×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconact
Reklama:

Synonymá

accomplishmentachievementfeatdeedperformancelawawardroutinedo1*do2*behaveperformrepresentplayimitateimpersonatefakefeignshampretend

Antonymá

rest1rest2reposerefraincease

Lekcia 8

shopbagpay*spend*earnofferacceptrefuse1refuse2actagreebehavesuitchangeput offpostponepersuadeconvincemindthrow*freetimeageagohelpallowarrangeearlysoonlateseemjust1just2still1still2yetbeforeafterimmediatelyaddfinishinterrupt
Zobraziť všetko (42)

Frázové slovesá

act outact up

Predpony

actinteractoveractreacttransact

Slovné spojenia

act of Godcounteractdouble actjuggling actplay-act

Okolie

acrimoniouslyacrimonyacrobatacrobaticacrobaticsacronymacrossacrylicactactingactionactionableaction replayactivateactivationactiveactive dutyactivelyactive serviceactivismactivistactivityact of Godactor
Zobraziť všetko (24)

act

[ækt]484
v
1. konať
2. act on sth riadiť sa čím, konať podľa čoho (o radách ap.)
3. správať sa, počínať si (určitým spôsobom)act suspiciously správať sa podozrivo
4. as sb/sth slúžiť/fungovať/pôsobiť/vystupovať ako kto/čo, robiť koho/čo
5. sb/sth hrať sa na koho/čo, predstierať čo
6. act for sb/on sb's behalf konať v mene koho, zastupovať koho, byť v čích službách (právnik ap.)
7. on sb/sth pôsobiť na koho/čo (sila, látka ap.)
8. hrať (úlohu vo filme)
n
1. (form.) čin, skutok, úkon(práv.) criminal act trestný čin
2. sg(pren.) predstieranie, divadlo, pretvárka
3. zákon (schválený), nariadenie, rozhodnutie
4. (div.) dejstvo, akt (časť divadelnej hry)
phr
catch sb in the act of doing sth (pri)chytiť koho pri čine
Reklama:

act upbe acting up štrajkovať, rapľovať, byť pokazený (zle fungovať)
ageact one's age správať sa primerane svojmu veku
play-actbe play-acting hrať to, predstierať, hrať divadlo
riotread sb the riot act dôrazne napomenúť, ostro pokarhať koho
sabotage(act of) sabotage sabotáž, sabotérsky čin
supportsupport (act) predkapela, predskokan (na koncerte ap.)
fiduciary(práv.) act in a fiduciary capacity vystupovať ako zmocnenec
juggling actdo a juggling act snažiť sa robiť niekoľko vecí naraz
longlong-acting dlhodobo pôsobiaci (liek ap.)
openingopening act predprogram, vystúpenie predskokana (pred hlavným programom)
set*set sth by an act ustanoviť zákonom čo
traitorousa traitorous act zradný skutok
heroismact of heroism hrdinský čin
catch*catch sb in the act prichytiť koho pri čine
high wirebe on a high wire, perform a high-wire act pohybovať sa na tenkom lade, balansovať na ostrí noža
čintrestný čin criminal offence, criminal act, (zločin) crime
činpristihnúť koho pri čine catch sb in the act
dolapiťdolapiť koho pri čine catch sb in the act/red-handed, (hovor.) nail sb
menokonať v mene koho act on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb
nátlakkonať pod nátlakom act under pressure
pohlavnýpohlavný styk sexual intercourse, sex act, (práv.) carnal knowledge
právnyprávny úkon legal act
simulovať(šport.) simulovať faul (vo futbale) dive, play-act
trestný(práv.) trestný čin (criminal) offence, (zločin) crime, criminal act
úkon(práv.) právny úkon legal act, (hl. majetkový ap.) legal transaction
dejstvohra v troch dejstvách three-act play, play in three acts
chytiťchytiť koho pri čine catch sb red-handed, catch sb in the act
prichytiťBol prichytený pri čine. He was caught in the act.
pristihnúťBol pristihnutý pri čine. He was caught in the act.
škrupuľabyť bez škrupúľ have no scruples, be unscrupulous, act without scruples
unáhliť saUnáhlil som sa. I acted rashly.
výkonzlé herecké výkony poor/bad acting
výstupživý výstup live act
zachovať saZachoval sa čestne. He acted honestly.
zastúpeniekonať v zastúpení koho act on behalf of sb
Reklama: