×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon1icon2icon分(钟)
Reklama:

Okolie

废物废墟废止费劲费力费率费用12分辨分辨率分别分布分布系统分部分层分岔分成分词分担分等级分发分隔间
Zobraziť všetko (24)
1 [fēn] v
rozdeliť čo na čo (na časti)
phr
分为 deliť sa na čo (na časti)分不开的 nerozlučný (priatelia, pár ap.)
Reklama:

分析析的 analytický
积分 integrálny
之一 stotina
保守保守 konzervatívec
法西斯法西斯 fašista
犯罪犯罪(práv.) delikvent
分成成两半 poliť čo
分发发者 distribútor, distributér
分解解作用 rozpad (rozloženie sa)
分类什么 triediť (na kategórie ap.)
分离离主义 separatizmus
分离离主义者 separatista
分配 什么 prideliť komu čo (prácu), prideliť čo komu (podiel ap.)
分配重新 prerozdeliť
分散谁的 注意力 odviesť čiu pozornosť, rozptýliť koho (odpútať niečiu pozornosť)
分数 oznámkovať
分析心理(psych.) psychoanalýza
分析析者 analytik
分子保守 konzervatívec
分子激进 radikál
分子知识 inteligencia (vzdelanci)
付款期付款 splátka
公司公司 (ekon.) dcérska spoločnosť
激进激进 radikál
积极积极 aktivista
极端极端 extrémista
精神分裂症精神裂症患者 (med.) schizofrenik
警察警察 policajná stanica
决赛之一决赛 (šport.) štvrťfinále
可疑可疑 podozrivý
恐怖恐怖 terorista
离心离心(分离) odstrediť
两半成两半 poliť čo
满足满足 ukojiť (hlad, túžbu ap.), uspokojiť (utíšiť potrebu)
敏感敏感 precitlivený
纳粹纳粹 nacista
之一 tisícina
之一 tretina
身体身体部 partia (telesná)
剩下剩下部 zvyšok čoho
之一 desatina
之一 štvrť, štvrtina
凸出凸出部 výčnelok
文件文件 dokumentácia
之一 pätina
心理心理(psych.) psychoanalýza
异端异端(cirk.) kacír
知识知识 intelektuál, inteligent, inteligencia (vzdelanci), vzdelanec
主要主要成 dominanta
注意谁的 注意力 odviesť čiu pozornosť, rozptýliť koho (odpútať niečiu pozornosť)
左翼左翼 ľavičiar
byťbyť švorc 身无
časťz veľkej časti 主要地, 大部, 大部份
korunanemať ani korunu 身无
maťnemať ani korunu 身无
odviesťodviesť čiu pozornosť 谁的 注意力
pozornosťodviesť čiu pozornosť 谁的 注意力
spoločnosťdcérska spoločnosť (ekon.) 子公司, 公司
stanicapolicajná stanica 派出所, 警察局, 警察局, (skr.) 警局
Reklama: