×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconsociálneiconsociálny
Reklama:

Odvodené slová

sociálnysociálne

Okolie

sobášiacisobášnysoboľsobotasocialistasocialistickýsocializáciasocializmussociálnesociálnysociobiológiasocioekonomickýsociogramsociológsociológiasociologickýsociopatsódasodíksodomiasofistikovanosťsoftsoftbalsoftvér
Zobraziť všetko (24)
sociálne adv
sociálně, společensky
Reklama:

bytsociálne byty sociální bydlení, bydlení pro sociálně slabé
bývaniebývanie pre sociálne slabších sociální bydlení, bydlení pro sociálně slabé
dávkasociálne dávky sociální dávky
fakultafakulta sociálnych vied fakulta sociálních věd
kurátorsociálny kurátor sociální kurátor, probační úředník
prácasociálna práca sociální práce
pracovníksociálny pracovník sociální pracovník/pracovnice
sieťsociálne siete sociální sítě
sociálnysociálna demokracia sociální demokracie
sociálnysociálna pracovníčka sociální pracovník/pracovnice
sociálnysociálna starostlivosť sociální péče
sociálnysociálne poistenie sociální pojištění
sociálnysociálne vedy sociální vědy
sociálnysociálne zabezpečenie sociální zabezpečení
sociálnysociálne zariadenie (bytu) (bytové) jádro, sociální zařízení
sociálnysociálny kurátor sociální kurátor, probační úředník
sociálnysociálny štát sociální stát, stát blahobytu
starostlivosťústavná (sociálna) starostlivosť ústavní (sociální) péče
statussociálny status sociální status, společenské postavení
ústavnýústavná (sociálna) starostlivosť ústavní (sociální) péče
vylúčeniesociálne vylúčenie (zo spoločnosti) sociální vyloučení
výstavbasociálna bytová výstavba sociální bydlení, bydlení pro sociálně slabé
zabezpečeniesociálne zabezpečenie sociální zabezpečení
znevýhodnený(sociálne) znevýhodnený (sociálně) znevýhodněný
bydlenísociální bydlení sociálne byty, sociálna bytová výstavba, bývanie pre sociálne slabších
dávkasociální dávky sociálne dávky
fakultafakulta sociálních věd fakulta sociálnych vied
jádro(bytové) jádro (bytové) jadro (toaleta s kúpeľňou), sociálne zariadenie (bytu)
kurátorsociální kurátor sociálny kurátor, probačný úradník
péčeústavní (sociální) péče ústavná (sociálna) starostlivosť
postaveníspolečenské postavení sociálny status, spoločenské postavenie
probačníprobační úředník sociálny kurátor, probačný úradník
síťsociální sítě sociálne siete
sociálnísociální demokracie sociálna demokracia
sociálnísociální kurátor sociálny kurátor, probačný úradník
sociálnísociální péče sociálna starostlivosť
sociálnísociální pojištění sociálne poistenie
sociálnísociální stát sociálny štát
sociálnísociální vědy sociálne vedy
sociálnísociální zabezpečení sociálne zabezpečenie
sociálnísociální zařízení (bytové) jadro (toaleta s kúpeľňou), sociálne zariadenie (bytu)
sociálnísociální pracovník/pracovnice sociálny pracovník, sociálna pracovníčka
statussociální status sociálny status, spoločenské postavenie
ústavníústavní (sociální) péče ústavná (sociálna) starostlivosť
vyloučenísociální vyloučení sociálne vylúčenie (zo spoločnosti)
zabezpečenísociální zabezpečení sociálne zabezpečenie
znevýhodněný(sociálně) znevýhodněný (sociálne) znevýhodnený
Reklama: