×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icondidn'ticondo1*icondo2*icondo.
Reklama:

Okolie

dictatorialdictatorshipdictiondictionarydictumdiddidacticdiddledidn'tdie1die2die awaydie backdie downdieharddie offdie outdieseldiesel enginedietdietarydieterdieteticdietician
Zobraziť všetko (24)

didn't

[ˈdɪdənt]15395
contr of did not
Reklama:

battledo battle with sb bojovať proti komu
bestdo one's best to ... urobiť všetko pre ..., snažiť sa zo všetkých síl, aby ...
biddingdo sb's bidding počúvať koho na slovo
birddo bird sedieť, byť v chládku
bitdo one's bit prispieť svojím dielom, prispieť svojou troškou (do mlyna)
businessdo business with sb obchodovať, robiť obchody s kým
catch*You wouldn't catch me doing that. To by som v živote neurobil.
clockdo sth against the clock pretekať s časom v čom
creditdo sb credit robiť komu česť, slúžiť komu ku cti
damagethe damage is done už sa stalo, už sa nedá nič robiť
dishdo the dishes umývať riad
do*be doing (chystať sa) robiť, mať v pláne (v blízkej budúcnosti)
do*sth will do čo bude stačiť, postačí
do*I could do with sth prišlo by mi vhod, potreboval by som, dal by som si čo
do*what sb did with sth kam kto dal čo, čo kto urobil s čím
do*what sb/sth is doing čo robí kto kde
do*That will do! Tak už stačilo!, A dosť!, Prestaň! (okríknutie dieťaťa)
do*have sth to do with sb/sth mať čo spoločné s kým/čím, mať do činenia
do downdo sb down ohovárať, zhadzovať koho
do forbe done for byť odpísaný (osoba ap.)
do indo sb in odstrániť, odrovnať, zlikvidovať koho (zabiť)
do inbe done in byť hotový (od únavy ap.)
doneDone! Platí!, Dohovorené! (o dohode ap.)
do outdone out upravený, zariadený ako (izba ap.)
do out ofdo sb out of sth (hovor.) ošmeknúť, obtiahnuť, obrať, okradnúť koho o čo (podvodom ap.)
do overdo sth over vybrakovať, vybieliť, obrátiť naruby (vykradnúť)
do overdo sb over dať nakladačku komu, zmaľovať, zmlátiť koho
do updo sth up zapnúť (si) (gombíky ap.), zaviazať (si) (šnúrky ap.)
do updone up vyparádený, nahodený (človek)
easyEasy does it. Opatrne., Pomaly., Zľahka. (pri premiestňovaní veľkého predmetu ap.)
easyeasier said than done to sa ľahko povie, (ale ťažšie urobí), ono to nie je len tak
errordo sth in error urobiť čo omylom
forcedo sth from force of habit robiť čo zo zvyku (bez premýšľania)
fundo sth for (the) fun (of it) (u)robiť čo len tak pre zábavu
fundo sth in fun urobiť čo zo žartu (nemyslieť to zle)
get*get sth done dať (si) urobiť čo
gooddo sb good pomôcť, prospieť, urobiť dobre komu
happybe happy to do sth rád robiť čo (odpovedať na otázku ap.)
hardfeel hard done by mať pocit krivdy, cítiť sa ukrivdený
harmit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth nikomu neublíži, keď ..., nič sa nestane, keď sa urobí čo
have*have sth done dať/nechať si čo urobiť
headdo sb's head in štvať koho, ísť na nervy komu, pomýliť koho
headto do sth over sb's head robiť čo bez čieho vedomia
honourdo the honours byť oficiálnym hostiteľom, mať oficiálne poslanie
howHow do you do. Teší ma. (pri oficiálnom zoznamovaní)
injusticedo sb an injustice (u)krivdiť komu, spáchať na kom krivdu
justicedo justice to sb/sth dobre vystihnúť, pravdivo vykresliť koho/čo
justicedo justice to sb/sth urobiť zadosť komu/čomu
know*What do you know! No toto! (s prekvapením)
make*make do with sth vystačiť si s čím, uspokojiť sa s čím
minddo not mind sth byť jedno čo komu
mindhave a mind to do sth mať v úmysle, zamýšľať (urobiť) čo
mindhave a good mind to do sth mať sto chutí urobiť čo
mindhave it in mind to do sth mať v úmysle urobiť čo
needsb need not have done sth, sb didn't need to do sth kto nemusel urobiť čo
nicelybe doing nicely byť úspešný
nicelydo nicely úplne stačiť, úplne postačovať
nornor do(es)/did sb kto tiež nie, ani kto nie (záporné prisvedčenie)
nothingnothing doing ne(pô)jde to, nedá sa nič robiť
pardonI (do) beg your pardon ospravedlňujem sa, prepáčte, pardon
promptbe prompt to do sth bez meškania urobiť čo
prouddo sb proud poriadne (po)hostiť koho (hosťa ap.)
servicedo sb a service preukázať komu službu, pomôcť komu
soso do(es)/did sb kto tiež, takisto, rovnako (aj) (kladný dovetok)
spitedo sth to spite sb urobiť čo komu náročky, urobiť čo aby sa kto naštval
steaddo sth in sb's stead urobiť čo namiesto koho
thingbe the done thing patriť sa, byť (spoločensky) prijateľný (správanie ap.)
thingdo sth first thing urobiť čo hneď (na začiatku)
timebe doing time byť v base, sedieť
trickdo the trick splniť (svoj) účel, urobiť svoje, vyriešiť situáciu
turndo sb a good turn preukázať komu (dobrú) službu
wellsb would do well to do sth kto by urobil dobre, keby urobil čo, bolo by dobré, aby kto urobil čo
whywhy (do) not a čo tak ... (pri navrhovaní)
worlddo sb the world of good urobiť komu dobre, ísť komu k duhu (spánok ap.)
abilityhave the ability to do sth dokázať, mať (tú) schopnosť robiť čo
backhandeddo sth in a backhanded way (u)robiť čo nepriamo
cookingdo the cooking variť
disservicedo sb a disservice uškodiť, ublížiť komu
doneWell done. Dobrá práca., Výborne., Dobre. (prejav uznania)
donewell done dobre prepečený (steak)
don'tdos and don'ts (rady), čo robiť a čo nerobiť, ako na to
examsit/take/do an exam robiť skúšku
finedo fine mať sa dobre, byť v poriadku (zdravý), stačiť (byť dostatočný)
harmdo sb harm ublížiť komu, zraniť koho
hastedo sth with haste urýchliť čo, chvatne robiť čo
head countdo a head count (s)počítať prítomných
homeworkdo one's homework napísať (si) domácu úlohu
juggling actdo a juggling act snažiť sa robiť niekoľko vecí naraz
livingdo sth for living živiť sa čím
mediummedium done stredne prepečený (steak ap.)
necessitydo sth out of necessity robiť čo z nutnosti
orderdo sth on the orders of sb urobiť čo na príkaz koho
Reklama: