×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconзапазя
Reklama:

Okolie

заоблачи сезаоблензаострянезападзападензапазвамзапазванезапазензапазязапазя сезапалванезапалванезапалензапаленозапалителензапалказапалязапаля сезапаля сизапалянкозапалянковцизапасзапасензапаша
Zobraziť všetko (24)
запа́зя [zɐpazjɚ] perf
1.uchovať čo (nedotknuté ap.), udržať (vývoj ap.), zachovať čo (bez zmien)
2.uchovať si (vlastnosť ap.), zachovať si (nestratiť), udržať si čo (vlastnosť ap.)
3.ochrániť, uchrániť koho/čo pred kým/čím (zachrániť)
4.rezervovať, zarezervovať si čo, vyhradiť čo čomu, čo na čo, zaistiť (si) čo (ubytovanie ap.)
5.uschovať (na neskôr)
phr
(успе́я да) запа́зя udržať (zachovať)Това́ го запази́ за се́бе си. Nechaj si to pre seba. (informáciu ap.)
Reklama:

биле́тбиле́т със запа́зено мя́сто miestenka
ма́рказапа́зена ма́рка (ekon.) ochranná známka, obchodná značka
та́йна(за)пазя нещо в та́йна (u)držať čo v tajnosti
запа́зенВси́чки права́ запа́зени. Všetky práva vyhradené.
пра́воВси́чки права́ запа́зени. Všetky práva vyhradené.
tajnosť(u)držať čo v tajnosti (за)пазя нещо в та́йна
uchovaťuchovať si (vlastnosť ap.) запа́зя
zachovaťzachovať si čo (nestratiť) запа́зя, съхраня́
nechať siNechaj si to pre seba. (informáciu ap.) Това́ го запази́ за се́бе си.
právoVšetky práva vyhradené. Вси́чки права́ запа́зени.
siNechaj si to pre seba. (informáciu ap.) Това́ го запази́ за се́бе си.
vyhradiťVšetky práva vyhradené. Вси́чки права́ запа́зени.
Reklama: