×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconвзема
Reklama:

Okolie

взаимодействамвзаимодействиевзаимозависимоствзаимоотношениевзаимосвързанвзаимосвързаноствзаимосвързваневзводвземавзема севзема сивземамвземаневземаниявзимамвзиманевзискателенвзломвзра севзриввзривателвзривенвзривоопасенвзривя
Zobraziť všetko (24)
взе́ма [vzemɚ] perf
1.vziať (do ruky ap.), zobrať čo (uchopiť)
2.odobrať (licenciu ap.), vziať čo komu (odňať), zobrať komu čo
3.vziať (so sebou ap.), zobrať koho/čo kam (autom ap.)
4.ubrať čo (odobrať)
5.vyžiadať si čo (nehoda obete ap.)
6.nasadnúť na čo (na vlak ap.), nastúpiť (do lietadla ap.)
7.prijať koho (pracovníkov ap.)
8.naverbovať, odviesť koho (do armády)
phr
взе́ма и́зпит urobiť skúšku, absolvovať skúšku, zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)взе́ма предви́д vziať do úvahy, uvážiť čoвзе́ма под внима́ние vziať do úvahy, uvážiť čoвзе́ма наза́ем нещо от някого vypožičať si čo od kohoвзе́ма някого/нещо в обя́тия vziať koho/čo do náručiaвзе́ма нещо със се́бе си zobrať/vziať čo so sebou(мина́вам да) взе́ма някого/нещо vyzdvihnúť koho/čo (zastaviť sa po)не взе́ма и́зпит vyletieť zo skúšky (neprospieť)Ще оти́да да го взе́ма. Zájdem po to.взе́ма си бага́жа vyzdvihnúť si batožinu (na letisku ap.)Откъде́ се взе? Kde sa tu berieš?Вземи́ си го със се́бе си. Zober (si) to so sebou.Да си взе́мем такси́. Pôjdeme taxíkom.
Reklama:

взе́ма севзе́ма се в ръце́ vzchopiť sa, pozbierať sa
внима́ниевзе́ма под внима́ние vziať do úvahy, uvážiť čo
дови́жданевзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozlúčiť sa s kým
допълни́телновзе́ма си допълни́телно pridať si (jedlo), dať si dupľu
душвзе́ма душ osprchovať sa
дя́волдя́вол да го взе́ме dofrasa, (hovor.) dofrasa, dokelu, (subšt.) kruci
за́емвзе́ма на за́ем požičať si čo od koho
и́зпитвзе́ма и́зпит zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
интервю́взе́ма perf интервю́ (u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.)
мя́ркавзе́ма ме́рки podniknúť kroky, zasiahnuť (niečo podniknúť), zakročiť
на́емвзе́ма под на́ем najať (si) (vziať do nájmu), prenajať si čo
о́бщоо́бщо взе́то celkovo vzaté
о́тпускавзе́ма си о́тпуска zobrať si voľno
пленвзе́ма в плен zajať koho
пози́циявзе́ма пози́ция zaujať postoj
предви́двзе́ма предви́д vziať do úvahy, uvážiť čo
предви́двзе́ма предви́д нещо zohľadniť čo, brať ohľad na čo
прили́чен(о́бщо взе́то) прили́чен (celkom) slušný (obstojný)
прича́стиевзе́ма прича́стие ísť na prijímanie (prijímať Sviatosť oltárnu)
про́бавзе́ма нещо за про́ба vziať (si) čo na skúšku (na vyskúšanie)
ра́ботавзе́ма на ра́бота angažovať
ра́ботаназнача́/взе́ма на ра́бота някого zamestnať koho (vo firme ap.)
сбо́гомвзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozlúčiť sa s kým
уча́стиевзе́ма уча́стие zúčastniť sa čoho
ня́колковзе́ма си ня́колко дни о́тпуска zobrať si pár dní voľna
оти́даЩе оти́да да го взе́ма. Zájdem po to.
absolvovaťabsolvovať skúšku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
dupľadať si dupľu взе́ма си допълни́телно
krokpodniknúť kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
najaťnajať (si) čo (vziať do nájmu) нае́ма нещо, взе́ма под на́ем
náručievziať koho/čo do náručia взе́ма някого/нещо в обя́тия
ohľadbrať ohľad na čo взе́ма предви́д нещо
podniknúťpodniknúť kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
postojzaujať postoj взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
prijímanieísť na prijímanie (prijímať Sviatosť oltárnu) взе́ма прича́стие
rozhovor(u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.) взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
szobrať/vziať čo so sebou взе́ма нещо със се́бе си
skúškavziať (si) čo na skúšku (na vyskúšanie) взе́ма нещо за про́ба
slušný(celkom) slušný (obstojný) (о́бщо взе́то) прили́чен
urobiťurobiť skúšku (zložiť) взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
úvahavziať do úvahy взе́ма под внима́ние, взе́ма предви́д
voľnozobrať si voľno взе́ма си о́тпуска
vyletieťvyletieť zo skúšky (neprospieť) не взе́ма и́зпит, скъ́сан съм на и́зпит
vziaťvziať do úvahy взе́ма под внима́ние, взе́ма предви́д
brať saKde sa tu berieš? Откъде́ се взе?
ísťPôjdeme taxíkom. Да си взе́мем такси́.
párzobrať si pár dní voľna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
poZájdem po to. Ще оти́да да го взе́ма.
voľnozobrať si pár dní voľna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
vyzdvihnúťvyzdvihnúť si batožinu (na letisku ap.) взе́ма си бага́жа
Reklama: