×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie

Stručne o portáli

Na internete nájdete množstvo rôznych slovníkov, často pochybnej kvality. Portál slovniky.lingea.sk sa z tohto priemeru vymyká: napriek tomu, že sa pri vývoji používajú najmodernejšie technológie a postupy, slovníkové heslá sú spracovávané v tradičnom štýle renomovaných knižných titulov.

Čo používatelia pravdepodobne ocenia:

 • podrobné slovníky pre 32 jazykov: každý má v jednom smere až 45 000 hesiel
 • mimoriadna kvalita dát je porovnateľná s najlepšími knižnými slovníkmi
 • slovníkové heslá sú vždy prispôsobené materinskému jazyku používateľa: prepis výslovnosti, kontextové poznámky aj morfologické informácie
 • uprostred hornej lišty sa dajú pre hlavné európske jazyky zobraziť ďalšie tituly:
  • konverzácie
  • prehľad gramatiky
  • použitie slov a rôzne jazykové zaujímavosti
 • rýchle inteligentné hľadanie:
  • nájde slovo zadané v ľubovoľnom tvare
  • ponúkne správne heslá už po zadaní 3 písmen
  • poradí si aj s preklepmi
  • nájde príklady aj frázy pomocou fulltextu
 • príjemné prostredie pre používateľa
  • prehľadne zobrazí heslo, synonymá, témy aj výsledky fulltextového hľadania
  • obsahuje virtuálnu klávesnicu pre znaky všetkých potrebných abeced
  • ponúka históriu vyhľadávania
 • heslá obsahujú všetky potrebné informácie: slovný druh a rod, prepis výslovnosti či prízvuk, odbor a región, spresnenie významu, predložkové väzby, príklady použitia, frázy apod.
 • tematické okruhy s možnosťou učenia a skúšania slovíčok pre každý jazyk

V čom Vám portál pomôže?

 • v bezchybnom porozumení písaného a hovoreného slova
 • v pochopení rozdielov medzi podobnými slovami a ich významami
 • pri výbere najvhodnejšieho prekladu v danom kontexte a jeho použitia v správnom tvare alebo väzbe
 • v aktívnom rozširovaní slovnej zásoby: ponúka 100 tematických okruhov na určenie slovíčok
 • v precvičovaní správnej výslovnosti

Čo stojí za kvalitou slovníkov:

 • tvoria ich profesionálni lingvisti a nejde o strojový preklad alebo automatickú extrakciu z korpusov
 • sú pravidelne aktualizované a doplňované o nové slová
 • mnohé jazykové tituly vychádzajú aj knižne v 10 európskych štátoch
 • na vývoji slovníkov pracujeme nepretržite už 20 rokov
 • zaoberáme sa aj ďalšími jazykovými oblasťami, ako sú strojový preklad alebo rečové technológie

Slovník versus prekladač

Na rozdiel od prekladačov, ako je Google Translate alebo Bing Translator, prináša tento slovníkový portál  skutočné slovníky, na ktorých vývoji pracovali profesionálni lingvisti. Prekladače zvyčajne ponúkajú len jeden preklad zadaného slova; ak ich uvádza viac, chýba u nich ďalšie spresnenie konkrétneho významu. Slovníky oproti tomu obsahujú aj doplňujúce informácie - rozlíšenie významu slov vrátane konkrétneho použitia, ktoré používateľovi pomôžu vybrať slovo z relevantného kontextu a správne ho uplatniť v jazykovej komunikácii.

Preklady ponúkané prekladačmi sú výsledkom automatizovaného spracovania veľkého množstva textu, z ktorého sa následne zostavia konkrétne jazykové modely. Automatizácia a nedostatočná korektúra potom často vedú k tomu, že sa do preloženého textu dostanú rôzne nejasnosti alebo chyby a vznikajú tak nesprávne a nezmyselné preklady. Dokonca aj najnovšie prekladače založené na neurónových sieťach ponúknu úplne bezchybný preklad približne len v 50 % viet.

Ak zdrojový ani výsledný text nie sú v angličtine, väčšina prekladačov najprv preloží text do anglického jazyka a až z anglického jazyka vychádza pri preklade do cieľového jazyka. Dvojitý strojový preklad poskytuje miesto pre dvojnásobné množstvo chýb a nejasností.

Prekladač je výborný nástroj pre človeka, ktorý cudzí jazyk ovláda málo alebo vôbec a potrebuje rýchlo preložiť celé vety alebo článok. Sú ale nevhodné až nežiaduce pre toho, kto sa cudzí jazyk učí, musí preniknúť do jeho podstaty, pochopiť ako funguje, vnímať významové a štýlové rozdiely aj jemné významové odtienky medzi slovami, naučiť sa správne tvoriť vety apod. Práve týmto používateľom lepšie poslúži jazykový portál slovniky.lingea.sk