×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

歌声歌手歌谣搁置鸽舍鸽子革命革新格陵兰格罗格酒格式格外格子格子呢胳肢蛤蜊葛缕子隔壁隔间隔离隔膜隔热
Zobraziť všetko (24)
[gé] n
1.štandard
2.(ling.) pád (gramatický)
Reklama:

价格 cenový
标签标签 cenovka
表格空白表 tlačivo
不及格 (打)不及 vyhodiť (zo skúšky), nechať prepadnúť koho
成员成员资 členstvo, príslušnosť (k skupine)
候选候选资 kandidatúra
及格勉强及 preliezť s odretými ušami (len tak tak)
价格标签 cenovka
价格 cenník
检查检查 (lekárska) kontrola
鉴定鉴定合 akreditácia
空白空白表 tlačivo
魅力魅力 charizma
啤酒啤酒 ležiak (pivo)
取得取得资 získať kvalifikáciu (v odbore)
取消取消 的资 diskvalifikovať
人格使人 zosobňovať (vlastnosť ap.), stelesňovať
严格更加严 sprísniť čo (pravidlá, opatrenia ap.)
资格有资 oprávnený (spôsobilý ap.)
资格没有资 nespôsobilý (na výkon ap.)
资格候选资 kandidatúra
资格取消 的资 diskvalifikovať
资格取得资 získať kvalifikáciu (v odbore)
absolvovaťabsolvovať skúšku 通过考试, 考好, 及
cenacena letenky 机票价
kontrola(lekárska) kontrola 检查, 体检
kvalifikáciazískať kvalifikáciu (v odbore) 取得资
letenkacena letenky 机票价
obstáťneobstáť (v teste ap.) 不及
preliezťpreliezť s odretými ušami (len tak tak) 勉强通过考试, 勉强及
prepadnúťnechať prepadnúť koho (打)不及
urobiťneurobiť (skúšku) 不及
urobiťurobiť skúšku (zložiť) 通过考试, 考好, 及
Reklama: