×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconbrokeiconbreak*
Reklama:

Synonymá

bankruptinsolventruined

Odvodené slová

brokebroker

Okolie

broadsidebrocadebroccolibrochurebroguebroilbroilerbroilingbrokebrokenbroken-downbroken-heartedbrokerbrokeragebrollybromidebrominebronchialbronchial tubebronchitisbroncobrontosaurusbronzeBronze Age
Zobraziť všetko (24)

broke

[brəʊk]6829
pt of break
adj
(hovor.) na mizine, na dne (finančne)
phr
go broke (hovor.) skrachovať, zbankrotovať
Reklama:

backbreak the back of sth zdolať najnáročnejšiu časť úlohy
break*break free of sth oslobodiť sa, odpútať sa od čoho, uvoľniť sa z čoho
break*break of day úsvit, brieždenie, svitanie
break*give me a break daj (mi) pokoj, nechaj ma
break downbreak sth down rozložiť čo (reakciou - na zložky ap.)
break inbreak sb in zaučiť, zaškoliť koho (do novej práce, činnosti ap.)
break upbe breaking up strácať sa (signál pri telefonovaní mobilným telefónom)
faithbreak faith with sb/sth spreneveriť sa komu/čomu, zradiť koho/čo, nedodržať sľub
groundbreak new ground vkročiť na panenskú pôdu, urobiť niečo priekopnícke
heartbreak sb's heart zlomiť srdce komu (nešťastná láska)
icebreak the ice prelomiť ľady
silencebreak one's silence about sth prestať mlčať, (konečne) prehovoriť o čom (už ďalej netajiť)
windbreak wind pustiť si, mať vetry, vypustiť plyny
bankbreak the bank rozbiť bank (v hre)
break*break loose odtrhnúť sa, utiecť, odpútať sa
break*break the silence prerušiť ticho
break*break the habit odvyknúť si
break*take a break dať si pauzu
breakingbreaking news mimoriadne správy
brokenget broken rozbiť sa, zlomiť sa
coverbreak cover vyliezť z úkrytu, opustiť úkryt
deadlockbreak the deadlock prekonať mŕtvy bod (pri rokovaniach)
freebreak free oslobodiť sa, vymaniť sa
homebroken home rozvrátená rodina
lawbreak the law porušiť zákon
loosebreak loose odtrhnúť sa, uvoľniť sa, vytrhnúť sa (zviera, človek)
offbreak off odlomiť (sa)
offbreak off odlomiť (sa)
routinebreak from routine vytrhnutie z rutiny
rulebreak the rules porušiť predpisy
take*take a break dať si pauzu
vowbreak one's vow porušiť (svoj) sľub
bonebroken bone zlomená kosť
break*break into pieces rozbiť (sa) na kusy
brokenbroken arm zlomená ruka
brokenbroken home rozvrátená rodina
carefulBe careful not to break it. Dávaj pozor, aby si to nerozbil.
cleanmake a clean break with sb/sth nadobro opustiť koho/čo
demonstrationbreak up a demonstration rozohnať demonštráciu
have*He has broken it, hasn't he? On to rozbil, však?
minutea five minute break päťminútová pauza
neckbreak the neck zlomiť väz
promisebreak one's promise porušiť čí sľub
recordbreak the record prekonať rekord
shorttake a short break dať si krátku prestávku
break*break the neck of sth mať za sebou tú najťažšiu/najhoršiu časť čoho (cesty, rokovania ap.)
break*break one's word porušiť slovo
logjam(publ.) break the logjam priniesť posun (v patovej situácii), odstrániť prekážku (v komunikácii ap.)
bodbod zlomu critical point, (ekon.) (hranica rentability) break-even point
čiaraprerušovaná čiara broken line
dovolenkamaterská dovolenka maternity leave, (prerušenie kariéry) baby break
jarnýjarné prázdniny spring break, (BrE) half-term (holidays)
kusrozbiť čo na kusy break sth into pieces
lomený(stav.) lomený oblúk pointed/broken/lancet arch
materskýmaterská dovolenka maternity leave, (hovor.) baby break
pauzadať si (krátku) pauzu take a (short) break
poludňajšípoludňajšia prestávka lunch break, midday break
pravidloporušiť pravidlá break the rules
prázdninyjarné prázdniny spring break, (BrE) half-term (holidays)
prejsťprejsť do klusu break into a trot
prekonaťprekonať zvukovú bariéru (lietadlo ap.) break the sound barrier
prekonaťprekonať rekord break a record
prekročiťprekročiť zákon break/violate/infringe the law
prerušovanýprerušovaná čiara broken/dashed line
prestávka(školská) prestávka (BrE) break, (AmE) recess
prestávkapoludňajšia/obedová prestávka midday/lunch break
prestávkaprestávka na reklamu commercial break
útekútek z väzenia breakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison break
vabankhrať vabank go for broke
zákonporušiť zákon break/violate the law
zdrhnúťzdrhnúť z väzenia break out (of prison)
črepsklené črepy glass fragments, pieces of broken glass
lámanýhovoriť lámanou angličtinou speak broken English
lietaťKeď sa rúbe les, lietajú triesky. You can't make an omelette without breaking eggs.
mutovaťMutuje. His voice is breaking.
odnaučiťOdnaučil ho od toho zlozvyku. He broke him of the habit.
peniazeSom úplne bez peňazí. I am broke.
polámaťPolámal si rebrá. He broke his ribs.
porušiťporušiť pravidlá/zmluvu break the rules/a contract
porušiťporušiť slovo/sľub break one's word/promise
prerušiťprerušiť mlčanie break the silence
prestávkaUrobme si prestávku. Let's have/take a break.
rekordzlomiť/prekonať rekord break the record
rozbiťrozbiť čo na kúsky break sth into pieces
rozbiťKto rozbil to okno? Who has broken the window?
rozbiť saTanier sa rozbil na kusy. The plate broke into pieces.
rozdrúzgaťrozdrúzgať čo na kúsky break sth into pieces
rozdrúzgaťKto rozdrúzgal to okno? Who has broken the window?
rozodnievať saRozodnieva sa. The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.
rozodniť saKeď sa rozodnilo... When dawn broke ...
rozvidnieť saKeď sa rozvidnelo... When dawn broke ...
rozvidnievať saRozvidnieva sa. The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.
Reklama: