×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconвисок
Reklama:

Okolie

виртуозвиртуозноствирусвирусенвирусологиявисвисилкавискозитетвисоквисоковисокоговорителвисококачественвисокомеренвисокомериевисокомерничависокопаренвисокопланинскивисотомерВисочествовисочинависулкависшестоящвисшиствися
Zobraziť všetko (24)
висо́к [visok] adj
vysokýвисо́к съм merať (mať rozmer)
Reklama:

блоквисо́к блок vežiak
висо́коговоря по-висо́ко hovoriť hlasnejšie
гласна (висо́к) глас nahlas
кръ́венвисо́ко кръ́вно (наля́гане) (med.) hypertenzia, vysoký krvný tlak
напреже́ниес висо́ко напреже́ние vysokotlakový
напреже́ниевисо́ко напреже́ние vysoké napätie
поста́вяпоста́вя нещо по-висо́ко nadradiť čo nad čo (v dôležitosti ap.)
разходвисо́ки ра́зходи за живо́т vysoké životné náklady
сгра́дависо́ка сгра́да vežiak
скоксъстеза́тел на висок скок (šport.) výškar
скоквисо́к скок skok do výšky
температу́ра(висо́ка) температу́ра horúčka
токобу́вки с (висо́к) ток topánky s (vysokým) podpätkom
то́кчеви́соки то́кчета n pl vysoké podpätky
висо́коМо́жете ли да гово́рите по-висо́ко? Môžete hovoriť hlasnejšie?
температу́раИ́мам висо́ка температу́ра. Mám horúčku.
hovoriťhovoriť hlasnejšie говоря по-висо́ко
nákladvysoké životné náklady висо́ки ра́зходи за живо́т
napätievysoké napätie висо́ко напреже́ние
podpätoktopánky s (vysokým) podpätkom обу́вки с (висо́к) ток
podpätokvysoké podpätky ви́соки то́кчета n pl
skokskok do výšky висо́к скок
tlakvysoký krvný tlak (med.) хиперте́нзия f, висо́ко кръ́вно (наля́гане)
hlasnýMôžete hovoriť hlasnejšie? Мо́жете ли да гово́рите по-висо́ко?
horúčkaMám horúčku. И́мам висо́ка температу́ра.
hovoriťMôžete hovoriť hlasnejšie? Мо́жете ли да гово́рите по-висо́ко?
Reklama: