×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

导向导演导游导致岛屿捣碎祷告到场到处到达到底到来到期到时23倒车2倒计时倒立倒是倒数悼念
Zobraziť všetko (24)
[dào]
v
dôjsť kam (pešo), prísť (list ap.)
conj
než (pokiaľ nie)
prep
(až) do, (až) po (istú hranicu), do (k cieľu)
phr
到……为止 než (pokiaľ nie)
Reklama:

什么 哪里 preniesť koho/čo kam (odniesť)
不安不安 znepokojnieť
hnať sa (bežať ap.)
达到顶点 kulminovať, vrcholiť, vyvrcholiť (udalosť ap.)
达到预定目标 dotiahnuť to kam (v kariére ap.)
大厅达大厅 príletová hala
到达达大厅 príletová hala
到期期日 dátum splatnosti (na faktúre ap.), splatnosť (pôžičky, dlhopisu ap.)
到期期债券 splatný dlhopis
kvapnúť na čo
顶点顶点 kulminovať, vrcholiť, vyvrcholiť (udalosť ap.)
nalistovať (stránku)
付款付款 (pošt.) dobierka
尴尬使 尴尬 strápniť koho (uviesť do rozpakov ap.)
尴尬尴尬 byť v rozpakoch (cítiť sa trápne)
nahnať koho/čo kam
感觉感觉 zacítiť čo (bolesť ap.)
好处好处 ťažiť (mať úžitok), mať prospech z čoho
急忙急忙 poponáhľať sa
紧张紧张 znervóznieť
惊讶惊讶 užasnúť nad čím, začudovať sa čomu
沮丧沮丧 deprimovať koho
zbadať koho/čo
zavliecť koho kam (násilím)
nadísť (čas ap.)
了解了解 porozumieť čomu
obstarať (si) čo
面前 的面前 predstúpiť pred koho/čo (pred porotu ap.)
nahmatať čo
目标预定目标 dotiahnuť to kam (v kariére ap.)
目前目前为止 doteraz (do tohto času)
nanosiť čo kam
难以难以达 nedostižný (cieľ ap.)
opatriť (si) čo (zadovážiť)
zabehnúť kam (behom sa dostať)
naraziť na koho/čo (náhodou sa stretnúť)
恰好好处 akurát (presne)
牵涉牵涉 zainteresovať koho do čoho
哪里 zamieriť kam (vydať sa), dať sa kadiaľ, kam
入迷入迷 učariť komu čím (uchvátiť), učarovať, počariť komu čím (silno zapôsobiť), počarovať
什么 pchať čo kam
上面上面 navrch (položiť)
涉及涉及 vzťahovať sa na čo (obsahovo), týkať sa čoho (termín ap.)
什么什么时候 dokedy
时候什么时候 dokedy
utrpieť čo
威胁 byť v stávke
舒服不舒服 cítiť sa nesvoj
zmieniť sa o kom/čom
dôjsť (byť doručený ap.)
门口 vyprevadiť koho (hosťa z domu)
亲耳听 počuť čo na vlastné uši
začuť čo, zachytiť (sluchom ap.)
为难使 为难 strápniť koho (uviesť do rozpakov ap.)
zacítiť čo (nosom)
现在现在 doteraz
想到想不 nečakaný
羞愧羞愧 hanbiť sa za koho/čo (cítiť hanbu)
压力压力 stresovať sa
厌烦厌烦 mať už dosť, mať plné zuby čoho
意识意识 uvedomiť si čo
预感预感 vytušiť
债券期债券 splatný dlhopis
nájsť
这里这里 potiaľ
证实证实收 kvitovať čo, potvrdiť prijatie čoho (správy ap.)
直到最近 donedávna
……为止 než (pokiaľ nie)
注意注意 postrehnúť, povšimnúť si čo, všimnúť si, zaregistrovať koho/čo
注意没注意 nevšimnúť si čo
chňapnúť
追寻追寻到 vypátrať (nájsť ap.), vystopovať koho/čo
追踪追踪到 vystopovať koho/čo
等到我们等到三点钟。 Počkáme do tretej.
我感好一点。 Už mi je lepšie.
火车火车什么时候站? Kedy má prísť ten vlak?
寂寞我感很寂寞 Je mi smutno. (zo samoty)
我感很热。 Je mi horúco.
一点我感好一点。 Už mi je lepšie.
注意我没有注意 Nevšimol som si to.
准时你准时吧! Buď tam presne! (načas)
aniani nie... (menej než) , 低于
(až) do , 直, 截至, 多达, 高达
časv tom čase 时, 当时, 届时
do(až) do , 直, 截至, 多达, 高达
dosťmať už dosť čoho 厌烦
dotiahnuťdotiahnuť to kam (v kariére ap.) 预定目标
chýliť sachýliť sa ku koncu/k záveru 快要……
nesvojcítiť sa nesvoj 不舒服
obstaraťobstarať (si) čo
opatriťopatriť (si) čo (zadovážiť) , 得
plnýmať plné zuby čoho 厌烦
po(až) po (istú hranicu) , 直, 多达, 高达
pokiaľpokiaľ ide o koho/čo (čo sa týka) 关于, 至于, 对于, 说, 对
potvrdiťpotvrdiť prijatie čoho (správy ap.) 证实收
predsapredsa len 毕竟,
Reklama: