×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon1icon2icon把(儿)
Reklama:

Okolie

吧嗒嘴吧台芭蕾舞疤痕拔根拔枪跋涉12把舵把手把玩把握把戏把(儿)爸爸霸道霸气霸权罢工
Zobraziť všetko (24)
1 [bǎ] n
držadlo, rukoväť
Reklama:

放下 什么东西 放下 spustiť (nižšie)
把手圆形 guľa (kľučka)
什么 搬到 哪里 preniesť koho/čo kam (odniesť)
什么 绑在 哪里 priviazať koho/čo k čomu
什么什么上 vtrieť čo do čoho
插口 什么 插入插口 zapojiť čo do zásuvky, strčiť čo do zásuvky
穿过 什么 穿过 prestrčiť čo čím
穿过 什么 穿过 什么 prevliecť čo cez čo, viesť čo kadiaľ (vodu ap.)
什么 刺入 什么 vraziť čo do čoho (dýku do srdca ap.)
打扮 打扮 obliecť koho (ustrojiť)
什么 带走 odniesť čo
弹药弹药装入 nabiť (zbraň)
什么 倒在 什么 poliať koho/čo čím, zaliať čo čím (naliať na)
抵押 什么 作为抵押 dať čo ako záloh, založiť (dať ako záruku)
什么 翻倒 preklopiť, prevrátiť čo (hore nohami)
翻译 什么 翻译成 什么语言 preložiť čo do čoho (do iného jazyka)
什么 放回 dať späť čo (ako bolo predtým)
分类 什么 分类 triediť (na kategórie ap.)
奉献 什么 奉献给 venovať čo komu/čomu (obetovať, na účel ap.)
奉献 什么 奉献给 (cirk.) zasvätiť komu/čomu (kostol)
复印 什么 复印 odkopírovať čo (oxeroxovať)
归类 什么 归类 zaradiť čo do čoho (do kategórie ap.)
什么 借给 požičať čo komu
什么 ukázať čo komu (aby videl)
谁/什么 看作 谁/什么 považovať, pokladať koho/čo za koho/čo (mať za)
什么 靠在 哪里 oprieť sa o koho/čo (podoprieť sa), oprieť, opierať čo o čo (podopierať)
什么 拉倒 哪里 dotiahnuť (ťahaním), dovliecť čo kam
谁/什么 拉进 什么 pliesť koho/čo do čoho (tému do rozhovoru ap.)
拉出来 vyvliecť koho/čo odkiaľ
什么 埋入 在那儿 zaryť čo do čoho
什么 拿下来 zniesť (zhora dole)
什么 弄脏 znečistiť (zababrať ap.)
强加 什么 强加于 vnútiť čo komu
切成 什么 切成 porciovať (mäso)
清楚 什么 表达清楚 vyjasniť si čo
清楚 什么 说清楚 vyjasniť si čo
驱逐 驱逐出境 vyhostiť, vypovedať (z krajiny)
什么 绕在 什么 natočiť (na cievku ap.), obtočiť čo okolo čoho (navinúť)
什么在哪里 nahádzať čo kam
什么 塞进 natlačiť čo do čoho
什么 塞入 natlačiť, strčiť čo kam (zastrčiť)
什么 塞进 natlačiť, napchať čo kam
什么 塞到 pchať čo kam
什么 贴在 什么 polepiť čo čím
什么 投入 哪里 vhodiť čo do čoho
用某物 什么 围起来 obohnať čo čím (ohradiť ap.)
委托 什么 委托给 zveriť čo komu (dať na starosť), zveriť komu čo (do starostlivosti ap.)
什么 压成泥 roztlačiť (na kašu ap.), rozpučiť (zemiaky ap.), rozgniaviť
什么 压在 什么 pritlačiť koho/čo k čomu
什么 弄脏 znečistiť (zababrať ap.)
炸掉 什么 炸掉 vyhodiť do vzduchu (výbuchom)
重要 什么 看得比 什么 更重要 nadradiť čo nad čo (v dôležitosti ap.)
我扯进来。 Mňa do toho nepleť.
它放在冰箱里。 Dám to do chladničky.
手伸向我吧! Podaj mi ruku!
buchnúťbuchnúť dvermi 门砰地关上
dostaťdostať čo von z čoho 什么 拿出来
pripísaťpripísať čo komu na účet (útratu ap.) 什么 记到 的账上
späťdať späť čo (ako bolo predtým) 什么 放回
strčiťstrčiť čo do zásuvky 什么 插入插口
tresnúťtresnúť dvermi 门砰地关上, 摔门, 砰砰地关门
vyhodiťvyhodiť do vzduchu (výbuchom) 炸掉, 什么 炸掉
vyjasniťvyjasniť si čo 什么 表达清楚, 什么 说清楚
zabuchnúťzabuchnúť si (dvere) 自己关在外边
zálohdať čo ako záloh 什么 作为抵押
zapojiťzapojiť čo do zásuvky 什么 插入插口
zásuvkazapojiť čo do zásuvky 什么 插入插口
doDám to do chladničky. 它放在冰箱里。
naPripíšte mi to na účet. (výdavky ap.) 什么 记到我的账上。
pliesťMňa do toho nepleť. 我扯进来。
podaťPodaj mi ruku! 手伸向我吧!
porezať saPorezal som sa na prste. 手指割破了。
účetPripíšte mi to na účet. (výdavky ap.) 什么 记到我的账上。
Reklama: