×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconat1iconat2
Reklama:

Okolie

astronautikastronomastronomiastronomiskasylasylansøgerasymmetriasymmetriskat1at2atchooateismeateistateistiskatelierateroskleroseAtlanterhavetatlantiskatlasatletatletikatletiskatmosfæreatmosfærisk
Zobraziť všetko (24)
at1 [ˈʌ] part
uvádza neurčitok
Reklama:

bankebegynde at banke rozbúšiť sa (srdce)
begyndebegynde at namieriť (si to) kam
begyndebegynde at skrive rozpísať (knihu ap.)
bortforklareprøve at bortforklare vyhovárať sa
byggebegynde at bygge rozostavať, rozstavať
drejengt til at dreje roztočiť čo
druknevære ved at drukne topiť sa
være ved ataf ngt umierať čím (hladom, strachom ap.)
efterefter at po tom, čo, keď
fingeruden at røre en finger bezprácne (zbohatnúť ap.)
fisketage ud at fiske ísť na ryby, ísť na rybačku
forfor at aby (účel), preto, aby
formålmed formål at lave ngt so zámerom, s úmyslom urobiť čo
forudsætteforudsat, at za predpokladu (že), ak
ngn til at gøre ngt dohnať koho k čomu (prinútiť), donútiť, presvedčiť koho urobiť čo (prehovoriť ap.)
ngt at vide dozvedieť sa čo, o čom
grædebegynde at græde rozplakať sa
grædengn til at græde rozplakať koho
gyngefå til at gynge rozhojdať čo (hojdačku ap.), rozkývať
gøreLad være med at gøre det. Nerobte to!
måde at gå på krok (spôsob chôdze), chôdza (jej spôsob)
kiggeuden at kigge poslepiačky
klippeat klippe billetten označiť (si) lístok (v MHD)
ladelade være (at gøre) ngt zanechať čo (činnosť)
ladeLad være med at gøre det. Nerobte to!
lengn til at le rozosmiať koho
lydebegynde at lyde rozoznieť sa
løbebegynde at løbe rozbehnúť sa (začať bežať)
løfteløfte hånden (for at slå) zahnať sa (rukou)
megetså meget at natoľko
mådepå den måde at na spôsob
nemtDet er nemt at reparere. To sa ľahko opraví.
ondbegynde at gøre ondt rozbolieť čo koho
ophøreophøre med at eksistere zaniknúť
opslugeblive opsluget af at læse ngt začítať sa do čoho
pestilensat være pestilens dobiedzať, dotierať do koho (obťažovať)
ploveat plove orba
reparereDet er nemt at reparere. To sa ľahko opraví.
rystebegynde at ryste roztriasť sa od čoho (od zimy ap.)
slutteslutte (at gøre) ngt zanechať čo (činnosť)
snakkebegynde at snakke rozhovoriť sa
snakkesætte i gang med at snakke rozhovoriť sa
stemmengt til at stemme overens med ngt zladiť čo s čím
strømmengt til at strømme rozprúdiť čo (krv ap.)
styrenem at styre ľahko ovládateľný (mobil ap.)
syndsynes, at det er synd for ngn ľutovať koho (súcitne), byť ľúto komu koho
(at) takže
talefor ikke at tale om nehovoriac o čom, nieto, nietoby, nietožeby
tiengn til at tie stille umlčať koho
tilfældefor det tilfælde at keby (náhodou), pokiaľ (by)
trokomme til at tro ngt om ngn/ngt pomyslieť si čo o kom/čom
tænketænke at gøre ngt chystať sa urobiť čo
udenuden at ngt bez toho, aby čo
venligvil du være så venlig at vb prosím (zdvorilostná žiadosť ap.)
venteholde ikke ud at vente til ngt nemôcť sa (už) dočkať čoho
videngt at vide dozvedieť sa čo, o čom
virkebegynde at virke zapôsobiť (liek ap.), začať pôsobiť, zabrať (účinná látka)
virkeslutte med at virke doslúžiť (stroj ap.)
vise sigvise sig (at være) ukázať sa (byť) aký (náročný ap.), ukázať sa (vyjsť najavo)
bedeBed dem om at vente. Povedz im, nech počkajú.
behøveDu behøver ikke at vente på mig. Nemusíte na mňa čakať.
betingelsepå den betingelse, at pod podmienkou, že
bødeJeg fik en bøde for at køre for hurtigt. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
fortoldeHar du noget at fortolde? Máte niečo na preclenie?
forudsætteforudsat, at pod podmienkou, že
glædeDet glæder mig at møde dig. Teší ma. (pri zoznámení), Rád vás poznávam.
lideJeg kan godt lide at svømme. Rád plávam.
mødeDet glæder mig at møde dig. Teší ma. (pri zoznámení), Rád vás poznávam.
retDet har du ikke ret til at gøre. Na to nemáte právo. (nárok)
ringeJeg vil sige ham, at han skal ringe til dig. Poviem mu, aby ti zavolal.
seDet er dejligt at se dig! Rád ťa/vás vidím.
sigeman kan sige at povedzme, že...
sjovHan er sjov at være sammen med. Je s ním zábava.
skabeLad være at skabe dig! Neblázni! (maj rozum)
tilJeg vil sige ham, at han skal ringe til dig. Poviem mu, aby ti zavolal.
velkommenDu er velkommen til at spørge. Pokojne sa pýtajte.
villeVil du ikke have noget at drikke? Dáte si niečo na pitie?
være værdDet er værd at se. To treba vidieť.
bezbez toho, aby uden at ngt
dočkať sanemôcť sa (už) dočkať čoho kunne ikke vente, holde ikke ud at vente til ngt
ľútobyť ľúto komu koho synes, at det er synd for ngn
naísť na ryby tage ud at fiske
namieriťnamieriť (si to) kam begynde at
naspamäťučenie sa naspamäť det at lære udenad
ovládateľnýľahko ovládateľný (mobil ap.) nem at styre
označiťoznačiť (si) lístok (v MHD) at klippe billetten, (v MHD ap.) stemple et billet
potompo tom, čo efter at
pôsobiťzačať pôsobiť gøre sin virkning, begynde at virke
predpokladza predpokladu (že) forudsat, at
pretopreto, aby for at, så
robiťNerobte to! Lad være med at gøre det.
rybačkaísť na rybačku tage ud at fiske
saTo sa ľahko opraví. Det er nemt at reparere.
spôsobna spôsob på den måde at
ukázať saukázať sa (byť) aký (náročný ap.) vise sig (som), vise sig (at være)
abyPoviem mu, aby ti zavolal. Jeg vil sige ham, at han skal ringe til dig.
blázniťNeblázni! (maj rozum) Lad være at skabe dig!
daťDáte si niečo na pitie? Vil du ikke have noget at drikke?
musieťNemusíte na mňa čakať. Du behøver ikke at vente på mig.
nechPovedz im, nech počkajú. Bed dem om at vente.
Reklama: