×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon1icon2icon3icon4
Reklama:

Počítače

电脑计算机笔记本硬盘磁盘硬件硬体软件处理器打印机显示器荧幕键盘闪存盘鼠标目录文件壁纸图像程序互联网因特网网络网际电子邮件主页链接下载站点网站网页服务器点击删除加载1发送复制存储存档安装注销登录结冰装置输入重启
Zobraziť všetko (50)

Okolie

二进制的二来二流二十二手二头肌二氧化碳二月123发表发布发财(致富)发车发愁发臭发出发达发呆发电发动发动机发抖
Zobraziť všetko (24)
1 [fā] v
1.vydať (pas ap.), vystaviť čo (vyhotoviť listinu)
2.poslať čo komu, rozoslať
Reklama:

发达达的 rozvinutý (priemysel ap.), vyspelý (krajina ap.)
发明明的 vynachádzavý
发热热的 horúčkovitý (o chorobe ap.)
发烧烧的 horúčkovitý (o chorobe ap.)
颁发许可证 (práv., ekon.) licencovať
柴油柴油动机 (motor.) dieselový motor, naftový motor
byť cítiť, páchnuť čím (vydávať pach), zapáchať, zaváňať čím
传真传真 faxovať
地产地产开 stavebný investor
电子邮件电子邮件 poslať e-mail komu
起来 nakysnúť
发达达的 málo rozvinutý (zaostalý)
发电电机 generátor
发电电机 (elektr.) dynamo
发电电站 elektráreň
发动机柴油动机 (motor.) dieselový motor, naftový motor
发动机动机转 (tech.) otáčky (motora ap.)
发动机动机盖 (motor., let.) kapota
发牢骚牢骚者 (pejor.) frfloš (nevrlý ap.)
发明明者 vynálezca
发票 fakturovať komu čo
发射射机 vysielač (televízny ap.), vysielačka (palubná ap.)
发生生率 výskyt (počet prípadov ap.)
发送送者 odosielateľ
发条 natiahnuť (hodinky ap.)
发现现者 nálezca, objaviteľ
发言言人 hovorca (firmy ap.)
发言言者 rečník
发源源地 zdroj čoho
发展展成 prerásť v čo (situácia ap.)
vlasy
发型型师 štylista
分发 distribútor, distributér
工资工资日 deň výplaty, výplatný deň
火星出火星 iskriť
金发女郎 blondína, plavovláska
卷头 natočiť si vlasy (na natáčky)
卷发 tužidlo (na vlasy)
卷发夹子 natáčka
开发未开 nepreskúmaný
开发 vývojár (softvéru ap.)
开发可开 využiteľný (zdroj ap.)
开发地产开 stavebný investor
牢骚牢骚 brblať
理发 holičstvo (pánske)
理发 holič (pánsky), kaderníčka, kaderník
理发去理 dať sa ostrihať
隆隆声隆隆声 rachotiť, rachotať, hrmotať, zadunieť (hrom, výstrel ap.)
peniť
散发热气 sálať (pec ap.)
沙发 váľanda
沙发长沙 pohovka, gauč
沙沙出沙沙声 šušťať, šumieť (lístie), zašušťať
沙哑出沙哑声 chrčať
地产开 stavebný investor
出沙沙声 šušťať, šumieť (lístie), zašušťať
出咝咝声 zaprskať (horúci olej ap.), prskať (horúci tuk)
出嘶嘶声 syčať, zasyčať (had ap.)
梳理头 učesať sa
嘶嘶出嘶嘶声 zasyčať (had ap.)
咝咝出咝咝声 zaprskať (horúci olej ap.), prskať (horúci tuk)
头发一根头 vlas (ľudský)
头发棕色头的人 brunetka
头发洗头 umyť si hlavu, umyť si vlasy
头发金色头 svetlé vlasy
突发事件 mimoriadna udalosť, stav núdze
信号信号 signalizovať čo komu (dávať znamenie)
生性关系 vyspať sa s kým (pomilovať sa)
许可许可证 (práv., ekon.) licencovať
迅速迅速 spád (udalostí ap.)
发疯疯了! Neblázni! (maj rozum)
生了什么事? O čo ide?
cítiťbyť cítiť čím
dať sadať sa ostrihať 去理
dieselovýdieselový motor 柴油动机, 柴油机
e-mailposlať e-mail komu 电子邮件
faktúravystaviť faktúru 货账单
helmasušiaca helma (v kaderníctve ap.)
hlavaumyť si hlavu 洗头
chlpchlpy 毛, 毛
kypriacikypriaci prášok 酵粉
laklak na vlasy
mimoriadnymimoriadna udalosť 事件, 紧急情况
naftovýnaftový motor (motor.) 柴油机, 柴油动机
najavovyjsť najavo (fakt ap.) 生, 展现
natočiťnatočiť si vlasy (na natáčky) 卷头
núdzastav núdze 事件, 紧急情况
ostrihaťdať sa ostrihať 去理
otáčkaotáčky (motora ap.) (tech.) 转速, 动机转
prášokprášok do pečiva 酵粉
predniesťpredniesť príhovor 表, 致词, 致辞
prejavmať prejav 表, 致词, 致辞
sponkasponka (do vlasov)
starosťrobiť si starosti o koho/čo 担心, 愁, 着急, 操心
svetlýsvetlé vlasy 金色头
trafiťnetrafiť čo
ventilovaťventilovať (si) čo (zlosť ap.)
vlasumyť si vlasy 洗头
vlasvlasy , , 头
Reklama: