×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconrun*
Reklama:

Druhy športov

eventathleticstrack and fielddecathlonheptathlonjavelinjoggingmarathonrun*shot putsprinttriathlonbaseballbasketballbowlinghandballhockeyice hockeyping-pongrugbysoccersoftballtennisvolleyballaerobicsstretchingboxing1judokaratekick boxingweightliftingwrestlingbodybuildingcyclingrallyarcheryshowjumpingmountaineering
Zobraziť všetko (38)

Lekcia 4

go1*run*live1live2think*know*lie1*lie2believesuretruebiglittle1little2smallverymuchmanynicefine1fine2uglyhightalllowhugewhatwhowherewhenwhichwhyhowup1up2down1down2ablehomehellobye
Zobraziť všetko (41)

Frázové slovesá

run acrossrun afterrun alongrun aroundrun awayrun away withrun byrun downrun inrun intorun offrun onrun outrun out onrun overrun pastrun throughrun torun uprun up against

Predpony

run*overrun*

Odvodené slová

run*runnerrunning

Slovné spojenia

close-rundry rundummy runfun runhit-and-runprint runrat runre-run*runaboutrunaroundrunawayrun-downrun-inrun-offrun-of-the-millrun-throughrun-uptest runtrial run

Okolie

rummy3rumourrumouredrumour millrumour-mongerrumprumplerumpusrun*runaboutrun acrossrun afterrun alongrun aroundrunaroundrun awayrunawayrun away withrun byrun downrun-downrunerung1rung2
Zobraziť všetko (24)

run*

[rʌn]49050
v(pt ran, pp run)
1. bežať, utekať
2. dobehnúť (na určitom mieste)
3. from sth utekať, unikať pred čím (nebezpečenstvom ap.)
4. hnať (dobytok)
5. rútiť sa, hnať sa, uháňať (veľmi rýchlo)
6. jazdiť (na kolesách ap.)
7. topiť sa (sneh ap.)
8. tiahnuť (ryby v rieke ap.)
9. viesť, prechádzať kam/kadiaľ
10. natiahnuť, zaviesť, (na)inštalovať čo kam (šnúru, potrubie ap.)
11. run sth over sth prejsť (si) čím po čom (dlaňou po tele ap.), prehrabnúť si (vlasy ap.)run sth through sth prehrabnúť si, prejsť čo čím (vlasy ap.)
12. for sth (AmE) kandidovať na čo (funkciu ap.)
13. riadiť, viesť (podnik ap.), spravovať (organizáciu ap.)
14. fungovať, bežať (stroj, systém, organizácia ap.)
15. spustiť, rozbehnúť (program ap.)
16. prehrať (sa) (o kazete ap.)
17. on/off sth fungovať na čo (na batérie ap.), byť napájaný čím, jazdiť (na benzín ap.)
18. (pravidelne) premávať (autobus na linke ap.)
19. sb swh (hovor.) hodiť, zaviezť koho kam
20. run over/down to sth (hovor.) zájsť, zísť kam (autom niekam neďaleko ap.)
21. tiecť kam
22. pustiť (vodu ap.), napustiť (vaňu ap.)
23. be running tiecť, byť pustený (vodovodný kohútik ap.)
24. sb's nose is running kto má nádchu, tečie komu z nosaMy nose is running. Mám nádchu.
25. be running with sth byť celý mokrý/vlhký/obliaty čím (potom ap.)
26. púšťať, rozpíjať sa (farba, atrament ap.)
27. through sb/sth prebehnúť, prejsť kým/čím (pocit, myšlienka ap.)A shiver ran down my spine. Mráz mi prešiel po chrbte.
28. vytlačiť, vydať (článok ap.)
29. znieť, hovoriť (titulok, text ap.)
30. be running at sth dosahovať čo (hodnota ap.)
31. be running late mať meškanie, byť pozadu (proces ap.), trvať dlhšie (ako bolo plánované)
n
1. (šport.) behcross-country run cezpoľný behlong-distance run beh na dlhé trate
2. sgfor sth (AmE) kandidatúra, kandidovanie na čo, uchádzanie sa o čo (verejnú funkciu)
3. chod (stroja)
4. cesta, jazda (do školy ap.)
5. obdobie vysielania (v televízii ap.)
6. sgrad, séria (víťazstiev ap.)
7. výrobné množstvo, veľkosť série (výrobku), náklad (knihy ap.)
8. (ekon.) run (na banku)
9. (prie)beh (udalostí ap.)
10. (AmE) potok, potôčik
11. druh, trieda, typ (výrobku ap.)
12. stádo (zveri), kŕdeľ, húf (rýb), roj (hmyzu) (spoločne narodené alebo migrujúce)
13. (pravidelný) ťah (vtáctva, rýb alebo zveri)
14. výbeh (pre hydinu ap.)
15. akcia, prevoz (pašovaného tovaru ap.)
16. očko (na pančuche), natrhnutie látky (odkiaľ sa začína párať)
17. give sb the run of sth sgdať k dispozícii komu čo (svoj dom ap.)
18. be out of the common run sgvymykať sa z priemeru
19. run on sth sg(veľký) dopyt, zháňačka po čom
20. svah (lyžiarsky), dráha (bobová)
21. the runs (hovor.) hnačka, behačka
phr
against the run of play inak, než je zvykom, oproti zvyčajnému priebehu (hry ap.)
run dry vyschnúť, vysychať (rieka)
run in sb's family byť dedičný, dediť sa (prechádzať z generácie na generáciu)
(make a) run for it zdrhnúť
be running high (vy)stupňovať sa (napätie)
give sb a run for sb's money vyrovnať sa komu, byť (takmer) rovnocenným súperom
be on the run byť na úteku (z väzenia, pred políciou ap.)
Reklama:

afoulrun afoul of sb/sth zapliesť sa, dostať sa do konfliktu s kým/čím
amokrun amok vyvádzať, zúriť, byť v amoku (človek, zviera), stať sa nekontrolovateľným (stroj ap.)
earthrun sb/sth to earth vypátrať, vystopovať koho/čo (po dlhom pátraní)
errandrun an errand for sb skočiť niečo zariadiť komu
groundrun sb to ground nájsť, odhaliť, dochytiť (po dlhom pátraní)
riotrun riot vyvádzať, robiť výtržnosti
riskrun the risk of sth podstúpiť riziko čoho
run byrun sth by sb (AmE, publ.) prekonzultovať, predebatovať čo s kým, predniesť komu čo
run downrun sb down (s)kritizovať (ostro), nadávať na koho
run downrun sb down prejsť, zraziť koho, naraziť do koho (autom)
run pastrun sth past sb prekonzultovať, prediskutovať čo s kým, predniesť komu čo
seedgo/run to seed (do)zrieť, mať semená, vysemeniť sa
seedgo/run to seed pustnúť, upadať, vädnúť/uvädať (človek ap.)
breathrun/get out of breath zadých(av)ať sa, (pren.) strácať dych
businessrun a business podnikať, viesť podnik
come*come running pribehnúť
dryrun dry vyschnúť (hl. o rieke)
errandrun errands for sb robiť poslíčka komu, vybavovať veci pre koho
run away withlet/allow one's emotions run away with one nechať sa uniesť/zmietať/ovládať emóciami
running(šport.) running shoes bežecké topánky
run outbe running out dochádzať (zásoby ap.)
salmonsalmon run ťah lososov
scarerun scared (s)panikárčiť
shortbe running short of sth dochádzať čo komu
skiski run lyžiarsky svah, zjazdovka
unbeatenunbeaten run séria zápasov bez porážky
acrossHe ran across the street. Prebehol (krížom) cez ulicu.
fuelWe ran out of fuel. Došlo nám palivo.
out ofWe are/ran out of petrol. Došiel nám benzín.
pastHe ran past me. Prebehol okolo mňa.
run outWe ran out of petrol. Došiel nám benzín.
shortwe are running short of sth Už nám dochádza čo
throughThe melody ran through his brain. Melódia sa mu preháňala hlavou.
behcezpoľný beh cross-country run(ning)
bežeckýbežecké topánky running shoes, trainers
červenáprejsť/nezastaviť na červenú run/go through/jump a red light
dezolátnyv dezolátnom stave in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down
dlhnarobiť dlhy run up debts
dlžobanarobiť dlžoby run up debts
domutiecť z domu run away from home
domovutiecť z domova run away from home
dychstrácať dych (aj pren.) run out of breath
lyžiarskylyžiarska dráha ski run, piste
meškaniemať meškanie be late, (vlak ap.) be delayed, (proces ap.) be running late
naprázdnobežať naprázdno (motor) (run) idle, (BrE) tick over
pozadubyť pozadu be (falling) behind, (proces ap.) be running late
preletieťpreletieť čo (očami) glance over sth, scan sth, run one's eyes over sth, (list ap.) look over, (prelistovať) leaf/browse/flip through sth
prevádzkový(ekon.) prevádzkové náklady operating/running costs
programspustiť program run a program
rodinamať v rodine (dediť sa - črta ap.) run in the family
sánkarskýsánkarská trať toboggan run
sklzbyť v sklze be behind schedule, (proces ap.) be running late
teplotamať (zvýšenú) teplotu have/be running a temperature
topánkabežecké topánky running shoes
traťpreteky/beh/bežec na dlhé trate long-distance race/run/runner
uchádzať sauchádzať sa o úrad prezidenta run for president
uniesťnechať sa uniesť (emóciami) get carried away, let one's emotions run away with one
útekútek z domu running away from home
útekbyť na úteku (zločinec) be on the run, be at large
vbehnúťvbehnúť dovnútra run in(side)
vodatečúca voda running water
zabehať siísť si zabehať (go for a) jog, go jogging, go for a run
benzínMinul sa nám benzín. We have run out of fuel.
bežaťBežal som na autobus. I ran for the bus.
bežaťbežať preteky run a race
bežaťNechal motor bežať. He left the engine running.
čoUtekal, čo mohol. He ran as fast as he could.
dochádzaťDochádza nám cukor. We are running out of sugar.
dôjsťDošiel nám benzín. We've run out of petrol.
fungovaťFunguje to na batérie. It runs on batteries.
letieť(pren.) Musím letieť. I must fly/run.
mrázMráz mi prešiel po chrbte. A shiver ran down my spine.
nabehnúťnabehnúť na plytčinu run ashore
napustiťnapustiť vodu do čoho run water into sth, fill sth with water
napustiťnapustiť si vaňu run osf a bath
naraziťnaraziť na problémy run into problems
nosTečie mi z nosa. My nose is running.
rozbehskákať s rozbehom/bez rozbehu do/take a running/standing jump
skúšobnýskúšobná prevádzka/verzia trial run/version
spustiťMôžeš ten program spustiť? Can you run this program?
spustiť saSpustila sa mi nádcha. My nose started to run.
stretnúťnáhodou koho stretnúť meet sb by chance, run into sb, come across sb
tiecťPo lícach mu tiekli slzy. Tears were running down his cheeks.
tiecťNechal tiecť vodu. He left the tap running.
útekdať sa na útek take flight, start running away, (po spáchaní zločinu) make a getaway
utekaťUtekaj! Run!
utekaťUtekali sa skryť. They ran for cover.
utiecťUteč! Run!
vybehnúťVybehol z miestnosti. He ran out of the room.
vybehnúťvybehnúť po schodoch run upstairs
zábehAuto je ešte v zábehu. The car is still being run in.
zabehnúťZabehni poňho. Go/Run and fetch/get him.
lietaťlietať ako handra run around like a blue-arsed fly
pačesychytiť príležitosť za pačesy seize the opportunity, (realizovať nápad ap.) pick up the ball and run with it
popustiťpopustiť uzdu fantázii let one's imagination run riot, engage in a flight of fancy
tichýTichá voda brehy myje. Still waters run deep.
vietorbežať s vetrom opreteky run like the wind
vodaTichá voda brehy myje. Still waters run deep.
Reklama: