×
Lingea
Ponuka slovníkov E-shop Prihlásenie
×
Konverzácia
ČíslovkyPozdravy a osloveniaZoznámenieLúčeniePrianiaPorozumenieŽiadosti, príkazy a návrhyPoďakovanie a spokojnosťOspravedlnenia, omyly a ľútosťSúhlasNesúhlas, odmietnutieOtázkyČasMesiace a rokyDni a týždneHodiny a minútyFarbyRozmery a vlastnostiVerejné nápisyPýtame sa na cestuPasová a colná kontrolaFormulár, osobné údajeCestovanie automCestovanie vlakomCestovanie lietadlomCestovanie loďouCestovanie mestskou dopravouUbytovanieRezervácieV hoteliUbytovanie v súkromíV kempinguV reštauráciiJedálny lístokPredjedláHlavné jedláNápojeDezertyTypické národné jedláPočasieTuristikaPrehliadka mestaVečerné predstavenieV krčmeFlirtovanieLetné športyKúpalisko, bazén, plážPotápanieRybárčenieCyklistikaIdeme na futbalVo fitkuLyžovanieIdeme na hokejNakupovanie a plateniePeniazeObchody a službyPotravinyDrogériaFoto & videoOdevy a obuvNa pošteNúdzové situáciePorucha autaNehodaPrvá pomocNa políciiBývanieDomáce spotrebičeKúpeľňa a záchodRodinní príslušníciRodinný stavRodinné stretnutiaPozvanieNávštevaPrácaHľadanie zamestnaniaTelefonovaniePri počítači
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Числи́тельные

Základné číslovky

Коли́чественные числи́тельные

nula ноль noľjeden m, jedna f оди́н m, одна́ f aďin, adnadva m, dve f два m, две f dva, dvetri три trištyri четы́ре čityrepäť пять pjaťšesť шесть šesťsedem семь sem'osem во́семь vosem'deväť де́вять ďevjaťdesať де́сять ďesjaťjedenásť оди́ннадцать aďinəcəťdvanásť двена́дцать dvinacəťtrinásť трина́дцать trinacəťštrnásť четы́рнадцать čityrnəcəťpätnásť пятна́дцать pitnacəťšestnásť шестна́дцать šəsnacəťsedemnásť семна́дцать simnacəťosemnásť восемна́дцать vəsimnacəťdevätnásť девятна́дцать ďivitnacəťdvadsať два́дцать dvacəťdvadsaťjeden два́дцать оди́н dvacəť aďindvadsaťdva два́дцать два dvacəť dvatridsať три́дцать tricəťštyridsať со́рок sorəkpäťdesiat пятьдеся́т piťďisjatšesťdesiat шестьдеся́т šəsťďisjatsedemdesiat се́мьдесят semďesjatosemdesiat во́семьдесят vosemďesjatdeväťdesiat девяно́сто ďivinostəsto сто stostodvadsať сто два́дцать sto dvacəťdvesto две́сти dvesťitisíc ты́сяча tysjačadvetisíc две ты́сячи dve tysjačitisíc päťsto osemdesiattri ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tysjača piťsot vosemďesjat trimilión миллио́н miľion

Radové číslovky

Поря́дковые числи́тельные

prvý пе́рвый pervəjdruhý второ́й ftarojtretí тре́тий treťijštvrtý четвёртый čitvjortəjpiaty пя́тый pjatəjšiesty шесто́й šəstojsiedmy седьмо́й siďmojôsmy восьмо́й vasmojdeviaty девя́тый ďivjatəjdesiaty деся́тый ďisjatəjdvadsiaty двадца́тый dvacatəjtridsiaty тридца́тый tricatəjstý со́тый sotəj

Zlomky

Дро́би

pol, polovica пол-, полови́на pol, pəlavinajeden a pol оди́н с полови́ной aďin s pəlavinəjtretina (одна́) треть (adna) treťdve tretiny две тре́тьих dve treťichštvrtina (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) čitvjortəja, četverťtri štvrtiny три четвёртых tri čitvjortəchpätina (одна́) пя́тая (adna) pjatəjašestina (одна́) шеста́я (adna) šəstajasedmina (одна́) седьма́я (adna) siďmajaosmina (одна́) восьма́я (adna) vasmajadevätina (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) ďivjatəja, ďivjatəja časťdesatina (одна́) деся́тая (adna) ďisjatəjastotina (одна́) со́тая (adna) sotəja
Reklama:
Reklama: