×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

icon1icon2icon3
Reklama:

Okolie

23倒车2倒计时倒立倒是倒数悼念123道岔道德道具道理道路道歉道赦令道谢稻草盗用1
Zobraziť všetko (24)
1 [dào] n
cesta (pre autá), cestička (pre chodcov ap.)
Reklama:

道德德的 morálny, mravný (správanie ap.)
人道 humánny
阴道 pošvový, vaginálny
车道环行赛车 okruh (dráha)
车道私人车 príjazdová cesta
单行单行 (hovor.) jednosmerka, jednosmerná ulica
道德德上 mravný (zásady ap.)
道德德原则 morálka (zásady)
道理 dávať zmysel
道路路路标 dopravná značka
道歉什么 ospravedlniť sa komu za čo
道歉歉信 ospravedlňujúci list
地下地下通 podchod, podjazd
管道系统 potrubné rozvody
轨道运行轨 obežná dráha
过道火车过 chodbička (vo vlaku)
呼吸呼吸 (anat.) dýchacie cesty
滑雪滑雪 zjazdovka (lyžiarska trať)
火车火车过 chodbička (vo vlaku)
空手道空手师傅 (šport.) karatista
栏杆栏杆 závora (na priecestí ap.)
路标路路标 dopravná značka
轮椅轮椅通 bezbariérový (pre vozičkárov ap.)
煤气煤气管 (tech.) plynovod
人道不人 neľudský (zaobchádzanie ap.)
赛车赛车跑 trať (pretekárska)
赛车环行赛车 okruh (dráha)
师傅空手师傅 (šport.) karatista
索道 lanovka (pozemná)
铁路铁路 železničné priecestie
铁路铁路口拦路杆 železničné závory
通道地下通 podchod, podjazd
味道什么 chutiť čím, ako (mať príchuť)
spýtať sa na cestu
系统系统 potrubné rozvody
修道院男修 kláštor (mužský)
修道院男修院长 opát
修道院女修 kláštor (ženský)
修道院女修院长 abatiša
院长男修院长 opát
院长女修院长 abatiša
值得值得称 chvályhodný
自行车自行车 cyklistický chodník
道理那件事没有理。 To nedáva zmysel.
喜欢菜是您最喜欢的? Aké je vaše obľúbené jedlo?
知道我真不知 To vôbec netuším. (neviem), Nemám potuchy.
cestadýchacie cesty (anat.) 呼吸
cestapríjazdová cesta 私人车
cestaspýtať sa na cestu 问路, 问
dráhaobežná dráha , 轨迹
dráhapretekárska dráha
chodníkcyklistický chodník 自行车
obežnýobežná dráha 运行轨
ospravedlňujúciospravedlňujúci list 歉信
priebežnepriebežne informovať koho
priecestieželezničné priecestie 铁路
priechodpriechod pre chodcov 人行横
privádzačdiaľničný privádzač , 高速公路入口
pruhjazdný pruh
rozumzdravý/sedliacky rozum 理, 常识
spýtať saspýtať sa na cestu 问路, 问
ulicahlavná ulica 大街, 大
ulicajednosmerná ulica 单行
závoraželezničné závory 铁路口拦路杆
zmyseldávať zmysel
značkadopravná značka 路路标
obľúbenýAké je vaše obľúbené jedlo? 您最喜欢吃什么?, 哪菜是您最喜欢的?
potuchaNemám potuchy. 我真不知
tušiťTo vôbec netuším. (neviem) 我真不知
vôbecTo vôbec netuším. (neviem) 我真不知
zmyselTo nedáva zmysel. 那件事没有理。
Reklama: