×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconbesticonbasticongood
Reklama:

Lekcia 12

checkfillsignbegin*find outwatch1watch2beat*better1bestaroundareawalklong1long2shortsteal*robbuildingpushpullcookfoodmeal1meal2worryhurryifthereforeotherwisefullemptybottlewaterpourspill*matter
Zobraziť všetko (37)

Slovné spojenia

best-knownbest manbest sellerbest-sellingpersonal bestsecond bestSunday best

Okolie

besidesbesiegebesiegedbesmirchbesottedbespeak*bespectacledbespokebestbestialbestialitybest-knownbest manbestowbestride*best sellerbest-sellingbet*bete noirebetidebetokenbetraybetrayalbetrayer
Zobraziť všetko (24)

best

[best]4934
adj
1. najlepšísupl of goodbest wishes blahoželanie, želanie všetkého najlepšiehobest of its kind najlepší svojho druhubest-before (date) spotrebujte do, minimálna trvanlivosť do (na obaloch ap.)
2. najvhodnejší
adv
1. najlepšiesupl of well
2. najviac (sa páčiť ap.)What do you like (the) best? Čo máš najradšej?
n
1. the best sgto najlepšie
2. sgmaximum (o úsilí osoby ap.)
v
1. sb dobehnúť, prekabátiť, ošmeknúť koho
2. had best najlepšie by bolo, keby ..., najlepšie bude, keď ... (odporúčanie)
používa sa na tvorenie 3. stupňa zložených prídavných mien začínajúcich na good a well.the best-known najznámejší
phr
All the best Maj(te) sa (pekne), Veľa šťastia
best of (it) all najlepšie na tom je/bolo ...
as best one can ako len vie/dokáže (vzhľadom na okolnosti)
at best prinajlepšom, v najlepšom prípade, maximálne
do one's best to ... urobiť všetko pre ..., snažiť sa zo všetkých síl, aby ...
for the best pre dobro veci
know best vedieť najlepšie
make the best of sth vyťažiť maximum z čoho, zachrániť, čo sa dá, čo najlepšie využiť čo (z toho mála, čo je)
Reklama:

abilityto the best of one's ability/abilities čo najlepšie, ako kto najlepšie vie
accountgive a good account of osf dobre sa uviesť, urobiť dobrý dojem
bet*good bet dobrý tip, dobrá voľba
bet*good/safe bet istá/hotová vec, na betón, tutovka
better(had) better bolo by lepšie, keby
betteryou are better doing radšej by si mal robiť čo (než...)
betterchange for the better zmeniť sa k lepšiemu
betterget the better of sb premôcť, poraziť, zložiť koho
better(should) know better (than) už vedieť, že čo nie je správne
bunchthe best/pick of the bunch najlepší zo všetkých, to najlepšie (zo skupiny)
companybe in good company nemusieť sa hanbiť, nebyť zďaleka sám (stalo sa to aj iným), byť v dobrej spoločnosti
dayhave seen better days mať (už) najlepšie za sebou, nebyť už nový, už niečo pamätať (odev ap.)
deala great/good deal of sth veľa, hromada, kopa čoho
deala good/great deal dosť, veľa
faceput on a brave/(AmE) good face predstierať pokoj, nedať nič najavo (sklamanie, rozčúlenie ap.)
farso far so good zatiaľ je to dobré, zatiaľ je to O.K. (o vývoji situácie ap.)
fewa good few, not a few pekných pár, nemálo, dobrých
fortune(good) fortune šťastie
give*give as good as one gets odplatiť rovnakou mincou, nedať sa, ako kúpiť, tak predať
goingwhile the going is good (po)kým všetko dobre ide
goldas good as gold ako anjelik, (úplne) vzorný, dobrý (o deťoch)
goodgood at sth dobrý v čom (v nejakom odbore)
goodthe good dobro, blaho, prospech
goodGood. Dobre. (uvedenie, vyjadrenie spokojnosti)
goodas good as skoro, takmer, prakticky
goodthe common good všeobecný prospech, verejné blaho
gooddo sb good pomôcť, prospieť, urobiť dobre komu
goodfor good celkom, navždy, raz navždy
goodGood for you! Výborne!, Gratulujem!, To sa máš!
goodsthe goods to pravé, ono
goodsdeliver/come up with the goods splniť očakávania, urobiť, čo sa očakáva
go withgo (well) with sth hodiť sa k čomu (farby ap.)
gracehave the (good) grace to do sth mať dosť slušnosti na to, aby...
graciousgood(ness) gracious!' preboha!, pane na nebi!
griefGood grief Panebože!, Páni!, To nie je možné! (prekvapenie, nedôvera)
halfbetter half druhá polovička, manžel(ka)
heaven(Good) heavens! Preboha!, Božemôj!
knowledgeto (the best of) my knowledge podľa môjho najlepšieho vedomia, pokiaľ viem, pokiaľ je mi známe
laugha (good) laugh zábava, psina
luckgood luck, best of luck veľa šťastia, veľa zdaru, zlom(te) väz
matched(well) matched hodiaci sa k sebe, pasujúci k sebe, zodpovedajúci si (vo vzťahu dvoch)
matchedwell/evenly matched vyrovnaný, na rovnakej úrovni (dva tímy, súperi)
mean*mean well myslieť to dobre
measurefor good measure (ešte) navyše, (a) k tomu všetkému, (a) ešte k tomu
mindhave a good mind to do sth mať sto chutí urobiť čo
mixer(good) mixer spoločenský človek (ľahko nadväzuje známosti ap.)
morrowgood morrow dobré ráno!
newsbad/good news zlé/dobré správy
nickbe in good/bad nick byť v dobrom/zlom stave
nosehave a (good) nose for sth mať nos na čo
nothingbetter than nothing lepší ako nič
orderin good order v dobrom stave, v poriadku
reasoned(well-)reasoned (dobre) premyslený
repairin good/bad repair v dobrom/zlom stave (dom ap.)
representbe (well) represented byť (dostatočne) zastúpený (v parlamente ap.)
riddancegood riddance to sb/sth spánombohom, chvalabohu (že je preč) kto/čo
riska good risk dôveryhodný partner (pre banku ap.)
rounded(well-)rounded vyzretý, zrelý (osobnosť, syr)
shapebe in good shape byť v dobrom stave, byť na tom dobre, byť vo forme
shotgive sth one's best shot dať do čoho všetko
soonerthe sooner the better čím skôr, tým lepšie
startget off to a good/bad start začať zle/nádejne
suitedwell suited dobre sa k sebe hodiaci (pár)
supplied(well) supplied with sth (dobre) zásobený, vybavený, opatrený čím
termbe on good terms with sb byť s kým zadobre, dobre s kým vychádzať
timeat the best of times pri najlepšej vôli
timein good time zavčasu (dosť dlho pred začiatkom), dostatočne skoro (pred začiatkom)
timein good time až dozreje čas, až príde ten správny čas
trimbe in (good) trim byť v dobrej forme, byť v kondícii
turndo sb a good turn preukázať komu (dobrú) službu
turned out(well) turned out nahodený, vyobliekaný (elegantne oblečený)
versedbe (well) versed in sth vyznať sa, dobre sa orientovať, byť skúsený v čom
veryVery good vykonám, áno pane
waybe well on the way to doing sth byť na najlepšej ceste k čomu
wear*wear well vydržať, mať trvanlivosť, (pren.) byť stále platný (nepodliehať času)
wellas well as ako aj, rovnako ako
wellsb would do well to do sth kto by urobil dobre, keby urobil čo, bolo by dobré, aby kto urobil čo
wellWell, well! Pozrime sa!, To sú veci!, Ale ale! (pobavene)
welloh well to nič, nič to (zato)
wellas well tiež
wellas well sb/it might/may ako sa dá/dalo čakať
wellit is just as well ešteže tak, to je len dobre
wellit is as well to do sth je treba (u)robiť čo
wellsth might as well be sth čo by mohlo rovnako tak byť čo (je to rovnako strašné ap.)
wellsb might as well do sth kto môže pokojne urobiť čo (aj keď sa mu veľmi nechce)
wellall well and good (zdanlivo) v poriadku
well(all) well and good len dobre (ak je to pravda ap.)
wellbe well out of it mať to šťastne za sebou, byť z toho vonku
wellwell enough celkom, dosť (mať rád ap.)
wellwell (up) vytekať, roniť sa, rinúť sa (slzy, krv ap.)
Reklama: