×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconкато
Reklama:

Okolie

катерицакатерушкакатерякатеря секатетеризирамкатетъркатинаркатионкатокатодкатоликкатолическикатоличествокаторгакатранкатунарскикатурнакатъркаубойкаузакаузаленкаучуккаучуковкафе
Zobraziť všetko (24)
като́ [kɐto]
adv
ako kto (vo funkcii ap.)
conj
ako, až, keď (uvádza podmienku)
prep
na spôsob
phr
тъй като́ keďže, lebo, pretože, totiž (vysvetlenie príčiny), totižtoкато́ че ли akobyкато́ (напри́мер) ako (napríklad)
Reklama:

архиви́рамархиви́рам като́ zip (výp.) zazipovať (súbor)
жълтжълт като кана́рче kanárikovožltý
зало́гдам нещо като́ зало́г dať čo ako záloh
изче́знаизче́зна като́ дим vypariť sa (zmiznúť)
пода́ръкполу́ча като пода́рък dostať do daru čo
пра́вилокато́ пра́вило spravidla
преди́като́ преди́ ako predtým
резулта́ткато́ резулта́т от/на нещо v dôsledku čoho
следслед като́ po tom, čo, keď
сънкато́ на сън snový, neskutočný, fantazijný
ця́локато́ ця́ло celkovo, ako celok, vcelku (celkove)
щомщом (като́) hneď ako, sotva, akonáhle
изля́тСтои́ ти като́ изля́то по теб. Sedí to ako uliate. (oblečenie)
секи́ракато́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра podobrotky či pozlotky
стоя́Стои́ ти като́ изля́то по теб. Sedí to ako uliate. (oblečenie)
у дома́Чу́вствайте се като́ у дома́ си. Urobte si pohodlie.
хлябПрода́ва се като́ то́пъл хляб. Ide to na dračku.
чу́вствамЧу́вствайте се като́ у дома́ си. Urobte si pohodlie.
akoako (napríklad) като́ (напри́мер)
celokako celok като́ ця́ло, (v celom rozsahu) едно́ ця́ло
dostaťdostať do daru čo полу́ча като пода́рък
dôsledokv dôsledku čoho в сле́дствие, като́ резулта́т от/на нещо
hneďhneď ako щом (като́), ведна́га щом
potompo tom, čo след като́
predtýmako predtým като́ преди́
prísahadopustiť sa krivej prísahy лъжа след като съм се заклел
prisahaťkrivo prisahať лъжа след като съм се заклел
spôsobna spôsob по подо́бие, като́ нещо
dračkaIde to na dračku. Прода́ва се като́ то́пъл хляб.
podobrotkypodobrotky či pozlotky доброво́лно или със си́ла, като́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра
pohodlieUrobte si pohodlie. Чу́вствайте се като́ у дома́ си.
pozlotkypodobrotky či pozlotky доброво́лно или със си́ла, като́ неще́ш ми́ра, на ти секи́ра
uliatySedí to ako uliate. (oblečenie) Стои́ ти като́ изля́то по теб.
Reklama: