×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Adjectifs numéraux

Základné číslovky

Adjectifs numéraux cardinaux

nula zéro m zerojeden m, jedna f un, une ẽ, ündva m, dve f deux tri trois truaštyri quatre katrpäť cinq sẽkšesť six sissedem sept setosem huit uitdeväť neuf nöfdesať dix disjedenásť onze õzdvanásť douze duztrinásť treize trezštrnásť quatorze katorzpätnásť quinze kẽzšestnásť seize sezsedemnásť dix-sept disetosemnásť dix-huit dizuitdevätnásť dix-neuf diznöfdvadsať vingt vẽdvadsaťjeden vingt et un vẽte ẽtridsať trente trãtštyridsať quarante karãtpäťdesiat cinquante sẽkãtšesťdesiat soixante suasãtsedemdesiat soixante-dix suasãt-disosemdesiat quatre-vingts katr-vẽdeväťdesiat quatre-vingt-dix katrəvẽdissto cent stodvadsať cent vingt sã vẽdvesto deux cents dö sãtisíc mille mildvetisíc deux mille dö miltisíc päťsto osemdesiattri mille cinq cent quatre-vingt-trois mil sẽk sã katrəvẽtruamilión million m miljõ

Radové číslovky

Adjectifs numéraux ordinaux

prvý prem|ier/-ière prəmje/-erdruhý deuxième, sec|ond/-onde dözjem, səgõ/-õdtretí troisième truazjemštvrtý quatrième katrijempiaty cinquième sẽkjemšiesty sixième sizjemsiedmy septième setjemôsmy huitième uitjemdeviaty neuvième növjemdesiaty dixième dizjemdvadsiaty vingtième vẽtjemtridsiaty trentième trãtjemstý centième sãtjem

Zlomky

Fractions

pol, polovica demi m dəmijeden a pol un et demi ẽ e dəmitretina tiers m tjerdve tretiny deux tiers m pl dö tjerštvrtina quart m kartri štvrtiny trois quarts m pl trua karpätina cinquième m sẽkjemšestina sixième m sizjemsedmina septième m setjemosmina huitième m uitjemdevätina neuvième m növjemdesatina dixième m dizjemstotina centième m sãtjem
Reklama:

Reklama: