×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconazokicona, aziconaz
Reklama:

Okolie

avizálavokádóazazalattazazazbesztazelőttazértazokazonbanazonfelülazonkívülazonnalazonnaliazonosazonosanazonosítazonosításazonosságazonosulazontúlaztánazúrkékazután
Zobraziť všetko (24)
azok [ɒzok] pron
tí, tie (o skôr spomenutých)
Reklama:

többiés a többi a tak ďalej
többia többi ostatní (zostávajúci)
adtudtul ad upovedomiť koho o čom, dať na vedomie čo komu
adtudtul ad vmit dať najavo čo
ajtóbevágja az ajtót buchnúť dvermi, tresnúť dvermi
alapvminek az alapján na základe čoho
amíg(addig) amíg dokiaľ, pokiaľ (o trvaní)
ára repülőjegy ára cena letenky
árlemegy az ára zlacnieť (stať sa lacnejším)
árugyanazért az árért za rovnakú cenu
autóbeszáll az autóba nastúpiť do auta
azértazért, hogy aby (účel), preto, aby
-ban/-ben(a) buszmegállóban na autobusovej zastávke
becsípaz ajtó becsípi az ujját priškripnúť si prst do dverí
befogbefogja a száját sklapnúť (zatvoriť ústa)
befűzbefűzi a cérnát (a tűbe) navliecť niť (do ihly)
befűzbefűzi a cipőfűzőt navliecť šnúrky do topánok
behajlítbehajlítja a térdét pokrčiť nohy
behunybehunyja a szemét prižmúriť oči
bekapcsolbekapcsolja a biztonsági övet zapnúť si bezpečnostný pás, pripútať sa
beleélbeleéli magát vkinek a helyzetébe vžiť sa do čej situácie
belemerülbelemerül az olvasásba začítať sa do čoho
beleszólbeleszól a beszélgetésbe vmiešať sa do rozhovoru
belülvminek a keretein belül v rámci čoho (medzí, rozsahu ap.)
bérbérbe ad vkinek vmit prenajať čo komu
borravalóborravalót ad vkinek dať prepitné komu
bumma nagy bumm veľký tresk
címmegvédi a bajnoki címét obhájiť titul (športovec)
cipőfelhúzza a cipőjét obuť sa
cipőleveti a cipőjét vyzuť sa
cipzárlehúzza a cipzárat rozopnúť (zips), odzipsovať
csikorgatcsikorgatja a fogát škrípať zubami
csóválcsóválja a fejét vrtieť hlavou
csökkentésa szabályozottság mértékének csökkentése (ekon.) deregulácia
díjtalana belépés díjtalan vstup voľný
dohányzásTilos a dohányzás! Zákaz fajčiť
éga jó ég tudja bohvie
egyenlegfeltölteni az egyenleget dobiť si kredit (na telefóne)
éja múlt éjjel včera v noci
éjszakaott tölti az éjszakát vhol prespať (prenocovať)
elárulelárulja a titkot vkinek prezradiť tajomstvo komu
elejeaz elején na začiatku
elejeegészen az elejétől od samého začiatku
ellenéreannak ellenére, hogy... napriek tomu, že...
előnyelőnyt ad dávať prednosť čomu, uprednostňovať čo pred čím
elrontelrontja a gyomrát pokaziť si žalúdok
eltünteteltünteti a nyomokat zahladiť stopy
elütelüti az időt vmivel krátiť si čas čím
elvezetelvezeti a vizet vhonnan odviesť vodu odkiaľ, odvodniť čo
elvonelvonja vkinek a figyelmét odpútať čiu pozornosť, odviesť čiu pozornosť, rozptýliť koho (odpútať niečiu pozornosť)
emlékezetkiesett az emlékezetéből mať okno (výpadok pamäti)
engedményengedményt ad vmiből zľaviť komu koľko (dať zľavu)
eszméletelveszti az eszméletét stratiť vedomie
fázikfázik a lábam oziabať (nohy ap.)
fedélzetfelszáll vminek a fedélzetére nastúpiť na palubu čoho
fedezfedezi a költségeket/kiadásokat kryť náklady/výdavky
fejmegmossa a fejét umyť si hlavu, umyť si vlasy
fékfelengedi a féket odbrzdiť čo
feladfeladja a poggyászt registrovať batožinu (na letisku), odbaviť batožinu
felfrissítfelfrissíti az emlékezetét vkinek osviežiť pamäť komu
felfújfelfújja a gumiabroncsot nafúkať pneumatiky
fenea fenébe (hovor.) dofrasa, dokelu, (subšt.) kruci
férjférjhez ad vydať koho za koho
figyelelvonja vkinek a figyelmét odviesť čiu pozornosť, rozptýliť koho (odpútať niečiu pozornosť)
figyelemelvonja a figyelmét zabaviť koho (odpútať pozornosť)
figyelemfelhívja a figyelmet vmire upozorniť na čo (poukázať ap.)
figyelemfelkelti vkinek a figyelmét zaujať koho (vzbudiť záujem)
figyelemmagára vonja a figyelmet pútať čiu pozornosť
folyamánaz éjszaka folyamán cez noc, počas noci
forgatforgatja a szemét gúľať očami, prevracať očami
földa föld alatt pod zemou
fülhall vmit a saját fülével počuť čo na vlastné uši
gólgólt ad (šport.) skórovať
hajbegöndöríti a haját natočiť si vlasy (na natáčky)
hajlevágatja a haját dať sa ostrihať
hajmegmossa a haját umyť si hlavu, umyť si vlasy
hálahála az égnek vďakabohu, chvalabohu
hallhall vmit a saját fülével počuť čo na vlastné uši
hegya hegyekben v horách
hegyezhegyezi a fülét nastražiť uši
helytállhelytáll a vizsgán obstáť na skúške
hócipőtele van a hócipője mať už dosť, mať plné zuby čoho
homlokráncolja a homlokát mračiť sa na koho (tváriť sa mrzuto)
horogbekapja a horgot dať sa nachytať, naletieť (na podvod ap.)
időebben az időben v tom čase
igazoligazolja az átvételét vminek kvitovať čo, potvrdiť prijatie čoho (správy ap.)
illetami a vmit illeti pokiaľ ide o čo (daný aspekt ap.), z hľadiska čoho
illetami azt illeti pokiaľ ide o koho/čo (čo sa týka)
internetaz interneten na internete
Istenaz Isten szerelmére preboha
ízrájön az ízére vminek zachutiť
járóarra járó okoloidúci
jelvminek a jele známka čoho (stopa, znamenie)
jelentkezőjelentkező az állásra záujemca o prácu, uchádzač o miesto
jelzésfelfogja a jelzést zachytiť signál
kalauzolkalauzol vkit a városban previesť koho po meste (sprievodca ap.)
kapcsolatfelveszi a kapcsolatot vkivel kontaktovať koho, spojiť sa s kým (nadviazať kontakt)
kapcsolattartja a kapcsolatot vkivel byť v styku s kým
Reklama: