×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconглавноiconглавен
Reklama:

Okolie

гипсокартонгирагиричкагишегл.главаглавенглавичкаглавноглавоблъсканицаглавоболиеглавозамайващглавоногоглаголглаголенгладгладенгладиаторгладиолгладиолагладкостгладникгладувамгладуване
Zobraziť všetko (24)
гла́вно [glavno]
adv
1.hlavne (hlavné je), prevažne, z veľkej časti
2.zásadne (zmeniť ap.)
part
hlavne (predovšetkým)
n
hlavná vec
Reklama:

геро́йгла́вен геро́й protagonista
гла́венигра́я гла́вна ро́ля в нещо hrať hlavnú rolu/úlohu v čom
готва́чгла́вен готвач šéfkuchár
директо́риягла́вна директо́рия koreňový adresár
ке́лнергла́вен ке́лнер hlavný (čašník)
ле́каргла́вен ле́кар (med.) primár
път(гла́вен) път (hlavná) cesta (hl. ťah medzi mestami)
реда́кторгла́вен реда́ктор šéfredaktor
свиде́телгла́вен свиде́тел korunný svedok (hlavný)
стра́ницагла́вна стра́ница titulná strana
у́лицагла́вна у́лица hlavná ulica
adresárkoreňový adresár (výp.) гла́вна директо́рия
časťz veľkej časti преоблада́ващо, преди́мно, гла́вно
hlavnýhrať hlavnú rolu/úlohu v čom игра́я гла́вна ро́ля в нещо
koreňovýkoreňový adresár (výp.) гла́вна директо́рия
korunnýkorunný svedok (hlavný) гла́вен свиде́тел
stranatitulná strana гла́вна стра́ница
ulicahlavná ulica гла́вна у́лица
vechlavná vec съще́ствено n, гла́вно n
Reklama: