×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconabgehen*
Reklama:

Predpony

gehen*abgehen*angehen*aufgehen*ausgehen*darangehen*durcheinandergehen*durchgehen*eingehen*einhergehen*entgehen*fortgehen*herangehen*herausgehen*hergehen*herumgehen*heruntergehen*hervorgehen*hinaufgehen*hinausgehen*hindurchgehen*hineingehen*hingehen*hintergehen1*hintergehen2*hinübergehen*hinuntergehen*hinweggehen*losgehen*mitgehen*nachgehen*nebenhergehen*niedergehen*rangehen*untergehen*vorangehen*vorausgehen*vorbeigehen*vorgehen*vorhergehen*vorübergehen*weggehen*weitergehen*zugehen*zurückgehen*zusammengehen*
Zobraziť všetko (46)

Okolie

abgedroschenAbgedroschenheitabgefeimtabgegriffenabgehalftertabgehangenabgehärmtabgehärtetabgehen*abgekämpftabgekartetabgelaufenAbgeldabgelebtAbgelebtheitabgelegenAbgelegenheitabgelten*AbgeltungabgemachtabgemessenAbgemessenheitabgeneigtAbgeneigtheit
Zobraziť všetko (24)

abgehen*

217Vb(ging ab, i. abgegangen)
1. von etw. odísť z čoho, odkiaľ (zo scény ap.)von der Schule abgehen odísť zo školy
2. obísť, prejsť, premerať (terén, trasu ap.)Der Bahnwärter geht die Strecke ab. Strážnik na stanici obchádza trať.
3. odchádzať, odplávať, mať odchod (o dopravných prostriedkoch)
4. byť odoslaný, odísť (list, zásielka ap.)
5. odbočiť, vybočiť, rozvetviť savom rechten Weg abgehen zísť zo správnej cestyHier geht ein kleiner Fluss ab. Rozvetvuje sa tu malá riečka.
6. zísť, o(d)padnúť, odtrhnúť saHier ist der Putz abgegangen. Tu opadala omietka.
7. odchádzať, vylučovať sa (krv ap.)
8. ísť (na odbyt), predávať sa (výrobky ap.)
9. von etw. od(po)čítať sa, zraziť sa, strhnúť sa z čoho (percentá z ceny ap.)Davon gehen noch 10% ab. Z toho sa ešte odpočíta(va) 10%.
10. nedostávať sa, chýbať, nemať
11. von etw. upustiť od čoho (od úmyslu ap.)von seinen Forderungen abgehen upustiť od svojich požiadaviek
Reklama:

Reklama: