×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon2icon1
Reklama:

Okolie

错误错字答应搭便车搭车搭乘搭档搭配2怛的答案答录机达成达到达克斯狗1打靶场打败打扮打包打车打蛋打的打赌
Zobraziť všetko (24)
2 [dá] n
tucet
Reklama:

不及格 (打)不及格 vyhodiť (zo skúšky), nechať prepadnúť koho
草稿草稿 načrtnúť, nanečisto (napísať ap.)
vyraziť (zub ap.), vytĺcť čo (zuby ap.)
ubiť koho/čo (čím), utĺcť koho/čo
rozbiť (roztĺcť ap.), vybiť čo (okno ap.), zlámať
roztrieštiť, roztrieskať čo
zvaliť koho (na zem)
rozbiť (roztĺcť ap.), vybiť (okno ap.), roztĺcť čo (zničiť ap.)
打扮 obliecť koho (ustrojiť)
打赌 什么 stavať sa s kým o čo
打赌什么 staviť na čo (peniaze)
打断断谈话 vmiešať sa do rozhovoru
打火火机 zapaľovač
打击击乐器 (hud.) bicie nástroje
打开开枪的保险机 odistiť (zbraň ap.)
打开强行 vylomiť (dvere ap.)
打开完全 dokorán
打听听出来 vyzvedať (pýtať sa), vyzvedať sa
打印印输出 tlač (dát z počítača ap.), výtlač (dokladov ap.)
打字字机 písací stroj
打字字稿 strojopis
打字字员 pisár
电报电报 telegrafovať komu
电话电话 zavolať si, zatelefonovať si
电话 电话 telefonovať, volať komu, s kým, zatelefonovať, zavolať komu
耳光 耳光 fackať, fackovať koho
耳光耳光 dať zaucho komu
分数分数 oznámkovať
官司官司 súdiť sa (viesť spor)
哈欠哈欠 zívať
uviazať (kravatu ap.), zaviazať (na uzol ap.)
开枪开枪 zastreliť koho
瞌睡瞌睡 podriemkavať
烙印烙印 označkovať (dobytok ap.)
loviť
拍打 vyklepať čo (plátok mäsa ap.)
喷嚏喷嚏 kýchnuť
强行强行 vylomiť (dvere ap.)
blýskať sa (pri búrke)
手势手势 gestikulovať
输出印输出 tlač (dát z počítača ap.), výtlač (dokladov ap.)
谈话断谈话 vmiešať sa do rozhovoru
疼得直 zvíjať sa (od bolesti ap.)
吸尘器用吸尘器 luxovať, povysávať (izbu ap.)
招呼招呼 zdraviť koho
招呼 招呼 pozdraviť koho
打的咱们的吧。 Pôjdeme taxíkom.
打雷雷了。 Hrmí.
打扰扰你吗? Neruším ťa?
我告诉他要给你电话。 Poviem mu, aby ti zavolal.
应该你应该给他电话。 Mal by si mu zavolať.
bicíbicie nástroje 击, 击乐器
grgnúťgrgnúť (si) (expr.)
písacípísací stroj 字机
prepadnúťnechať prepadnúť koho (打)不及格
rozložiťrozložiť oheň 生火, 烧火,
sódasóda bikarbóna , 碳酸钠
stopnúťstopnúť (si) taxík 的,
šmykdostať šmyk
úderúder (päsťou)
vmiešať savmiešať sa do rozhovoru 断谈话
vraziť(jednu) vraziť komu (hovor.)
zatelefonovaťzatelefonovať si 电话
zauchodať zaucho komu 耳光
zavolaťzavolať si 电话
abyPoviem mu, aby ti zavolal. 我告诉他要给你电话。
hrmieťHrmí. 雷了。
ísťPôjdeme taxíkom. 咱们的吧。
maťMal by si mu zavolať. 你应该给他电话。
rušiťNeruším ťa? 扰你吗?
Reklama: