×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconимамiconимам
Reklama:

Okolie

илюстрацияилюстрирамилюстриранилюстрованимим.имагинативенимагинеренимамимамиманеиматрикулацияимбусимеимейлимейловимелимениеименноимигрантимигрантскиимиграционенимиграцияимигрирам
Zobraziť všetko (24)
и́мам [imɚm] impf
mať čo (vlastniť ap.)и́мам връ́зка с някого mať známosť (partnerku, partnera)и́мам на се́бе си mať na sebeня́мам пу́кната пара́ nemať ani korunu, byť švorcИ́ма ня́колко възмо́жности. Je niekoľko možností.И́майте предви́д, че... Majte na pamäti, že...Какво́ и́мате предви́д (с това́)? Čo tým myslíte?, Čo tým mienite?
Reklama:

види́мам вид vyzerať ako
вкуси́мам вкус/при́вкус на нещо chutiť čím, ako (mať príchuť)
дове́риеи́мам дове́рие dôverovať komu/čomu
дяли́мам дял podieľať sa na čom
заку́скаи́мам за следо́бедна заку́ска нещо desiatovať čo (mať na desiatu)
за́пеки́мам за́пек mať zápchu
затрудне́ниеи́мам затрудне́ния byť v kaši
затрудне́ниеи́мам затрудне́ния с нещо len ťažko (dokázať) urobiť čo, mať problémy s čím (vykonaním ap.)
значе́ниеи́ма (голя́мо) значе́ние нещо за някого/нещо záležať komu na kom/čom
значе́ниеи́мам голя́мо значе́ние záležať (mať význam)
информа́цияи́мам информа́ция за нещо byť informovaný o čom
късме́ти́мам късме́т mať šťastie
късме́ти́мам лош късме́т mať smolu
махмурлу́ки́мам махмурлу́к mať opicu
мне́ниеи́мам мне́ние zastávať (názor ap.), zmýšľať
намере́ниеи́мам намере́ние за нещо mať v úmysle čo (plánovať v mysli)
непоноси́мости́мам непоноси́мост към някого/нещо mať odpor ku komu/k čomu, neznášať koho/čo
ну́ждаи́ма ну́жда byť potrebný
ну́ждаи́мам ну́жда от нещо (nutne) potrebovať čo
око́и́мам голе́ми очи́ mať veľké oči
опасе́ниеи́мам опасе́ния за някого/нещо mať obavy o koho/čo
по́лзаи́мам по́лза от нещо mať prospech z čoho
предви́ди́мам предви́д mieniť (mať na mysli), myslieť čo ako (vážne ap.)
предви́ди́мам предви́д нещо počítať s čím (brať do úvahy)
предста́ваи́мам предста́ва от нещо byť informovaný o čom
премие́раи́мам премие́ра mať premiéru
при́вкуси́мам вкус/при́вкус на нещо chutiť čím, ako (mať príchuť)
промо́цияи́мам промо́ция promovať (získať akademický titul)
разме́ри́мам разме́р/ръст merať (mať rozmer)
разположе́ниеи́мам нещо на разположе́ние mať čo k dispozícii
ръсти́мам разме́р/ръст merať (mať rozmer)
световърте́жи́мам световърте́ж mať závrat
склади́мам на скла́д mať na sklade čo (zásoby)
скло́нности́мам скло́нност към нещо mať sklony k čomu (povahové ap.), byť náchylný urobiť čo
сла́бости́мам сла́бост към някого/нещо mať slabosť pre koho/čo
сми́съли́мам сми́съл dávať zmysel
стано́вищеи́мам стано́вище по нещо zaujať postoj
сто́йности́мам сто́йност impf каква mať hodnotu akú
търпе́ниеимам търпе́ние с кой mať strpenie s kým
успе́хи́мам успе́хи в нещо byť úspešný, mať úspech
бо́лкаИ́ма бо́лки в гърба́. Má nejaké problémy s chrbtom.
главобо́лиеИ́мам главобо́лие. Bolí ma hlava.
гре́шкаИ́мате гре́шка. Nemáte pravdu.
деклари́ранеИ́мате ли не́що за деклари́ране? Máte niečo na preclenie?
ма́лкоИ́мам ма́лко пари́. Mám málo peňazí.
мно́гоСега́ и́мам мно́го ра́бота Teraz mám veľa práce.
молба́И́мам молба́ към вас. Mám na vás prosbu., Chcel/Chcela by som vás o niečo poprosiť.
набли́зоИ́ма ли по́ща набли́зо? Je tu niekde pošta?
опа́сностИ́ма опа́сност да... Hrozí (nebezpečenstvo), že...
повре́даКола́та ни и́ма повре́да. Pokazilo sa nám auto., Máme poruchu na aute.
подро́бностНо и́ма една́ подро́бност. Má to však háčik.
предви́дИ́майте предви́д, че... Majte na pamäti, že...
предви́дКакво́ и́мате предви́д (с това́)? Čo tým myslíte?, Čo tým mienite?
предложе́ниеИ́мате ли ня́какви предложе́ния? Máte nejaké návrhy?
ра́ботаСега́ и́мам мно́го ра́бота Teraz mám veľa práce.
раздра́зненИ́мам раздра́знен стома́х. Mám podráždený žalúdok.
рожде́нДнес и́мам рожде́н ден. Dnes mám narodeniny.
свобо́денИ́маш ли свобо́дно вре́ме сега́? Máš teraz voľno?
сло́жени́мам сло́жен предпа́зен кола́н mať zapnutý pás (bezpečnostný)
сми́сълКакъ́в сми́съл и́ма това́? Aký to má zmysel?
температу́раИ́мам висо́ка температу́ра. Mám horúčku.
търпе́ниеМо́ля, и́майте търпе́ние Majte, prosím, strpenie.
dispozíciamať čo k dispozícii и́мам нещо на разположе́ние
informovaťbyť informovaný o čom и́мам предста́ва от нещо, и́мам информа́ция, информи́ран съм (добре) за нещо
kašabyť v kaši и́мам затрудне́ния
maťmať na sebe и́мам на се́бе си
náchylnýbyť náchylný urobiť čo и́мам скло́нност към нещо
obavamať obavy o koho/čo и́мам опасе́ния за някого/нещо
odpormať odpor ku komu/k čomu не пона́сям, и́мам непоноси́мост към някого/нещо
opicamať opicu и́мам махмурлу́к
postojzaujať postoj взе́ма пози́ция, и́мам стано́вище по нещо
potrebnýbyť potrebný тря́бва, необходи́мо е, ну́жно е, и́ма ну́жда, и́ска се
premiéramať premiéru и́мам премие́ра
prevahamať početnú prevahu nad kým/čím (prevyšovať počtom) и́мам чи́слено превъзхо́дство
problémmať problémy s čím (vykonaním ap.) едва́ (успя́вам) да направя нещо, и́мам затрудне́ния с нещо
prospechmať prospech z čoho и́мам по́лза от нещо
skladmať na sklade čo (zásoby) и́мам на скла́д
sklonmať sklony k čomu (povahové ap.) и́мам скло́нност към нещо
slabosťmať slabosť pre koho/čo и́мам сла́бост към някого/нещо
smolamať smolu и́мам лош късме́т
strpeniemať strpenie s kým имам търпе́ние с кой
šťastiemať šťastie и́мам късме́т
ťažkolen ťažko (dokázať) urobiť čo едва́ (успя́вам) да направя нещо, и́мам затрудне́ния с нещо
úspechmať úspech успе́шен съм, и́мам успе́хи в нещо
úspešnýbyť úspešný успе́шен съм, и́мам успе́хи в нещо
zápchamať zápchu и́мам за́пек
byťJe niekoľko možností. И́ма ня́колко възмо́жности.
byťJe tu niekde pošta? И́ма ли по́ща набли́зо?
háčikMá to však háčik. Но и́ма една́ подро́бност.
hlavaBolí ma hlava. Боли́ ме глава́та., И́мам главобо́лие.
horúčkaMám horúčku. И́мам висо́ка температу́ра.
hroziťHrozí (nebezpečenstvo), že... И́ма опа́сност да...
máloMám málo peňazí. И́мам ма́лко пари́.
mieniťČo tým mienite? Какво́ и́мате предви́д (с това́)?
myslieťČo tým myslíte? Какво́ и́мате предви́д (с това́)?
narodeninyDnes mám narodeniny. Днес и́мам рожде́н ден.
návrhMáte nejaké návrhy? И́мате ли ня́какви предложе́ния?
nejakýMáte nejaké návrhy? И́мате ли ня́какви предложе́ния?
pamäťMajte na pamäti, že... И́майте предви́д, че...
Reklama: