×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

丑闻臭虫臭猫臭名昭著臭气臭味臭氧出版出差出车祸出错出动出发出轨出国出海出汗出乎出乎意料出货出价出嫁
Zobraziť všetko (24)
[chū] v
vyjsť (znútra) odkiaľ, ísť von
Reklama:

输出 výstupný (kontrola ap.)
vytiahnuť čo zo zásuvky (elektrickej)
uvoľniť (miesto ap.), vysťahovať sa (z domu ap.), vysťahovať koho/čo odkiaľ
保释保释 zaplatiť kauciu za koho
(出)血 krvácanie z nosa
表现表现 dať najavo čo
vyšliapať (chodníček ap.)
车祸车祸 havarovať (mať haváriu), nabúrať (mať autonehodu)
načerpať (vodu ap.)
出版版者 nakladateľ, vydavateľ
出版版物 publikácia (kniha ap.)
出版版社 nakladateľstvo, vydavateľstvo
出版版品 publikácia (kniha ap.)
出境境者 emigrant
出口应急 núdzový východ
出口安全 núdzový východ
出口口商 exportér, vývozca
出没大批 zamoriť (škodcami ap.)
出去 vyviesť koho/čo odkiaľ (dostať von)
出生生证 rodný list
出生生率 pôrodnosť, natalita
出生生年 rok narodenia, ročník (narodenie)
出生生地 rodisko
出示示身份证 legitimovať sa
出土土文物 vykopávka (nález)
出席席人数 účasť (počet účastníkov), dochádzka, návštevnosť
出租租人 (práv.) prenajímateľ
出租租店 požičovňa
出租车租车服务 taxislužba
出租车租车计价器 taxameter
出租车租车站 stanovište taxíkov
出租车租车司机 taxikár
vyfúknuť (von)
打听打听 vyzvedať (pýtať sa), vyzvedať sa
打印打印输 tlač (dát z počítača ap.), výtlač (dokladov ap.)
vyklopiť (náklad ap.), vyliať (obsah), vysypať čo (dostať von)
得出什么 vyplývať z čoho (záver ap.)
得出结论 usúdiť, vyvodiť (záver ap.)
雕刻雕刻 vytesať čo (sochu ap.)
房间房间 izby na prenájom
飞奔飞奔 vyrútiť sa odkiaľ
vykľuť sa (vtáča ap.), vykľuvať sa, vyďobať sa, vyliahnuť sa
服务租车服务 taxislužba
付出什么 vynaložiť čo na čo (peniaze, energiu ap.)
potiť sa
什么 ťahať čo z koho (mámiť ap.)
vytiahnuť čo z koho (vymámiť ap.)
vyšmyknúť sa, vykĺznuť (z ruky ap.)
浑身使浑身解数 vynaložiť všetko úsilie na čo
火星火星 iskriť
vystískať (citrón ap.)
杰出人物 prominent
结论结论 usúdiť, vyvodiť (záver ap.)
紧急紧急 núdzový východ
exhumovať
开采开采 vydolovať (ťažbou získať)
看法看法 vyjadriť sa k čomu (povedať svoj názor)
vyvliecť koho/čo odkiaľ
povyťahovať (dostať von)
沥干 scediť
vyorať (zemiaky ap.)
理由理由 zdôvodniť, odôvodniť čo
odmerať (dávku ap.)
odtiecť (odpadová voda ap.)
vytiecť (odtiecť) z čoho
vyčleniť (sumu ap.)
uniknúť (plyn ap.)
obnažiť, vykúkať z čoho (byť vidieť), vykukovať, vytŕčať, vyzerať
vykuknúť odkiaľ (objaviť sa)
录像录像带租店 videopožičovňa
predať čo komu za čo
毛病毛病 mať poruchu (stroj ap.), zle fungovať
魔法用魔法变 vyčarovať
vybrať, vyňať čo z čoho, vyniesť (von), vytiahnuť čo odkiaľ
努力最大努力 urobiť maximum pre čo
呕吐呕吐 vyvracať čo
vyliezť (dostať sa von)
vykopať (motykou ap.)
vybehnúť odkiaľ (von)
匍匐匍匐 vyliezť (von, po štyroch ap.)
vypáčiť čo z čoho (dostať von)
驱逐 驱逐 vyhostiť, vypovedať (z krajiny)
驱逐驱逐 deportovať
vytiahnuť čo odkiaľ (vybrať)
vyhodiť (von z niečoho)
vyčľapkať čo
沙沙沙沙声 šušťať, šumieť (lístie), zašušťať
沙哑沙哑声 chrčať
舌头舌头 vyplaziť jazyk
申请申请 podať (úradne), podávať (žiadosť ap.)
načiahnuť (ruku), natiahnuť (pred seba), vystrieť (ruku), vystrčiť čo z čoho (vysunúť von), vytŕčať
舌头 vyplaziť jazyk
伸手 vystrieť ruku
沙沙声 šušťať, šumieť (lístie), zašušťať
咝咝声 zaprskať (horúci olej ap.), prskať (horúci tuk)
嘶嘶声 syčať, zasyčať (had ap.)
vyjsť odkiaľ (autom von ap.), vyplávať (z prístavu ap.)
手术手术取 vyoperovať čo
输出打印输 tlač (dát z počítača ap.), výtlač (dokladov ap.)
一口气说 vychrliť (rýchlo povedať)
Reklama: