×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconen
Reklama:

Základné číslovky

enettotrefirefemsekssyvottenitiellevetolvtrettenfjortenfemtensekstensyttenattennittentyveenogtyvetredivefyrrehalvtredstreshalvfjerdsfirshalvfemshundredetusindmillionnul
Zobraziť všetko (33)

Okolie

emotikonemotionemotionelempatiempatiskempireempiriskemulsionenencefalitisencelletencifretencyklikaencyklopædiendendeendeligendeligtendelseendeløsendemiskendeskiveendestationendetarm
Zobraziť všetko (24)
en [ˈen]
num
jeden (počet), jedna, jedno
pron
neurčitý člen (podmet, pôvodca nie je známy z kontextu)
phr
en efter en poporiadkuen gang raz (jedenkrát)ikke en eneste ani jeden (jediný)
Reklama:

afsløreafsløre en hemmelighed prezradiť tajomstvo komu
aftaleindgå en aftale tľapnúť si (dohodnúť sa)
aftalelave en aftale dohodnúť si stretnutie
afvekslingtil en afveksling pre zmenu, na spestrenie
alliancedanne en alliance med ngn spojiť sa s kým/čím (do aliancie ap.)
andenen anden ďalší (ešte jeden), iný (ktorýkoľvek z ostatných), niekto iný
andenen eller anden ktorýsi, ktosi
berettigeten berettiget mistanke dôvodné podozrenie
beståbestå en eksamen obstáť na skúške, urobiť skúšku (zložiť), absolvovať skúšku
bevægelsegøre en bevægelse pohnúť sa (urobiť pohyb)
blande sigblande sig ind i en samtale vmiešať sa do rozhovoru
brydebryde en kontrakt porušiť zmluvu
bødegive ngn en bøde dať pokutu komu
bødeidømme en bøde pokutovať koho za čo
checken dækningsløs check nekrytý šek
cylinderen-cylinders (motor) (tech.) (hovor.) jednovalec
delen hel del (pomerne) dosť (nemálo ap.)
drivedrive en virksomhed (ekon.) podnikať (obchodne ap.)
effekthave en effekt účinkovať (droga ap.)
favorabelkøbe ngt til en favorabel pris výhodne kúpiť čo
fejltagelseved en fejltagelse omylom
fingeruden at røre en finger bezprácne (zbohatnúť ap.)
forbrydelsebegå en forbrydelse spáchať trestný čin, dopustiť sa trestného činu
forkærlighedhave en forkærlighed for ngt potrpieť si na čo (mať v obľube)
forsikringtegne en forsikring mod ngt poistiť sa proti čomu, uzavrieť poistenie
gangen anden gang inokedy
gangen gang raz (jedenkrát)
gangen gang imellem príležitostne
gangen gang til ešte (raz)
gangfor en anden gang druhýkrát, druhý raz
gangikke en gang ani raz, nikdy (neklamať ap.)
gangtil en anden gang na inokedy (odložiť ap.)
gennemgågennemgå en operation podstúpiť operáciu
grimasseskære en hvilken grimasse zatváriť sa ako
gøregøre en indsats vyvinúť úsilie
en tur prejsť sa
gårddrive en gård hospodáriť (na farme), farmárčiť, farmáriť
hanghave en hang til ngt mať sklon k čomu
hvadhvad for en ktorý (v otázke)
håndgive en hjælpende hånd podať pomocnú ruku
ikkeikke en eneste ani jeden (jediný)
indkasteindkaste en mønt vhodiť mincu (do automatu ap.)
indsatsgøre en indsats vyvinúť úsilie
indåndingtage en dyb indånding zhlboka sa nadýchnuť
jævnen jævn skråning mierny svah
koen flok køer stádo kráv
kæftperson med en beskidt kæft grobian (kto hrubo rozpráva)
kærestehave en kæreste chodiť s kým, mať známosť (partnerku, partnera)
kørekøre en tur previezť sa (autom ap.), ísť sa previezť
legsom en leg hravo
listeudarbejde en liste over ngt zostaviť/urobiť zoznam čoho
lurtage en lur pospať si (zdriemnuť si ap.), zdriemnuť si
lussingstikke en lussing til ngn fackať, fackovať koho
lydgive en lyd fra sig ani nemuknúť, ani neceknúť, muknúť, ceknúť
lærestregen lærestreg af ngt vziať si ponaučenie z čoho
møntindkaste en mønt vhodiť mincu (do automatu ap.)
mådeen eller anden måde akosi, nejako
månedfor en måned siden pred mesiacom
nedkastenedkaste en bombe zhodiť bombu
omganggive en omgang platiť rundu
opmærksomheden (lille) opmærksomhed (malá) pozornosť (darček)
pausegøre en pause odmlčať sa (urobiť pauzu)
pausetage en pause zastaviť sa (na chvíľu)
prisfor en god pris za rozumnú cenu
retssagføre en retssag súdiť sa (viesť spor)
selven selv sám (zdôraznenie), samotný (na určenie osoby ap.)
sikkeSikke en skønhed! To je ale krása! (obdiv ap.)
sliken slik af ngt liznúť si čoho
slurktage en slurk af ngt lognúť si, upiť si čoho, popíjať, upíjať si
smuleen lille smule (o) trochu (starší ap.), o niečo (menší ap.)
smuleen smule trocha, trochu, (expr.) troška, trošku
smøgtage en smøg zafajčiť si
snorholde en hund i snor mať psa na vôdzke
stoppestoppe en taxi stopnúť (si) taxík
stundfor en kort stund nakrátko (na chvíľu ap.)
svinen flok svin črieda svíň
syngesynge (en sang) zaspievať si
syvendedelen syvendedel sedmina
tatoveringen tatovering dať sa tetovať
tilen til ďalší (ešte jeden)
tilbagetogforetage en tilbagetog ustúpiť (pred útokom ap.)
turen tur prejsť sa
tyvendedelen tyvendedel u dvadsatina
udskriveudskrive en check vypísať šek
ulykkehave en ulykke havarovať (mať haváriu), nabúrať (v aute)
ulykkevære ude for en (bil)ulykke nabúrať (mať autonehodu)
vejen anden vej inokade (ísť ap.)
virkninghave en virkning účinkovať (droga ap.)
virksomheddrive en virksomhed (ekon.) podnikať (obchodne ap.)
afen bog af Hemingway kniha od Hemingwaya
aftaleDet er en aftale! Platí! (dohodnuté)
bideJeg blev bidt af en hund. Pohrýzol ma pes.
bødeJeg fik en bøde for at køre for hurtigt. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
fartbødeJeg fik en fartbøde. Dostal som pokutu za rýchlu jazdu.
fejlJeg har lavet en fejl. Urobil som chybu.
frimærkesætte et frimærke på en konvolut nalepiť na obálku známku
gangen gang om dagen/ugen raz za deň/týždeň
genvejVi tager en genvej Pôjdeme skratkou.
gøreKan du gøre mig en tjeneste? Urobili by ste pre mňa niečo?
hageDer er en hage ved det. Má to však háčik.
Reklama: