×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconveciconvěc~
Reklama:

Okolie

vďakabohuvďakyvzdanievdovavdovecvdovstvovdýchnuťvdychovanievdychovaťvecveckovecnevecnosťvecnývečer1večer2večeravečeraťvečernicavečerníkvečernývečierka1večierka2večierokvečne
Zobraziť všetko (24)
vec f
věc f
phr
hlavná vec hlavní věcísť (priamo) k veci/na vec jít (přímo) k věci/na věck veci případně, k věci(osobné) veci (osobní) věcivo veci ohledně čehovo veci čoho ohledně čeho, pokud jde o coTo je moja vec. To je moje věc.To nie je moja vec. (nemám s tým nič spoločné) To není moje věc.vo veci ve věci čeho
Reklama:

česťvec cti věc cti
ísťísť (priamo) k veci/na vec jít (přímo) k věci/na věc
jadrojadro veci jádro věci
mierauviesť veci na pravú mieru (nepravdivý údaj) uvést věci na pravou míru
ministerstvoministerstvo zahraničných vecí ministerstvo zahraničí, ministerstvo zahraničních věcí
nosstrkať nos do cudzích vecí strkat nos do cizích záležitostí
osobnýosobné veci osobní věci
pohybuviesť veci do pohybu (pren.) (pren.) uvést věci do pohybu
pravýuviesť veci na pravú mieru (nepravdivý údaj) uvést věci na pravou míru
uviesťuviesť veci do pohybu (pren.) (pren.) uvést věci do pohybu
zhabaťzhabať čo (vec) (pre nesplácanie hypotéky) zabavit co (věc), nechat propadnout hypotéku na co
čestvěc cti vec cti
hotovýhotová věc fait accompli, hotová vec
jádrojádro věci jadro veci
jítjít (přímo) k věci/na věc ísť (priamo) k veci/na vec
maličkostmaličkosti maličkosti, drobnosti, hlúposti, nepodstatné veci
ministerstvoministerstvo zahraničí ministerstvo zahraničia, ministerstvo zahraničných vecí
ministerstvoministerstvo zahraničních věcí ministerstvo zahraničia, ministerstvo zahraničných vecí
mírauvést věci na pravou míru uviesť veci na pravú mieru (nepravdivý údaj)
nosstrkat nos do cizích záležitostí strkať nos do cudzích vecí
osobníosobní věci osobné veci
pohybuvést věci do pohybu (pren.) (pren.) uviesť veci do pohybu
pochůzkadělat pochůzky komu vybavovať (veci) pre koho, robiť obchôdzky komu
pokudpokud jde o co pokiaľ ide o čo, z hľadiska čoho, čo sa týka, vo veci čoho
pravýuvést věci na pravou míru uviesť veci na pravú mieru (nepravdivý údaj)
uvéstuvést věci do pohybu (pren.) (pren.) uviesť veci do pohybu
věchlavní věc hlavná vec
věcjít (přímo) k věci/na věc ísť (priamo) k veci/na vec
věck věci výstižne, k veci, relevantne, príhodne (podotknúť ap.)
věc(osobní) věci (osobné) veci
veřejnýveřejná vlastnictví verejný majetok, vec verejná (informácie prístupné verejnosti)
zabavitzabavit co (věc) zhabať čo (vec) (pre nesplácanie hypotéky), nechať prepadnúť hypotéku na čo
zbytnýzbytné statky nie nevyhnutné veci
věcTo je moje věc. To je moja vec.
věcTo není moje věc. To nie je moja vec. (nemám s tým nič spoločné)
věcve věci čeho vo veci
Reklama: