×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconbiiconbe1*iconbe2*iconbiť~iconbiť sa~
Reklama:

Okolie

bewarebewilderbewilderedbewilderingbewildermentbewitchbeyondbezelbibiannualbiannuallybiasbiasedbibBibleBible Beltbiblicalbibliographybicameralbicarbbicarbonate of sodabicentenarybicentennialbiceps
Zobraziť všetko (24)

bi

[baɪ]5023adj
(hovor.) bisexuálny= bisexual
Reklama:

abackbe taken aback byť prekvapený/zarazený, byť vyvedený z konceptu
ablebe able to do sth byť schopný, dokázať, vedieť urobiť čo (mať zručnosť, schopnosť ap.)
ablebe able to do sth môcť urobiť čo (mať možnosť, silu, čas ap.)
aboutbe about to chystať sa, hodlať (urobiť čo)
aboutbe out and about byť zase na nohách, už opäť chodiť von (po chorobe, obmedzení ap.)
accountbe accounted sth (form.) byť považovaný za čo, byť braný ako čo
act upbe acting up štrajkovať, rapľovať, byť pokazený (zle fungovať)
advisebe advised mať odporúčané (dôrazne), byť inštruovaný (podľa oficiálneho dokumentu, poriadku ap.)
afterbe after sb/sth usilovať sa o čo, snažiť sa získať čo, ísť po čom
agreementbe in agreement with sb súhlasiť, mať rovnaký názor, byť zajedno s kým
aimbe aimed at sth mať za cieľ čo, byť zameraný na čo, zameriavať sa na čo
anchorbe at anchor kotviť, byť ukotvený (loď)
anywheresth is not getting anywhere čo nikam nevedie
apprenticebe apprenticed to sb/sth (vy)učiť sa u koho/za čo, ísť za učňa ku komu
apronbe tied to sb's apron strings byť (príliš) ovládaný kým, byť závislý od koho
arrearsbe in arrears byť pozadu, dostať sa do sklzu/omeškania (s platbami)
ascendantbe in the ascendant byť na vzostupe, mať prevahu
ashamedbe ashamed to do sth ostýchať sa, nerád urobiť čo (priznať sa ap.)
askbe sb's for the asking byť ľahko dostupné pre koho (stačí len povedať)
assistancebe of assistance to sb byť nápomocný komu
associatebe associating with sb stýkať sa, spolčovať sa, paktovať s kým
assuredbe assured of sth mať čo isté, môcť si byť istý čím
astraybe led astray by sb byť zvedený na scestie
automatic pilotbe on automatic pilot správať sa automaticky (pri rutinnej činnosti)
awarebe aware of byť si vedomý čoho, uvedomovať si čo (riziko ap.)
backbe glad to see the back of sb tešiť sa, až vypadne kto
bailbe bailed byť prepustený na kauciu
balancebe thrown off balance by sth byť vyvedený z rovnováhy čím
ballthe ball is in sb's court teraz je rad na kom (má povinnosť urobiť ďalší krok)
ballbe having a ball dobre sa zabávať, užívať si
barksb's bark is worse than his bite kto (hovor.) nie je taký zlý, ako vyzerá
barrelbe barreling uháňať, rútiť sa, hnať sa (auto ap.)
basebe off base byť (úplne) vedľa, mýliť sa
be*is je
be*to be aby som bol aký (spravodlivý, úprimný ap.)
be*as ... as can be maximálne aký, ako sa len dá
be*be to mať (sa stať ap.)
be*be to mať (urobiť niečo ap.)
be*was, were mal(o), mala, mali (sa stať, urobiť)
beckbe at sb's beck and call (musieť) byť k dispozícii komu
beensb has been to sth kto už bol/bola/bolo kde
beingbeing as pretože, keďže
beingfor the time being zatiaľ, nateraz
besidebe beside osf with sth byť celý bez seba od čoho (od hnevu ap.)
bet*be betting staviť (sa), spoliehať sa na čo (že sa niečo stane)
betteryou are better doing radšej by si mal robiť čo (než...)
bettingthe betting is that je veľmi pravdepodobné, že..., stavím sa, že...
billbe billed byť uvedený na programe (divadla)
birdbe told about the birds and bees dozvedieť sa, ako prichádzajú deti na svet, mať sexuálnu výchovu
birdbe birds of a feather byť jeden ako druhý/rovnakého razenia
bitbe champing/chomping at the bit tešiť sa (na činnosť), nemôcť sa dočkať
black outbe blacked out byť neosvetlený (budova)
blamebe to blame for sth byť zodpovedný, môcť za čo, mať na svedomí čo
blindbe blind to sth byť slepý, byť nevšímavý k čomu, prehliadať čo
bloombe in bloom byť v (roz)kvete, rozkvitať, kvitnúť
bookbe in sb's bad books byť zle zapísaný u koho
bookbe fully booked/booked solid/booked up byť plný/obsadený/vypredaný
bornbe born of/to sb narodiť sa komu
bornbe born zrodiť sa, vzniknúť (myšlienka, organizácia)
borrowbe (living) on borrowed time mať namále, byť pred smrťou/koncom, nemať už veľa času (do smrti)
botherI can't be bothered to do sth nechce sa mi, nemám náladu, ani mi nenapadne (u)robiť čo
bottombe at the bottom of sth byť príčinou čoho (problému)
boundbe bound to musieť (z prirodzených príčin ap.)
boundbe bound to do sth isto musieť
boundbe bounded by sth obmedzovať sa na čo (určité činnosti ap.)
bowbe bowed (down) by sth zúfať si, trápiť sa pre čo
break upbe breaking up strácať sa (signál pri telefonovaní mobilným telefónom)
breathbe out of breath byť udýchaný, nemôcť chytiť dych
breed*be born and bred swh narodiť sa a vyrásť kde
brewbe brewing chystať sa, schyľovať sa (k búrke ap.)
brickbe banging one's head against a brick wall hádzať hrach na stenu (márne sa snažiť niečo vysvetliť ap.)
buck forbe bucking for sth tvrdo drieť na čom, ísť tvrdo za čím, veľmi sa snažiť o čo (chcieť docieliť)
bulgebe bulging with sth byť napchatý čím
businessbe in business pracovať, fungovať (firma ap.)
businessit is none of sb's business do toho komu nič nie je, to sa koho netýka
butterknow what side one's bread is buttered on vyznať sa, vedieť v tom chodiť, vedieť, ako na to (ako si udržať pozíciu ap.)
buzzbe buzzing with sth hučať, vrieť, šumieť čím (činnosťou ap.)
cablebe cabled byť pripojený na káblovú televíziu
cahootsbe in cahoots with sb spolčiť sa (so zlým úmyslom), spriahnuť sa s kým
cannonbe a loose cannon správať sa nepredvídateľne, byť nezvládateľný
capbe capped byť vybraný do reprezentácie (národného tímu)
cardbe on the cards byť na spadnutie (udalosť ap.)
carefulbe careful about sth dávať si pozor, byť opatrný na čo (na slová ap.)
carefulYou can't be too careful. Opatrnosti nikdy nie je dosť.
carrybe carried byť schválený (návrh ap.)
carry onbe carrying on about sth (hovor.) vyvádzať, robiť hurhaj pre čo
caseas the case may be podľa toho, podľa okolností
cast downbe cast down by sth (kniž.) byť zdeptaný čím
catch*be caught byť zaskočený (búrkou ap.)
cautionbe cautioned byť napomenutý, dostať napomenutie (súdne, policajné ap.)
cautionbe cautioned byť oboznámený so svojimi právami (pri zatýkaní)
chairbe in/take the chair predsedať (schôdzi ap.)
chargebe in charge of sth viesť čo, byť zodpovedný za čo, mať na starosti čo
cheaplife is cheap ľudský život nemá hodnotu (vo vojne ap.)
chickenbe counting one's chickens chváliť deň večerom, robiť predčasne optimostické závery
circulationbe in circulation byť v obehu (peniaze)
clearbe clear about sth mať jasno v čom, mať ujasnené čo
clearbe in the clear byť mimo podozrenia
closebe closing on sb doháňať, dobiehať koho, približovať sa ku komu
Reklama: