×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconводещ1iconводещ2iconводя
Reklama:

Okolie

внушавамвнушителенвоайорвоалвоаленводаводачводенводещ1водещ2водкаводнистводовъртежводоемводолазводолазенВодолейводолечениеводолюбчеводомерводомеркаводонагревателводонепропускливводопад
Zobraziť všetko (24)
во́дещ1 [vodeʂt] adj
vedúci
Reklama:

беле́жкаво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
бикво́ден бик (zool.) bučiak (vták)
вода́отпа́дни води́ splašky, odpadová voda
во́дяво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
во́дяво́дя си беле́жки за нещо viesť si záznamy o čom
во́дяво́дя преда́ване moderovať (reláciu)
во́дяво́дя ра́зговор/диало́г viesť rozhovor/dialóg
во́дяво́дя някого из града́ previesť koho po meste (sprievodca ap.)
духво́ден дух vodník
зави́симоствещества́ во́дещи до зави́симост návykové látky
знакво́ден знак vodoznak, priesvitka (vodotlačová)
нача́лово́дя нача́лото си от нещо prameniť (pochádzať), plynúť z čoho (ako dôsledok)
ни́шкаво́деща ни́шка návod (na riešenie)
па́якво́ден па́як (zool.) vodnár (druh pavúka)
плъхво́ден плъх (zool.) hryzec (vodný)
ръка́во́дя за ръка́ viesť sa za ruku
ску́терво́ден ску́тер vodný skúter
та́ксата́кса за ото́чни води́ stočné
во́дяДомаки́ните во́дят с 1:0. Domáci vedú 1:0.
dovolenkadovolenka pri vode почи́вка край во́ден басе́йн
mestopreviesť koho po meste (sprievodca ap.) во́дя някого из града́
následokmať za následok čo во́дя до нещо
návykovýnávykové látky вещества́ во́дещи до зави́симост
poznámkarobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
robiťrobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
rukaviesť sa za ruku во́дя за ръка́
skútervodný skúter во́ден ску́тер
viesťviesť si záznamy o čom во́дя си беле́жки за нещо
vodaodpadová voda отпа́дни води́
viesťDomáci vedú 1:0. Домаки́ните во́дят с 1:0.
Reklama: