×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconzlomiconzlomiťiconzlýiconzlo
Reklama:

Predpony

prelomzlomlom

Okolie

zlikvidovaťzlozlobazločinzločineczločinnosťzločinnýzlodejzlomzlomeninazlomenýzlomiťzlomokzlomyseľnosťzlomyseľnýzlosovaniezlosťzlostiťzlostnýzlovestnýzlozvykzloženiezloženinazloženka
Zobraziť všetko (24)
zlom m
(významný okamih) прело́м m, обра́т m
Reklama:

fungovaťzle fungovať повре́ден съм, рабо́тя ло́шо
náladazlá nálada ло́шо настрое́ние
naladenýzle naladený в ло́шо настрое́ние
odhadnúťzle odhadnúť (situáciu ap.) преценя́ непра́вилно
platenýzle/málo platený (človek) низкоплате́н
počuťzle počuť чу́я погре́шно
pochopiťzle pochopiť čo погре́шно разбера́
pokutapokuta za zlé parkovanie гло́ба за непра́вилно парки́ране
zaobchádzaťzle zaobchádzať s kým държа́ се ло́шо с някого, малтрети́рам, тормо́зя някого
zlezle pochopiť čo погре́шно разбера́
zlomiťzlomiť (si) čo (kosť) счу́пя (си) нещо
zlýbyť zlý na koho (nepríjemný) лош съм, зъл съм, жесто́к съм към някого
ešteešte horší/viac (stupňovanie) о́ще по-лош/по́вече
počasiepre zlé počasie... поради́ ло́шо(то) вре́ме
prepre zlé počasie... поради́ ло́шо(то) вре́ме
prípadv najhoršom/v najlepšom prípade в на́й-ло́шия/на́й-добри́я
saZlomil si ruku. Счу́пи си ръка́та.
skončiťTo zle skončí. Това́ ня́ма да свъ́рши добре́.
zleJe mi zle. Ло́шо ми е., Зле ми е.
zlomiťZlomil si ruku. Счу́пи си ръка́та.
zlýpre zlé počasie... поради́ ло́шо(то) вре́ме
гло́багло́ба за непра́вилно парки́ране pokuta za zlé parkovanie
държа́ седържа́ се ло́шо с някого zle zaobchádzať s kým, týrať koho
жесто́кжесто́к съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
зълзъл съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
лошрабо́тя ло́шо mať poruchu (stroj ap.), zle fungovať
лошлош съм към някого byť zlý na koho (nepríjemný)
лошнай-лошо najhoršie
ло́шопо-ло́шо horšie
настрое́ниев ло́шо настрое́ние zle naladený
настрое́ниело́шо настрое́ние zlá nálada, namrzenosť
повре́денповре́ден съм mať poruchu (stroj ap.), zle fungovať
преценя́преценя́ непра́вилно zle odhadnúť (situáciu ap.)
рабо́тярабо́тя ло́шо mať poruchu (stroj ap.), zle fungovať
разбера́погре́шно разбера́ zle pochopiť čo
счу́пясчу́пя (си) perf нещо zlomiť (si) čo (kosť)
вв на́й-ло́шия/на́й-добри́я prinajhoršom, prinajlepšom, v najhoršom/v najlepšom prípade
вре́мепоради́ ло́шо(то) вре́ме pre zlé počasie...
злеЗле ми е. Je mi zle.
ло́шопоради́ ло́шо(то) вре́ме pre zlé počasie...
ло́шоЛо́шо ми е. Je mi zle.
о́щео́ще по-лош/по́вече ešte horší/viac (stupňovanie)
поради́поради́ ло́шо(то) вре́ме pre zlé počasie...
свъ́ршаТова́ ня́ма да свъ́рши добре́. To zle skončí.
счу́пяСчу́пи си ръка́та. Zlomil si ruku.
Reklama: