×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×

Heslá

iconetticonete*iconei, en, eticonen
Reklama:

Základné číslovky

enetttotre*firefemsekssjuåttenitiellevetolvtrettenfjortenfemtensekstensyttenattennittentjuetrettiførtifemtisekstisyttiåttinittihundretusenmillionnull
Zobraziť všetko (32)

Okolie

etikkEtiopiaetiopieretiopisketisketnisketseetsendeettetteretterapeetterbarberingsvannetterforskeetterforskeretterforskningetterfylleetterfølgeetterfølgerettergietterkommeetterkommeretterlate*etterlengtetetterligne
Zobraziť všetko (24)
ett [ˈet] num
jeden (počet), jedna, jednobli ett med noe splynúť (farebne ap.), splývať s čím (okolím ap.)
Reklama:

annenen annen iný (ktorýkoľvek z ostatných)
annenen eller annen ktorýsi, ktosi
annenet eller annet čosi
avstikkergjøre en avstikker odskočiť si kam (odbehnúť)
avtalegjøre en avtale dohodnúť si stretnutie
avtaleinngå en avtale tľapnúť si (dohodnúť sa)
blackouten blackout stratiť vedomie
blande segblande seg inn i en samtale vmiešať sa do rozhovoru
blikkkaste et blikk på noe nahliadnuť kam
blikkved første blikk na prvý pohľad
blundta seg en blund pospať si (zdriemnuť si ap.), zdriemnuť si
bordet lite bord n stolík
botilegge en bot pokutovať koho za čo
bryte*bryte en avtale porušiť zmluvu
dragningha en dragning mot noe mať sklon k čomu
drive*drive en virksomhet (ekon.) podnikať (obchodne ap.)
dusjta en rask dusj opláchnuť sa (vodou)
effektha en effekt účinkovať (droga ap.)
eksempelgi et eksempel uviesť príklad
enikke en eneste ani jeden (jediný)
endaenda en ďalší (ešte jeden)
enesteikke en eneste ani jeden (jediný)
e-postsende en e-post poslať e-mail komu
etasjeførste etasje m prízemie
ete*ete seg mett nažrať sa
feiltakelseved en feiltakelse omylom
fellelegge en felle nastražiť (pascu ap.)
forFor en skjønnhet. To je ale krása! (obdiv ap.)
forkjærlighetha en forkjærlighet for noe potrpieť si na čo (mať v obľube)
forsøkved første forsøk na prvý pokus
førstfor det første najprv (najskôr), (hovor.) ponajprv, po prvé, v prvom rade
førstfor første gang prvýkrát
gangen annen gang inokedy, na inokedy (odložiť ap.)
gangen eller annen gang niekedy (v neurčený čas)
gangen gang kedysi, raz (jedenkrát), raz (niekedy)
gangen gang til ešte (raz)
ganget par ganger párkrát
gang(for) første gang na prvý raz, prvýkrát
gangmed en gang hneď ako, sotva, akonáhle, hneď (v danú chvíľu), ihneď, len čo (hneď ap.), razom, rovno (hneď ap.)
gi*gi et eksempel uviesť príklad
gjennomgå*gjennomgå en operasjon podstúpiť operáciu
grimaseskjære en hvilken grimase zatváriť sa ako
grimaseta på seg en hvilken mine zatváriť sa ako
gå*en tur prejsť sa
halven og en halv jeden a pol
handelavslutte/gjøre en handel med noen uzavrieť obchod s kým (urobiť dohodu ap.)
hangha en hang til noe mať sklon k čomu
imøtekommeimøtekomme en søknad vyhovieť žiadosti
innløseinnløse en sjekk inkasovať šek
innsatsgjøre en innsats vyvinúť úsilie
innskytelsegi noen en innskytelse av noe vnuknúť komu čo (myšlienku)
instansdomstol i første instans súd prvého stupňa
juledagførste juledag 1. sviatok vianočný (25.decembra)
kaldgi en kald skulder uzemniť koho (usadiť)
kastekaste inn en mynt vhodiť mincu (do automatu ap.)
kikkta en kikk på noe nahliadnuť kam
kjørekjøre en tur previezť sa (autom ap.), ísť sa previezť
klumpen stor klump m kusisko
komme*komme en etter en trúsiť sa (po skupinkách ap.)
konklusjonkomme frem til en konklusjon usúdiť, prísť k záveru
konklusjontrekke en konklusjon usúdiť
lappelappe en (sykkel)slange zalepiť defekt
lurta seg en lur pospať si (zdriemnuť si ap.)
lykketreffved et lykketreff šťastnou náhodou
lærepengeen lærepenge av noe vziať si ponaučenie z čoho
mageha en urolig mage pokaziť si žalúdok
mangmang en nejeden
mangmang en gang neraz
mangmangt et nejeden
medmed en gang hneď ako, sotva, akonáhle
møte*avtale et møte dohodnúť si stretnutie
måteen eller annen måte nejako (nejakým spôsobom)
måteen måte nejako
nappta seg en napp zdriemnuť si
nøtteskalli et nøtteskall v kocke (stručne)
oppnåoppnå en akademisk grad promovať (získať akademický titul)
overnattefinne et sted å overnatte ubytovať sa
pausegjøre en pause odmlčať sa (urobiť pauzu)
pauseta en pause zastaviť sa (na chvíľu)
pratta en prat med noen pozhovárať sa s kým o čom, (subšt.) pokecať si
prøveprøve noe en stund vziať (si) čo na skúšku (na vyskúšanie)
pustta en pust i bakken vydýchnuť si (oddýchnuť si)
røperøpe en hemmelighet prezradiť tajomstvo komu
røykta seg en røyk zafajčiť si
selskapstyring av et selskap riadenie firmy
severdighetgjøre en rundtur på severdigheter prezrieť si pamiatky (mesta ap.)
sidespranggjøre et sidesprang fra noe odbočiť (od témy), odbiehať od čoho (rozhovoru ap.)
skjære*skjære (et snitt) i noe narezať čo
skrive utskrive ut en sjekk vypísať šek
skuldergi en kald skulder uzemniť koho (usadiť)
slagen/et slags akýsi
slentrekomme slentrende (en etter en) trúsiť sa (postupne)
slikken slikk av noe liznúť si čoho
slurkta en slurk lognúť si čoho
slurkta en slurk av noe upiť si čoho, popíjať, upíjať si
spørsmålstille et spørsmål položiť otázku komu
Reklama: