×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

词语词组辞谢辞职此处此后此外次数次要次长伺候刺柏刺穿刺刀刺耳刺钢丝刺激刺目刺伤刺痛刺猬
Zobraziť všetko (24)
[cì] adv
(mat.) krát (násobenie)一次 raz (jedenkrát)上次 naposledy (minulý raz), minule下次 nabudúce两天一次 každý druhý deň, obdeň每个星期三次 trikrát týždenne每年两次 dvakrát ročne最后一次 naposledy, poslednýkrát这次 tentoraz许多次 mnohokrát第二次 druhýkrát, druhý raz很多次 mnohokrát几次 niekoľkokrát, párkrát多少次 koľkokrát每个月两次 dvakrát mesačne每天两次/三次 dvakrát/trikrát denne
Reklama:

一百 stokrát, sto ráz
初次登台 debutovať
当选当选 znovu zvoliť (do funkcie ap.)
第一第一 na prvý pokus, na prvý raz, prvýkrát
多少多少 koľkokrát
第二 druhýkrát, druhý raz
niekoľkokrát, párkrát
dvakrát, dva razy
vždy (v každom prípade), zakaždým
druhá mocnina
每年两 dvakrát ročne
一千 tisíckrát, tisíc ráz
trikrát, tri razy
štyrikrát
两天一 každý druhý deň, obdeň
无数无数 nesčíselnekrát, nespočetnekrát
星期每个星期三 trikrát týždenne
许多许多 mnohokrát
raz (jedenkrát)
又一 ešte (raz)
再来一 ešte (raz)
每个月两 dvakrát mesačne
deňkaždý druhý deň 两天一
druhýdruhý raz 第二
druhýkaždý druhý deň 两天一
druhýpo druhé 第二, 其, 二来
dvadva razy
ešteešte (raz) 再来一, 再来一个, 又一, 再度
mocninadruhá mocnina
popo tretie 第三
pokusna prvý pokus 第一
prvýna prvý pokus 第一
prvýna prvý raz 头一回, 第一
razna prvý raz 头一回, 第一
ročnedvakrát ročne 每年两
stosto ráz 一百, 一百倍
dennedvakrát/trikrát denne 每天两/三
mesačnedvakrát mesačne 每个月两
Reklama: