×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconaf
Reklama:

Okolie

advokereadækvataerobicaerobiskaerodynamikaerodynamiskaeronautiskaerosolafafbalanceretafbestillingsgebyrafbetaleafbildeafbildningafblæseafbrydeafbrydelseafbøjeafdelingafdragafdækkeafdødaffaldaffaldskværn
Zobraziť všetko (24)
af [ˈæ] prep
1.od koho (autora, tvorcu)
2.z čoho (pôvod ap.), zo
3.z čoho (zhotovený ap.), zo
phr
af og til príležitostne(ud) af ngt z čoho (znútra), zoDet er lavet af træ. Je to vyrobené z dreva.en bog af Hemingway kniha od Hemingwaya
Reklama:

anledningi anledning af ngt pri príležitosti čoho
arbejdelave masse af arbejde vynaložiť všetko úsilie na čo
bidebide af ngt odhryznúť čo
blåud af det blå sčista-jasna
brunblive brun (af solen) opáliť sa
dagi løbet af dagen cez deň, počas dňa
driftsætte ud ngt af drift odstaviť čo (z prevádzky) (reaktor ap.)
driftude af drift mimo prevádzky
dryppedryppe af odkvapkať (voda ap.)
dryppelade dryppe af nechať odkvapkať (riad ap.)
farvefarve af púšťať (farbu pri praní)
fejefeje ngt af ngt zmiesť čo z čoho (odrobinky zo stola ap.)
fejltage fejl af popliesť si koho/čo s kým/čím
filefile af zbrúsiť (pilníkom)
findefinde ud af ngt prísť na čo, vypátrať (nájsť ap.), zistiť čo
flyveflyve af (sted) odletieť
forventningfuld af forventninger plný očakávania (napätý)
give siggive sig af med ngt venovať sa čomu (zábave ap.)
glasaf glas sklený (zo skla), sklenený
glipgå glip af ngt prepásť, nestihnúť čo
grundpå grund af ngt pre čo, (hovor.) kvôli čomu, pre koho/čo, kvôli komu/čomu (dôvod, účel), vplyvom čoho
hjælpved hjælp af ngn/ngt prostredníctvom koho/čoho
holdeholde af ngn/ngt stáť o koho/čo (mať záujem)
hoppehoppe af prebehnúť (k nepriateľovi ap.)
huggehugge af osekať (konáre ap.)
huggehugge af ngt odseknúť (konár ap.), useknúť
hældehælde af odliať (trochu)
klippeklippe af odstrihnúť
klædeklæde sig af vyzliecť sa, povyzliekať sa
klædeklæde ngn af vyzliecť, povyzliekať koho
komme udkomme godt ud af det med ngn vyjsť (byť zadobre), vychádzať s kým (rozumieť si)
kongehusmedlemmer af kongehuset členovia kráľovských rodín
kontrolkomme ud af kontrol vymknúť sa (spod kontroly)
lele af ngn/ngt vysmievať sa komu/čomu
ledvride af led vykĺbiť si
leveleve af ngt živiť sa čím (stravovať sa)
lukke udlukke luft ud af ngt vypustiť vzduch z čoho (pneumatiky ap.)
læsselæsse af vyložiť (náklad ap.)
løbi løbet af počas (trvania ap.), v priebehu čoho
nufra nu af odteraz
nydenyde godt af ngt mať prospech z čoho
ogaf og til občas
omløbtage ngt ud af omløb stiahnuť z obehu čo (peniaze)
omtalekende ngt af omtale poznať/vedieť čo z počutia
opslugeblive opsluget af at læse ngt začítať sa do čoho
overdosisaf overdosis predávkovať sa
panikblive grebet af panik (hovor.) panikáriť, panikárčiť, spanikáriť
poselige ud af posen úprimne (otvorene, pravdivo)
rysteryste af sig ngt otrepať, striasť čo (sneh ap.)
sammensatvære sammensat af ngt skladať sa (celok), pozostávať z čoho
savesave af ngt odpíliť čo
sideved siden af vedľa (mimo)
sideved siden af hinanden vedľa seba (stáť ap.)
skrueskrue ngt af vyskrutkovať, (hovor.) vyšraubovať čo
skylleskylle ngt af opláchnuť čo (zbežne umyť)
skæreskære af odkrojiť, ukrojiť
skæreskære af ngt odrezať čo
slibeslibe af obrúsiť (odstrániť z povrchu)
slutningi/ved slutningen af ngt koncom čoho
snurresnurre af odvinúť (z cievky ap.)
sparkesparke af sig odkopať sa
spillespille af på nyt znova prehrať (záznam ap.)
spillespille af ngt prehrať čo (pustiť nahrávku)
sporaf sporet vykoľajiť, vykoľajiť sa (vlak)
stigestige af vystupovať (z vlaku ap.), vystúpiť (z lietadla ap.)
stikkestikke af odbehnúť (si) kam (niečo zariadiť ap.)
stilnestilne af ustávať (o daždi ap.)
stivnestivne af skræk tŕpnuť od strachu
styrtestyrte af ngt/et sted vyrútiť sa odkiaľ
støvtørre støv af ngt utrieť prach kde, z čoho
ståstå af ngt vystúpiť z čoho (z vlaku ap.)
svingesvinge af (prudko) zabočiť (zmeniť smer)
tagetage et billede af ngn/ngt odfotiť čo, odfotografovať, vyfotiť čo, vyfotografovať, urobiť fotku čoho, vyfotiť koho/čo, odfotiť koho/čo
tage aftage (hætten) af sňať (klobúk)
tage aftage skoene af vyzuť sa
trodspå trods af, at... napriek tomu, že...
trodspå trods af ngt navzdory, (aj) napriek čomu (bez ohľadu na)
trykketrykke af stlačiť spúšť
trækketrække af stiahnuť (z povrchu)
tværspå tværs af naprieč čím, cez čo (priečne), cezo
tørretørre (af) utrieť čo (špinu ap.)
udeude af drift mimo prevádzky
udeude af sig over ngt bez seba od čoho (od strachu ap.)
udevære ude af stand til at lave ngt nebyť schopný čoho (pohybu ap.), nedokázať urobiť čo
ugei løbet af ugen cez týždeň, v týždni
vedved hjælp af ngt pomocou čoho
vedved siden af vedľa čoho (pri čom), vedľa (mimo)
vældvæld af klager záplava sťažností
vænne sigvænne sig af odnaučiť sa čo
begyndelsei begyndelsen af næste måned začiatkom budúceho mesiaca
bideJeg blev bidt af en hund. Pohrýzol ma pes.
grundpå grund af dårligt vejr pre zlé počasie...
ingeningen af dem žiadny z nich
kedJeg er ked af det. Mrzí ma to., Už ma to nebaví.
lideHan lider af rygproblemer. Má nejaké problémy s chrbtom.
midtei midten af 1900-tallet v polovici 20. storočia
pæntDet er pænt af dig. To je od vás milé.
slappe afSlap af! Uvoľni sa!
slutningi slutningen af 90-erne koncom deväťdesiatych rokov
stedHan er taget af sted. Už je preč. (odišiel)
Reklama: