good account of themselves.
tučnýmať tučné konto have a fat bank account
úvahavziať čo do úvahy take sth into consideration/account
úvahanebrať čo do úvahy leave sth out of account, take no account of sth, (ignorovať) disregard sth
výpisvýpis z účtu (z banky), bankový výpis account statement
vyrovnať(pren.) vyrovnať (si) účty s kým settle accounts, reckon, get even with sb
zriadiť(ekon.) zriadiť si účet open an account
Reklama: