×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconurobiť
Reklama:

Predpony

robiťdorobiťnarobiťodrobiťprerobiťurobiťvyrobiťzarobiť

Okolie

urbanizmusurčenieurčiťurčite1určite2určitýurgentnosťurnaurobiťúročiťúrodaúrodnosťúrodnýurodzenýúrokúrokovýurológurológiaurologickýúroveňurovnanieurovnaťurovnať saurputný
Zobraziť všetko (24)
urobiť v
1.(uskutočniť) čo напра́вя
2.(vytvoriť ap.) напра́вя
3.(spôsobiť, vyvolať) напра́вя
phr
neurobiť (skúšku) не издържа́ (и́зпит)urobiť skúšku (zložiť) взе́ма и́зпит, изка́рам изпит, издържа́ и́зпитKto mu to urobil? Кой му напра́ви това́?Urobil som chybu. Напра́вих гре́шка., Сгреши́х.Urobili by ste pre mňa niečo? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?Urobím čaj. Ще напра́вя чай.
Reklama:

dojemurobiť dojem na koho ока́жа възде́йствие, повлия́я, възде́йствам на някого
elektroinštaláciaurobiť elektroinštaláciu čoho напра́вя електроинстала́ция на нещо
fotkaurobiť fotku čoho напра́вя (една́) сни́мка
kompromisurobiť kompromis s kým/čím пра́вя компро́мис с някого/нещо
maximumurobiť maximum pre čo напра́вя ма́ксимума за нещо
nájazdurobiť nájazd na čo извъ́рша нападе́ние на нещо
naschválurobiť komu čo naschvál (na zlosť) напра́вя нещо на някого напу́к
naslepo(u)robiť čo naslepo (bez informácií ap.) (на)пра́вя нещо напосо́ки
neporiadokurobiť neporiadok v čom разхвъ́рлям
pauzaurobiť/dať si pauzu да си напра́вя па́уза
potraturobiť potrat извъ́ршвам або́рт
predstihurobiť čo v predstihu напра́вя не́що предсро́чно
rozhovor(u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.) взи́мам интервю́ от някого, взе́ма интервю́
vlastnoručneurobiť čo vlastnoručne (vyrobiť ap.) напра́вя нещо собственоръ́чно
zásobaurobiť si zásoby čoho запася́ се с резе́рви
zbierkaurobiť zbierku (vybrať peniaze) събера́ пари́
čajUrobím čaj. Ще напра́вя чай.
chybaUrobil som chybu. Напра́вих гре́шка., Сгреши́х.
niečoUrobili by ste pre mňa niečo? Би́хте ли напра́вил не́що за мен?
pohodlieUrobte si pohodlie. Чу́вствайте се като́ у дома́ си.
poradaurobiť/usporiadať poradu пра́вя/организи́рам съвеща́ние
prestávkaUrobme si prestávku. Да си даде́м почи́вка.
або́ртизвъ́ршвам або́рт urobiť potrat
взе́мавзе́ма и́зпит urobiť skúšku, absolvovať skúšku, zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
възде́йствиеока́жа възде́йствие zapôsobiť (ohromiť ap.), urobiť dojem na koho
ду́пканапра́вя ду́пка в нещо urobiť dieru do čoho
електроинстала́циянапра́вя електроинстала́ция на нещо urobiť elektroinštaláciu čoho
издържа́издържа́ и́зпит obstáť na skúške, urobiť skúšku (zložiť), absolvovať skúšku
издържа́не издържа́ perf (и́зпит) neobstáť (v teste ap.), neurobiť (skúšku)
изка́рамизка́рам и́зпит zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
и́зпитвзе́ма и́зпит zložiť (skúšku), urobiť (skúšky ap.)
интервю́взе́ма perf интервю́ (u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.)
интервю́взи́мам impf интервю́ от някого (u)robiť rozhovor s kým (novinár ap.)
компро́миспра́вя компро́мис с някого/нещо urobiť kompromis s kým/čím
ма́ксимумнапра́вя ма́ксимума за нещо urobiť maximum pre čo
маникю́рпра́вя маникю́р на какво urobiť manikúru
нападе́ниеизвъ́рша perf нападе́ние на нещо prepadnúť čo (nájazdom ap.), urobiť nájazd na čo
напра́вянапра́вя (една́) сни́мка odfotiť čo, odfotografovať, vyfotiť čo, vyfotografovať, urobiť fotku čoho
напра́вя(на)пра́вя нещо напосо́ки (u)robiť čo naslepo (bez informácií ap.)
напу́кнапра́вя нещо на някого напу́к urobiť komu čo naschvál (na zlosť)
па́узада си напра́вя па́уза urobiť/dať si pauzu
предсро́чнонапра́вя не́що предсро́чно urobiť čo v predstihu
резе́рвазапася́ се с резе́рви urobiť si zásoby čoho
свъ́рша(тъкмо) свъ́рша perf (с) нещо (práve) skončiť, práve urobiť čo
собственоръ́чнонапра́вя нещо собственоръ́чно urobiť čo vlastnoručne (vyrobiť ap.)
спи́съксъста́вя/напра́вя спи́сък с нещо zostaviť/urobiť zoznam čoho
събера́събера́ пари́ urobiť zbierku (vybrať peniaze)
удо́бенразполо́жа се удо́бно urobiť si pohodlie (sadnúť si ap.)
гре́шкаНапра́вих гре́шка. Urobil som chybu.
жела́ниенапра́вя нещо по жела́ние на някого urobiť čo na čie želanie
напра́вяБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Urobili by ste pre mňa niečo?
напра́вяЩе напра́вя чай. Urobím čaj., Uvarím čaj.
напра́вяКой му напра́ви това́? Kto mu to urobil?
напра́вяНапра́вих гре́шка. Urobil som chybu.
не́щоБи́хте ли напра́вил не́що за мен? Urobili by ste pre mňa niečo?
почи́вкаДа си даде́м почи́вка. Urobme si prestávku.
сгреша́Сгреши́х. Urobil som chybu.
съвеща́ниепра́вя/организи́рам съвеща́ние urobiť/usporiadať poradu
у дома́Чу́вствайте се като́ у дома́ си. Urobte si pohodlie.
чайЩе напра́вя чай. Urobím čaj., Uvarím čaj.
чу́вствамЧу́вствайте се като́ у дома́ си. Urobte si pohodlie.
Reklama: