×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon
Reklama:

Okolie

各自个案个别个人个体个性个子给付给力给于12根本根除根据根源跟进跟上跟随跟着跟踪
Zobraziť všetko (24)
[gěi] v
dať čo komu (odovzdať ap.)给你 Prosím. (pri dávaní), Nech sa páči.
Reklama:

按摩 按摩 vymasírovať koho/čo
报告 报告 什么 ohlásiť (podať správu), nahlásiť čo komu (polícii ap.)
不及格 (打)不及格 vyhodiť (zo skúšky), nechať prepadnúť koho
充气轮胎充气 nafúkať pneumatiky
传真 传真 什么 poslať faxom čo komu
绰号 取绰号 prezývať koho ako
电话 打电话 telefonovať, volať komu, s kým, zatelefonovať, zavolať komu
分配 分配 什么 prideliť komu čo (prácu), prideliť čo komu (podiel ap.)
奉献什么 奉献 venovať čo komu/čomu (obetovať, na účel ap.)
奉献什么 奉献 (cirk.) zasvätiť komu/čomu (kostol)
感觉 什么样的 感觉 vyvolať dojem čoho
加热 什么 加热 ohriať, zohriať čo (vodu ap.)
解释 解释一下 什么 priblížiť komu čo (približne opísať)
什么 požičať čo komu
什么 ukázať čo komu (aby videl)
理由出理由 zdôvodniť, odôvodniť čo
ponechať čo komu (nezobrať), vyhradiť čo čomu, čo na čo
自己 ponechať si
马掌马钉马掌 kuť (koňa), podkúvať (dávať podkovy), podkuť (dať podkovy)
手术 动手术 operovať komu čo
什么 dať čo komu (odovzdať ap.)
poslať čo komu
委托什么 委托 zveriť čo komu (dať na starosť), zveriť komu čo (do starostlivosti ap.)
洗澡 洗澡 kúpať koho/čo
小费 小费 dať prepitné komu
印象 深刻印象 imponovať komu čím
营养营养 vyživovať (tkanivo, orgán ap.)
招呼 打招呼 pozdraviť koho
自己自己 ponechať si
我看看。 Ukáž mi to.
是谁他做了? Kto mu to urobil?
我告诉他要你打电话。 Poviem mu, aby ti zavolal.
应该你应该他打电话。 Mal by si mu zavolať.
faxposlať faxom čo komu 传真 什么
nafúkaťnafúkať pneumatiky 轮胎充气
onjemu, nemu, mu (datív) 他, 对他
onajej (3.pád j. č.) (给)她, (datív) 她, (patriaci ap.) 她的
prepadnúťnechať prepadnúť koho (打)不及格
prepitnédať prepitné komu 小费
vyvolaťvyvolať dojem čoho 显得, 什么样的 感觉
abyPoviem mu, aby ti zavolal. 我告诉他要你打电话。
maťMal by si mu zavolať. 你应该他打电话。
na, nateNa! (pri podávaní ap.) 喏,你!
nechNech sa páči.
podaťPodali by ste mi soľ? 请你递我一下盐好吗?
prosímProsím. (pri dávaní)
ukázaťUkáž mi to. 我看看。
urobiťKto mu to urobil? 是谁他做了?
Reklama: