×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

钉鞋钉子顶部顶点顶峰顶尖顶针顶嘴定案定单定冠词定金定居定理定量1定量2定期定时定位定型定型摩丝定性定义
Zobraziť všetko (24)
[dìng] v
rozhodnúť čo什么 而定 závisieť od koho/čoho (byť podmienený), záležať na kom/čom
Reklama:

定做做的 zákazkový (vyrobený na zákazku)
词组词组 slovné spojenie, kolokácia
达到达到预目标 dotiahnuť to kam (v kariére ap.)
定居居者 osadník (kolonista)
定量量供应 prídelový systém (vydávanie na prídel)
规定违反规 (ekon.) deregulácia
剂量剂量 dávkovať čo (lieky ap.)
坚定加坚 utvrdiť koho v čom
鉴定专家鉴 expertíza
鉴定合格 akreditácia
决定什么 závisieť od koho/čoho (byť podmienený), záležať na kom/čom
决定抽签决 žrebovanie (rozhodovanie žrebom), losovanie
决定自行决 vlastné uváženie (v konaní ap.)
肯定完全肯 byť si istý čím
目标达到预目标 dotiahnuť to kam (v kariére ap.)
年龄年龄 plnoletosť
汽车汽车速巡航 (tech.) tempomat
情绪情绪不稳 náladový
确定不确 neistý (výsledok ap.)
确定不确 neistota (výsledku ap.)
确定位置 lokalizovať (miestne určiť)
确定损害赔偿 vyčísliť škody
确定剂量 dávkovať čo (lieky ap.)
石膏用石膏绷带固 zasadrovať (zlomeninu ap.), sadrovať (ruku ap.)
损害损害赔偿 vyčísliť škody
违反违反规 porušiť (pravidlá ap.), porušovať (zákony)
违反违反规 (ekon.) deregulácia
位置位置 lokalizovať (miestne určiť)
稳定不稳 nestály, nestabilný (situácia ap.), vratký
稳定不稳 labilita, nestabilita
稳定 stabilita
稳定威胁 什么的 destabilizovať
下决心决心 rozhodnúť sa (rozmyslieť si)
心理心理不稳 labilný (nestály)
一定是这样! (To) Rozhodne! (pritakanie)
一定不一 ani nie (nie tak celkom), nemusieť (nebyť taký)
预先预先决 predurčiť koho/čo na čo (osud ap.)
制定详细制 rozpracovať (podrobne)
专家专家鉴 expertíza
自我自我否 sebazaprenie
aniani nie (nie tak celkom) 不一
členurčitý člen (ling.) 冠词
danýpevne daný (dátum, cena ap.) , 确
dohodnúťdohodnúť (si) (stretnutie ap.)
dotiahnuťdotiahnuť (do konca) (doriešiť ap.)
dotiahnuťdotiahnuť to kam (v kariére ap.) 达到预目标
istýbyť si istý čím 完全肯
mierašitý na mieru 制, 度身订造
pevnepevne daný (dátum, cena ap.) , 确
spojenieslovné spojenie 词组, 搭配词
tužidlopenové tužidlo 型摩丝
určitýurčitý člen (ling.) 冠词
uváženievlastné uváženie (v konaní ap.) 自行决
vyčísliťvyčísliť škody 损害赔偿
platiťPlatí! (dohodnuté) 行!, 一言为
Reklama: