×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconabgeben*
Reklama:

Predpony

abgeben*angeben*aufgeben*ausgeben*begeben*beigeben*darangeben*dazugeben*durchgeben*eingeben*ergeben1*ergeben2geben*herausgeben*hergeben*herumgeben*hingeben*mitgeben*nachgeben*übergeben1*übergeben2*umgeben1*umgeben2*untergebenvergeben*vorgeben*weggeben*weitergeben*wiedergeben*zugeben*zurückgeben*
Zobraziť všetko (31)

Okolie

Abgabenordnungabgabenpflichtig, abgabepflichtigAbgangAbgängerabgängigAbgasabgasarmAbgasuntersuchungabgeben*abgedroschenAbgedroschenheitabgefeimtabgegriffenabgehalftertabgehangenabgehärmtabgehärtetabgehen*abgekämpftabgekartetabgelaufenAbgeldabgelebtAbgelebtheit
Zobraziť všetko (24)

abgeben*

204Vb(gibt ab, a, e)
1. etw. Akk bei j-m odovzdať komu čoHast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben? Odovzdal si učiteľovi moju domácu úlohu?
2. dať, prispieť, poskytnúťGibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab? Dáš mi kúsok tvojej žemle?
3. etw. Akk vzdať sa čoho (úradu ap.), odovzdať čo, odstúpiť z čoho (z funkcie ap.)Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab. Zo zdravotných dôvodov sa vzdal predsedníctva.
4. (od)predať (tovar ap.)
5. vystreliť, vypáliť (strelu)
6. vydávať, vyžarovať (teplo ap.)Energie abgeben vydávať/odovzdávať energiu
7. zverejniť, verejne vyhlásiť/oznámiť (rozsudok ap.)seine Stimme bei der Wahl abgeben odovzdať vo voľbách svoj hlas
8. (hovor.) predstavovať, byť ukážkou (správnej maminy ap.)Er gibt einen guten Polizisten ab. Je ukážkou dobrého policajta.
9. sich abgeben mit j-m/etw. zaoberať sa kým/čím, venovať sa komu/čomuMit solchen Dummheiten gebe ich mich nicht ab. Takými hlúposťami sa nezaoberám.
Reklama:

Kartej-m seine Karte abgeben dať komu svoju navštívenku
Urteilein fachmännisches Urteil über j-n/etw. abgeben vydať odborný posudok o kom/čom
Lächerlichkeitsich mit solchen Lächerlichkeiten nicht abgeben nezaoberať sa takými malichernosťami
Stimmeseine Stimme abgeben odovzdať svoj hlas
daňový(ekon.) podať daňové priznanie eine Steuererklärung abgeben/zustellen
postojvyjadriť svoj postoj k čomu seine Stellungnahme zu etw. abgeben
Reklama: