×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconводенiconводя
Reklama:

Okolie

внушавнушавамвнушителенвоайорвоалвоаленводаводачводенводещ1водещ2водкаводнистводовъртежводоемводолазводолазенВодолейводолечениеводолюбчеводомерводомеркаводонагревателводонепропусклив
Zobraziť všetko (24)
во́ден [voden] adj
vodnýво́дна ле́ща (bot.) žaburinka (rastlina)во́дни спо́ртове m pl vodné športyво́дни пъ́тища (vodný) tokво́дни пръ́ски vodná triešťво́дно ко́нче (zool.) vážka
Reklama:

беле́жкаво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
бикво́ден бик (zool.) bučiak (vták)
боя́во́дна боя́ akvarel (farba), vodová farba
бълха́во́дна бълха́ (zool.) perloočka
вода́отпа́дни води́ splašky, odpadová voda
во́дяво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
во́дяво́дя си беле́жки за нещо viesť si záznamy o čom
во́дяво́дя преда́ване moderovať (reláciu)
во́дяво́дя ра́зговор/диало́г viesť rozhovor/dialóg
во́дяво́дя някого из града́ previesť koho po meste (sprievodca ap.)
духво́ден дух vodník
зави́симоствещества́ во́дещи до зави́симост návykové látky
змия́обикнове́на во́дна змия́ užovka obojková (obyčajná)
знакво́ден знак vodoznak, priesvitka (vodotlačová)
коко́шкабелоче́ла во́дна коко́шка (zool.) lyska
колело́во́дно колело́ vodný bicykel
лале́во́дно лале́ (bot.) leknica
ли́лияво́дна ли́лия lekno
ли́лияво́дна ли́лия (bot.) leknica
нача́лово́дя нача́лото си от нещо prameniť (pochádzať), plynúť z čoho (ako dôsledok)
ни́шкаво́деща ни́шка návod (na riešenie)
па́якво́ден па́як (zool.) vodnár (druh pavúka)
плъхво́ден плъх (zool.) hryzec (vodný)
повъ́рхноство́дна повъ́рхност hladina (povrch vody ap.)
по́лово́дно по́ло vodné pólo
пърза́лкаво́дна пърза́лка tobogan
ръка́во́дя за ръка́ viesť sa za ruku
скиво́дни ски vodné lyže, vodné lyžovanie
ску́терво́ден ску́тер vodný skúter
спортво́дни спо́ртове m pl vodné športy
та́ксата́кса за ото́чни води́ stočné
во́дяДомаки́ните во́дят с 1:0. Domáci vedú 1:0.
bicykelvodný bicykel во́дно колело́
dovolenkadovolenka pri vode почи́вка край во́ден басе́йн
farbavodová farba акваре́л m, во́дна боя́
lyževodné lyže во́дни ски
lyžovanievodné lyžovanie во́дни ски
mestopreviesť koho po meste (sprievodca ap.) во́дя някого из града́
následokmať za následok čo во́дя до нещо
návykovýnávykové látky вещества́ во́дещи до зави́симост
pólovodné pólo во́дно по́ло
poznámkarobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
robiťrobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
rukaviesť sa za ruku во́дя за ръка́
skútervodný skúter во́ден ску́тер
športvodné športy во́дни спо́ртове m pl
tok(vodný) tok во́дни пъ́тища
triešťvodná triešť во́дни пръ́ски
užovkaužovka obojková (obyčajná) обикнове́на во́дна змия́
viesťviesť si záznamy o čom во́дя си беле́жки за нещо
vodaodpadová voda отпа́дни води́
vodnývodné lyže во́дни ски
viesťDomáci vedú 1:0. Домаки́ните во́дят с 1:0.
Reklama: