×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconвземам
Reklama:

Okolie

взаимоотношениевзаимосвързанвзаимосвързаноствзаимосвързваневзводвземавзема севзема сивземамвземаневземаниявзимамвзиманевзискателенвзломвзра севзриввзривателвзривенвзривоопасенвзривявзривя севзривявам севи
Zobraziť všetko (24)
взе́мам [vzemɚm] impf
1.brať čo (do ruky ap.)
2.poberať
phr
взе́мам impf наза́д odvolať (zavolať späť ap.)
Reklama:

взе́мавзе́ма и́зпит urobiť skúšku, absolvovať skúšku, zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
взе́мавзе́ма предви́д vziať do úvahy, uvážiť čo
взе́мавзе́ма под внима́ние vziať do úvahy, uvážiť čo
взе́мавзе́ма наза́ем нещо от някого vypožičať si čo od koho
взе́мавзе́ма някого/нещо в обя́тия vziať koho/čo do náručia
взе́мавзе́ма нещо със се́бе си zobrať/vziať čo so sebou
взе́ма(мина́вам да) взе́ма някого/нещо vyzdvihnúť koho/čo (zastaviť sa po)
взе́мане взе́ма и́зпит vyletieť zo skúšky (neprospieť)
взе́ма севзе́ма се в ръце́ vzchopiť sa, pozbierať sa
внима́ниевзе́ма под внима́ние vziať do úvahy, uvážiť čo
дови́жданевзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozlúčiť sa s kým
допълни́телновзе́ма си допълни́телно pridať si (jedlo), dať si dupľu
душвзе́ма душ osprchovať sa
за́емвзе́ма на за́ем požičať si čo od koho
и́зпитвзе́ма и́зпит zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
интервю́взе́ма perf интервю́ (u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.)
мя́ркавзе́ма ме́рки podniknúť kroky, zasiahnuť (niečo podniknúť), zakročiť
на́емвзе́ма под на́ем najať (si) (vziať do nájmu), prenajať si čo
на́емвзе́мам под на́ем prenajímať si
насери́озновзе́мам насери́озно не́що brať vážne čo
о́тпускавзе́ма си о́тпуска zobrať si voľno
пленвзе́ма в плен zajať koho
пози́циявзе́ма пози́ция zaujať postoj
предви́двзе́ма предви́д vziať do úvahy, uvážiť čo
предви́двзе́ма предви́д нещо zohľadniť čo, brať ohľad na čo
прича́стиевзе́ма прича́стие ísť na prijímanie (prijímať Sviatosť oltárnu)
про́бавзе́ма нещо за про́ба vziať (si) čo na skúšku (na vyskúšanie)
ра́ботавзе́ма на ра́бота angažovať
ра́ботаназнача́/взе́ма на ра́бота някого zamestnať koho (vo firme ap.)
сбо́гомвзе́ма си perf дови́ждане/сбо́гом rozlúčiť sa s kým
уча́стиевзе́ма уча́стие zúčastniť sa čoho
взе́маЩе оти́да да го взе́ма. Zájdem po to.
взе́мавзе́ма си бага́жа vyzdvihnúť si batožinu (na letisku ap.)
ня́колковзе́ма си ня́колко дни о́тпуска zobrať si pár dní voľna
оти́даЩе оти́да да го взе́ма. Zájdem po to.
absolvovaťabsolvovať skúšku взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
dupľadať si dupľu взе́ма си допълни́телно
krokpodniknúť kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
najaťnajať (si) čo (vziať do nájmu) нае́ма нещо, взе́ма под на́ем
náručievziať koho/čo do náručia взе́ма някого/нещо в обя́тия
ohľadbrať ohľad na čo взе́ма предви́д нещо
podniknúťpodniknúť kroky предприе́ма кра́чка, взе́ма ме́рки
postojzaujať postoj взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
prijímanieísť na prijímanie (prijímať Sviatosť oltárnu) взе́ма прича́стие
rozhovor(u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.) взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
szobrať/vziať čo so sebou взе́ма нещо със се́бе си
skúškavziať (si) čo na skúšku (na vyskúšanie) взе́ма нещо за про́ба
urobiťurobiť skúšku (zložiť) взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпит
úvahavziať do úvahy взе́ма под внима́ние, взе́м ́
vážnebrať vážne čo взе́мам насери́озно не́що
voľnozobrať si voľno взе́ма си о́тпуска
vyletieťvyletieť zo skúšky (neprospieť) не взе́ма и́зпит, скъ́сан съм на и́зпит
vziaťvziať do úvahy взе́ма под внима́ние, взе́ма предви́д
zaujaťzaujať postoj взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
párzobrať si pár dní voľna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
poZájdem po to. Ще оти́да да го взе́ма.
voľnozobrať si pár dní voľna взе́ма си ня́колко дни о́тпуска
vyzdvihnúťvyzdvihnúť si batožinu (na letisku ap.) взе́ма си бага́жа
Reklama: