×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconводя
Reklama:

Okolie

водопроводчикводоравенводоравноводорасливодородводоскокводоснабдяваневодоустойчивводявоененвоенизирамвоенизираневоеннослужещвождвозявоинвойвойнавойниквойнственвойскавокалвокаленвокалист
Zobraziť všetko (24)
во́дя [vodjɚ] impf
1.viesť čo (byť v čele procesu ap.)
2.viesť čo (kampaň, vojnu ap.)
3.viesť čo kadiaľ (vodu ap.)
4.viesť kam/kadiaľ (o ceste ap.)
5.viesť k čomu (následky ap.), mať za následok čo, skončiť čím (následkom)
6.vodiť (k cieľu ap.), viesť koho kam
7.vodiť koho kam (brať)
phr
во́дя (си) беле́жки robiť si poznámkyво́дя си беле́жки за нещо viesť si záznamy o čomво́дя преда́ване moderovať (reláciu)во́дя ра́зговор/диало́г viesť rozhovor/dialógво́дя някого из града́ previesť koho po meste (sprievodca ap.)во́ди до ни́каде vyjsť naprázdno (zámer ap.)Домаки́ните во́дят с 1:0. Domáci vedú 1:0.
Reklama:

беле́жкаво́дя (си) беле́жки robiť si poznámky
бикво́ден бик (zool.) bučiak (vták)
вода́отпа́дни води́ splašky, odpadová voda
духво́ден дух vodník
зави́симоствещества́ во́дещи до зави́симост návykové látky
знакво́ден знак vodoznak, priesvitka (vodotlačová)
нача́лово́дя нача́лото си от нещо prameniť (pochádzať), plynúť z čoho (ako dôsledok)
ни́шкаво́деща ни́шка návod (na riešenie)
па́якво́ден па́як (zool.) vodnár (druh pavúka)
плъхво́ден плъх (zool.) hryzec (vodný)
ръка́во́дя за ръка́ viesť sa za ruku
ску́терво́ден ску́тер vodný skúter
та́ксата́кса за ото́чни води́ stočné
dovolenkadovolenka pri vode почи́вка край во́ден басе́йн
mestopreviesť koho po meste (sprievodca ap.) во́дя някого из града́
následokmať za následok čo во́дя до нещо
návykovýnávykové látky вещества́ во́дещи до зави́симост
poznámkarobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
robiťrobiť si poznámky запи́свам си, во́дя (си) беле́жки
rukaviesť sa za ruku во́дя за ръка́
skútervodný skúter во́ден ску́тер
viesťviesť si záznamy o čom во́дя си беле́жки за нещо
viesťDomáci vedú 1:0. Домаки́ните во́дят с 1:0.
Reklama: