×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

衬衫撑杆12称呼称为称谓称赞成本成堆成分成功成果成绩成见成交成就成立成年成排成群成人成熟
Zobraziť všetko (24)
[chéng] v
1.dosiahnuť čo (uskutočniť)
2.stať sa akým, čím
Reklama:

比例正比例 pomerný (v istom pomere)
成本本计算 kalkulácia (nákladová)
成功功率 úspešnosť (miera)
成功取得 dariť sa čo komu (byť úspešný)
成绩绩单 školské vysvedčenie
成年 neplnoletý, neplnoletosť
成年 plnoletý
成员员资格 členstvo, príslušnosť (k skupine)
创伤精神创伤 traumatizovať
发展发展 prerásť v čo (situácia ap.)
翻译什么 翻译 什么语言 preložiť čo do čoho (do iného jazyka)
分成两半 poliť čo
构成什么 skladať sa (celok), pozostávať z čoho
合成橡胶 neoprén (hmota)
黑手党黑手党 mafián
化石化石 skamenieť (fosílie)
计算本计算 kalkulácia (nákladová)
精神精神创伤 traumatizovať
napíliť, narezať, porezať čo (pílou ap.)
两半两半 poliť čo
两半两半 rozrezať čo napoly
魔法用魔法变 zakliať koho na čo (premeniť)
牛排熟牛排 krvavý biftek (neprepečený)
一行 zoradiť sa
陪审团陪审团 porotca, člen poroty
切成什么 porciovať (mäso)
切成两半 rozrezať čo napoly
完成式的未完式的 (ling.) nedokonavý
文件文件 vyhotovenie (exemplár dokumentu)
协议协议 uzavrieť obchod s kým (urobiť dohodu ap.)
vyhotoviť (dokument ap.)
什么 roztlačiť (na kašu ap.), rozpučiť (zemiaky ap.), rozgniaviť
药物瘾药物 návykové látky
赞成不赞 nesúhlasiť s čím (neschvaľovať, odsudzovať), nesúhlasný
长大长大 dospieť (dieťa ap.)
证明证明是功的 osvedčiť sa (o veci ap.)
主流为主流 prevládať
主要主要 dominanta
组成什么 pozostávať, skladať sa
dokázaťdokázať to (uspieť ap.)
krvavýkrvavý biftek (neprepečený) 熟牛排
napolyrozrezať čo napoly 两半
návykovýnávykové látky 瘾药物
obchoduzavrieť obchod s kým (urobiť dohodu ap.) 协议,
podariť sakomu sa podarilo čo 什么
privodiťprivodiť (si) (ujmu ap.)
splodinasplodiny (exhaláty ap.) 烟雾, 生物, 排放
tisnúť satisnúť sa k sebe (od zimy ap.)
uzavrieťuzavrieť obchod s kým (urobiť dohodu ap.) 协议,
vyletieťvyletieť hore (hodnoty ap.) 迅速
vysvedčenieškolské vysvedčenie 绩单
zvládnuťzvládnuť to
Reklama: