×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie

Možnosti vyhľadávania:

 • hľadanie v oboch smeroch: nie je nutné voliť smer prekladu, aplikácia správne určí, z ktorého jazyka vložené slovo pochádza
 • morfologické hľadanie: môžete zadávať slová v ľubovoľnom tvare, tzn. rode, čísle, páde či čase, čo ocenia nielen začiatočníci 
 • fulltextové hľadanie: pod základným heslom sa zobrazia ďalšie výskyty zadaného slova v príkladoch či slovných spojeniach
 • našepkávač: stačí vložit prvé 3 písmená slova a zobrazí sa ponuka možných hesiel
 • bez diakritiky: môžete vložit slovo aj bez mäkčeňov, dĺžňov alebo iných diakritických znamienok, aplikácia vyhľadá správne heslo; to oceníte hlavne na mobilných telefónoch
 • oprava preklepov: ak zadáte slovo nesprávne, program Vám ponúkne správne možnosti
 • v čínsko-slovenskom slovníku môžete zadávať slová aj v prepise pinyin
 • v japonsko-slovenskom a kórejsko-slovenskom slovníku môžete hľadať podľa prepisu výslovnosti
 • v gréckom slovníku nájdete správne heslo, aj keď slovo napíšete latinkou alebo bez diakritiky
 • v srbsko-slovenskom slovníku môžete zadávať heslá v latinke a cyrilike

Prečo sú slovníky vhodné pre študentov a pri výučbe jazyka:

 • prehľadné členenie hesla na významy a podľa slovných druhov
 • dôsledné rozlišovanie homoným
 • pri každom heslovom slove je uvedený slovný druh, prípadne rod, pri slovesách vid
 • heslá obsahujú množstvo poznámok, ktoré spresňujú preklad slova a uľahčujú pochopenie významu
 • ak neexistuje vhodný preklad, slovo je vysvetlené výkladom
 • pri slovesách uvádzame informáciu, s ktorou predložkou alebo pádom sa slovo spája; táto základná informácia väčšine iných online slovníkov chýba
 • pri všetkých heslách je uvedený kompletný prepis výslovnosti IPA, v prípade čínštiny pinyin
 • pri talianskych, ruských a ukrajinských heslách je vyznačený prízvuk
 • v nemčine je vyznačený prízvuk pri všetkých homonymách, z ktorých jedno má odlúčiteľnú a druhé neodolúčiteľnú predponu
 • vo vybraných jazykoch sú za heslom uvedené (nepravidelné) tvary podstaných mien, prídavných mien a slovies
 • nepravidelné slovesá sú navyše označené hviezdičkou
 • v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine a ruštine si môžte nechať zobraziť podrobné tabuľky tvaroslovia; a nielen to, pri slovesách sa Vám zobrazí kompletný prehľad tvorenia všetkých časov, jednoduchých aj zložených
 • pre hlavné jazyky je tiež k dispozícii vzorová výslovnosť nahovorená rodeným hovoriacim v rozsahu až 40 000 hesiel
 • pri mnohých heslách sa ihneď zobrazia synonymá a antonymá, ktoré nájdete v ľavej dolnej časti okna
 • výbornou pomôckou pre rozširovanie slovnej zásoby je aj zobrazenie ďalších slov s rovnakým základom, ale odlišnou predponou alebo príponou
 • v angličtine sú prehľadne zobrazené aj všetky frázove slovesá s rovnakým základným slovesom
 • študenti ocenia aj tematické okruhy, napr. farby, vtáci, ovocie, pevnina, choroby, varenie, nápoje, jazyky atď., celkovo viac ako 100 tém v každom jazyku
 • všetky heslá spracúvajú skúsení lingvisti a prekladatelia, nejde o výsledky strojového prekladu ani o automaticky vygenerované dvojice slov podľa korpusu
Dáta sú naozaj aktuálne, stále pridávame nové heslá a príklady do všetkých jazykov a celý portál aktualizujeme 3-4x ročne.

Na portáli ďalej nájdete: