×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

贩子饭菜饭店饭馆饭票饭食饭厅方案方便方才方程方法方格方块方面方式方位方向方向盘方形的方言方针
Zobraziť všetko (24)
[fāng] adj
hranatý, štvorcový
Reklama:

比方(说) napr.
处方开处 predpísať (liek ap.)
电话付费电话 hovor na účet volaného
东方在东 na východe
方法法论 metodológia
方法法学 metodológia
方面面……另一面…… jednak... (a) jednak
方面另一 naproti tomu (zas) (opačný argument ap.)
方式以不同 inak (iným spôsobom), ináč, inakšie
方式以各种 všelijako
方位基本 (hlavné) svetové strany
方向向标 smerovník (pri ceste)
方向相反 protismer (časť cesty)
方针指导 smernica (pokyn)
v každom ohľade
官方非官 neoficiálny
警方突袭 razia (policajná)
括号括号 hranaté zátvorky
立方(geom.) kocka
立方 kubík (meter kubický)
迷失迷失 blúdiť (byť stratený), stratiť sa (zablúdiť ap.)
以某种 nejako
juh
生活生活 životný štýl
在何 kde (v otázke)
治疗治疗 liečba, liečenie (pacienta)
电话接电话一付费 volať na účet volaného
方面面……另一面…… Na jednej strane... na druhej strane...
来自您来自什么 国家/地 Odkiaľ ste?
jednakjednak... (a) jednak 面……另一面……, 一来……二来……
naprotinaproti tomu (zas) (opačný argument ap.) 另一面, 反观
ohľadv každom ohľade 面, 处处
pod(hneď) pod čím (bezprostredne) 在下面, 下
prípadv každom prípade (určite) 百计
strana(hlavné) svetové strany 基本
štýlživotný štýl 生活
ťarchapripísať na ťarchu čo (sumu) 记入借
východna východe 在东, 东部
zátvorkahranaté zátvorky 括号
odkiaľOdkiaľ ste? 您是从哪里来的?, 您来自什么 国家/地
stranaNa jednej strane... na druhej strane... 面……另一面……
uchovaťUchovajte v chlade. 保存在阴凉地
volaťvolať na účet volaného 接电话一付费
východísť na východ 向东
Reklama: